Zorlu Enerji Grubu, Sürdürülebilirlik Kurulu öncülüğünde 4.Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

19.09.2016

Zorlu Enerji Grubu, Sürdürülebilirlik Kurulu öncülüğünde hazırladığı GRI G4 seviyesindeki 4’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Grup 2014-2015 dönemine ait sürdürülebilirlik performansını ve bu performansın iyileştirilmesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor. Yerli ve yenilenebilir enerji alanında referans projelere imza atan Zorlu Enerji Grubu, sürdürülebilirlik stratejisinin uzun vadeli belirlenmesi, bu alandaki hedef ve aksiyonların iş süreçlerinin her noktasında uygulanması için oluşturduğu Sürdürülebilirlik Kurulu önderliğinde 4’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Zorlu Enerji Grubu’nun 2014-2015 dönemine ilişkin ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda değer yaratan yatırımları, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve sürdürülebilirlik vizyonunu içeren rapor, dünyada bu alanda kabul gören raporlama sistemi Küresel Raporlama Girişimi’nin (Global Reporting Initiative - GRI)  Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkeleri'nin son versiyonu olan G4 standardına uygun olarak hazırlandı. 

BIST 100 Sürdürülebilirlik Endeksi’ne “Gönüllü” Zorlu Enerji Grubu olarak sürdürülebilirlik çalışmalarını etkili ve geniş kapsamlı bir şekilde yönetmek üzere, Ekim 2015’te, Sürdürülebilirlik Kurulu oluşturduklarını ve kurulun 4’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’na liderlik ettiği bilgisini veren Zorlu Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Esra Çakır, “Grubumuz için sürdürülebilirlik konusunda öncelikli noktaları paydaşlarımızla birlikte belirleyerek yol haritamızı oluşturduk. Enerji sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan Grubumuzda, uzun yıllardır ortaya koyduğumuz yaklaşımımızı geliştirerek, ekonomi, çevre ve toplum için değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sürdürülebilirliği enerjide arz güvenliği, rekabet ve çevre koruma ekseninde ele aldıklarını hatırlatan Çakır, Borsa İstanbul BIST 100’de işlem gören şirketlerin Ekim 2016 itibarıyla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında değerlendirileceğini belirterek, “Endekste yer almamız bu yıl zorunlu olmadığı halde gönüllü kategorisinde yer almak üzere başvuruda bulunduk, zira uzun yıllardır sürdürülebilirlik bakış açısı, iş süreçlerimizin merkezinde yer alıyor.  Ekim ayında açıklanacak endeksi büyük heyecanla bekliyoruz” dedi.  

 “Rekabetçi gücümüzü, iklim değişikliğiyle mücadele paralelinde geliştireceğiz”

Zorlu Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Esra Çakır, günümüzde ekonomik olduğu kadar sosyal ve çevresel sorumlulukların da şirketlerin üst düzey gündemine girdiğini kaydederek şöyle konuştu: “Sürdürülebilirlik artık şirketler için kurumsal sosyal sorumlulukla sınırlı değil. Başta bizim gibi enerji şirketleri olmak üzere şirketlerin strateji ve iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Zorlu Enerji Grubu olarak, bu anlayışla hareket ediyor ve düzenli bir şekilde Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayınlıyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik çalışmaları ile iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratma, bilgi üretme ve paylaşmayı hedeflediklerini ifade eden Çakır, “Elektrik ticareti ve doğal gaz dağıtım alanlarındaki müşterilerimize güvene dayalı kesintisiz ve kaliteli hizmet verirken bir yandan da çevre konusunda yaptığımız bilinçlendirme çalışmalarımızla sürdürülebilir bir gelecek için müşterilerimizin de katkı sunmaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.İnsan ve çevreye yatırım Faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini 2010 yılından bu yana düzenli olarak hesaplayan Zorlu Enerji Grubu, 2014-2015 yıllarını kapsayan Sürdürülebilirlik Raporu’nda, toplam toplumsal yatırım miktarının 2012-2013 dönemine göre yüzde 171’lik bir artışla 3 milyar 106 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı. Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak imkanları kısıtlı yerel yönetimlere toplumsal hizmet sağlanması ve yerel halkın yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerine destek olmayı amaçlayan Zorlu Enerji Grubu, köylere içme ve kullanma suyu temini, yol, kanalizasyon, yerel kültürel ve geleneksel etkinlik sponsorlukları gibi farklı alanlarda topluma katkı sunmak için çalışıyor.

Zorlu Enerji Grubu’nun 2014-2015 dönemi Sürdürülebilirlik Raporu’nda ön plana çıkan diğer gelişmeler şu şekilde:  • Zorlu Enerji’nin yurtiçinde yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi oranı % 42’den % 61’e yükseldi.
  • Yerel istihdam oranı % 75’ten % 84’e çıktı.
  • Türkiye’nin ulusal ölçekli ilk enerji eğitim proje olan “Enerjimiz Çocuklar İçin” projesi ile bugüne kadar 190 binin üzerinde çocuğun enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlenmesi sağlandı.
  • Kişi başına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi saati yüzde % 300 artışla 15 saat/yıl’a yükseldi.


İklim değişikliği ile mücadelede piyasa mekanizmalarının rolünü inceleyen, küresel ölçekteki tek raporlama platformu CDP’de Zorlu Enerji, 2014 yılında, Karbon Saydamlık Liderliği Endeksi’nde en yüksek puana sahip %10’luk gruptaki beş şirketten biri oldu. Karbon Saydamlık Projesi’nde gönüllü raporlama yapan ve dereceye girerek Karbon Saydamlık Liderliği ödülünü alan tek enerji şirketi oldu.  • Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI) 2014 Enerji Ödülleri’nde; Gökçedağ RES ve Kızıldere II JES projeleri, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve yerli katkı kullanma payı ile iki ödüle layık görüldü.
  • Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) ve Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) tarafından 2-3 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenen II. İstanbul Karbon Zirvesi’nde Zorlu Enerji Grubu tarafından Düşük Karbon Kahramanları ödülü aldı.
  • Enerji sektörünün liderlerini buluşturan 5. Türkiye Enerji Zirvesi’nde Zorlu Enerji, kurumsal sorumluluk performansıyla “Altın Voltaj” ödülünün sahibi oldu.
Zorlu Enerji’nin 2014-2015 dönemini içeren 4’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’na www.zoren.com.tr adresinden ulaşılabilir.Bilgi İçin: Medyaevi İletişim / Sevgi Demirkale / sdemirkale@medyaevi.com.tr / 0212 351 91 81   Zorlu Enerji Grubu Hakkında: Zorlu Enerji Grubu, elektrik üretimi ve ticareti, doğal gaz ticareti ve dağıtımı, enerji santrallerinin projelendirme aşamasını da kapsayan “anahtar teslim” inşası, enerji santrallerinin uzun süreli bakım-işletim hizmetlerinin sunulması gibi geniş yelpazede katma değeri yüksek hizmet çeşitliliği sunmaktadır. 3 doğal gaz santrali, 7 hidroelektrik santrali, 3 jeotermal santrali ve 4 rüzgâr santralinden oluşan üretim portföyüyle Türkiye’de toplam 700 MW, Pakistan ve İsrail’deki yatırımlarıyla birlikte ise toplamda 1.046 MW’lık kurulu gücü olan Zorlu Enerji Grubu, sektörünün öncü kurumlarındandır.

Zorlu Enerji Grubu, kurulduğu ilk günden bu yana faaliyetlerini paydaşlarına yönelik sosyal, çevresel ve ekonomik sorumlulukları kapsayacak biçimde sürdürülebilirliği esas alan bir anlayışla sürdürmektedir. 2007 yılında Zorlu Holding bünyesinde BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzalayarak, benimsediği ilke ve değerleri, küresel sosyal sorumluluk boyutuna taşımıştır. İnsan hakları ve çevreye saygı, sağlıklı çalışma ortamının oluşturulması, yolsuzlukla mücadele, kaliteli üretim ve sosyal sorumluluk bilincini esas alan bu Sözleşme ile sorumlu bir ‘kurumsal vatandaş’ bilinciyle hareket edeceği sözünü vermektedir.GRI Raporlaması Hakkında: Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) ile işbirliği içinde çalışan ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon şirketi olan GRI (Global Reporting Initiative), küresel bir sürdürülebilirlik raporlaması rehberi oluşturmak adına şirketlerin çevresel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerini ve faaliyetlerinin sonuçlarını raporlayabilecekleri bir raporlama çerçevesi geliştirdi. GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkeleri, tüm dünyadan, iş dünyası, finans, yatırım, çevre, insan hakları, araştırma ve çalışma konularında faaliyet gösteren organizasyonların aktif katılımına göre sürekli geliştirilmektedir. G4, düzenli olarak güncellenen bu ilkelerin son versiyonudur.