Çalışan Memnuniyeti

Her yıl bağımsız bir şirket tarafından gerçekleştirilen Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi ile Zorlu Enerji Grubu çalışanlarının memnuniyet ve bağlılıkları ölçülmektedir. Çalışma ortamından şirket yönetimine, performans değerlendirme sisteminden kurum içi iletişime ve ücret/yan haklara kadar çok farklı boyutlarda sorgulama yapılarak çalışanların beklenti ve değerlendirmeleri alınmaktadır. Anket sonuçları şirketlerin tepe yöneticileri ile paylaşılmakta; kendilerinden aksiyon planları istenmektedir. Ayrıca lokasyon bazlı sonuçlar çalışanlarla grup toplantıları ile paylaşılmakta; görüşleri alınmaktadır.

 

 

Zorlu Enerji Grubu’nda 6.ayını tamamlayan her çalışana uygulanan değerlendirme anketiyle; çalışanın şirket hakkındaki genel olarak değerlendirmesi, çalışma ortamı, yöneticisi, ekibi ve işiyle ilgili izlenim ve görüşleri alınmaktadır. Anket ve İK görüşmesiyle çalışanların gelecek planları ve hedefleri detaylandırılıp, öneri ve geri bildirimler bölüm yöneticileriyle paylaşılmaktadır.

Zorlu Enerji Grubu’nda çalışan tüm yöneticiler, çalışanlarının Grup’ta çalışmaktan memnun olmalarını sağlamakla görevlidir. Bu görevin içselleştirilmesi için, Başkanlık düzeyinden başlayarak tüm tepe yöneticilere “memnuniyet oranı” performans hedefi olarak verilmektedir.