Çalışma Alanları

ÜRETİM
 
 
jeotermal santral
JEOTERMAL SANTRALLERİ
Türkiye'nin ilk jeotermal santrali olan 15 MW kapasiteli Denizli Kızıldere I santralinin yanı sıra, 2013 yılında devreye alınan ve entegre tesis özelliğiyle özel bir konuma sahip 80 MW kapasiteli Kızıldere II Jeotermal Santraline sahiptir. Grup, Türkiye’nin toplam kurulu jeotermal gücünün yüzde 22’sine yakınını tek başına karşılamakta; lisans ve önlisanslarını aldığı yeni projeleriyle bu alandaki 140 MW’lık kurulu gücünü 320 MW’ın üzerine çıkararak bu oranı giderek artırmayı hedeflemektedir. Jeoloji, kimya, metalürji gibi farklı disiplinlerin uzmanlığını birarada ele almayı gerektiren jeotermal alanında referans olabilecek, elektrik üretimi, sera, konut ve termal otel ısıtması ile ticari tesise sağladığı karbondioksit ile yeraltı zenginliğini açığa çıkararak bulunduğu bölgeye çok yönlü değer katmaktadır.
 


Hidroelektrik santral
HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ
Zorlu Doğal Elektrik, özelleştirme çalışmaları kapsamında 7 hidroelektrik santralin işletim hakkını 30 yıl süreyle devraldığı elektrik üretimine devam etmektedir.
 
Erzurum, Tunceli, Rize, Eskişehir, Kars, Erzincan ve Tokat'taki bu santrallerin toplam kurulu gücü 112,6 MW'dir.
 
Ayrıca Denizli'de Dalaman Çayı üzerinde 124 MW kapasiteye sahip olması planlanan Sami Soydam hidroelektrik santral projesinin yatırım öncesi çalışmaları devam etmektedir. 
 


Hidroelektrik santral
RÜZGAR SANTRALLERİ 
Zorlu Enerji şirketlerinden Rotor Elektrik Üretim A.Ş., Osmaniye'de Türkiye'nin en büyük rüzgar santrallerinden olan Gökçedağ Rüzgar Santrali'ni kurdu. 2008 yılı Temmuz ayında alt yapı çalışmalarına başlanan santralin 54 türbininin kurulumu tamamlandı ve 2010 yılının ilk yarısında tam kapasiteyle üretime başladı. 135 kapasiteli santralde yıllık 300 milyon kWh'nin üzerinde elektrik üretiliyor. Ayrnı zamanda sera gazı salınımı azaltımı, sürdürülebilir kalkınmaya katkı, çevreye duyarlılık ve yerel paydaşlar tarafından kabul görmüş olmak gibi koşulları esas alan Gold Standard sertifikasına sahip santral, Gönüllü Karbon Piyasalarına entegredir. Osmaniye'nin Bahçe İlçesinde 100 Milyon Euro yatırım ile hayata geçirilen 80.3 MW kapasiteli Sarıtepe - Demirciler RES projesi kapsamında toplam kurulu gücü 39.9 MWm/35 MWe olan ilk etap 14 rüzgar türbini sisteminin ardından , 19,95 MW kapasiteli 7 türbinin  de kabulleri tamamlanarak elektrik üretimine başlamıştır.
 

DOĞAL GAZ VE TERMİK SANTRALLER
Zorlu Enerji, Lüleburgaz, Bursa ve Yalova'da olmak üzere yurt içinde 239 MW kurulu güce ve yıllık 269 ton/saat buhar kapasitesine sahiptir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İŞLETME VE BAKIM 
 
Zorlu O&M, yurt içi ve yurt dışında doğal gaz kombine çevrim ve kojenerasyon, hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal santrallerine yüksek verim ve emre amadelik garantisiyle işletme ve bakım hizmet sunuyor. 
 
SANTRAL YAPIMI 
 
Grup tarafından ülkemizde ve yurt dışında yürütülen çalışmalarda enerji ve endüstriyel tesislerinin anahtar teslimi inşaat, montaj, fizibilite ve mühendislik işleri Zorlu Endüstriyel şirketi tarafından gerçekleştiriliyor. 
 
TİCARET
 
ELEKTRİK TİCARETİ
Zorlu Elektrik şirketi, yurt içinden ve serbest bölgelerden elektrik satın alınarak, yurt içinde toptan veya doğrudan satış yapıyor. 
 

ELEKTRİK DAĞITIMI

Zorlu Enerji Grubu; Eskişehir, Bilecik, Uşak, Afyon ve Kütahya’yı içine alan ve Türkiye elektrik tüketiminin yaklaşık %4’ünü gerçekleştiren Osmangazi dağıtım bölgesinde 1,5 milyonu aşkın aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunuyor.

 

GÜNEŞ ENERJİSİ

Zorlu Enerji, güneş enerjisi alanında yeni nesil teknolojiler geliştiren First Solar’ın Doğu Avrupa, Avrasya ve Doğu Akdeniz bölgelerindeki 26 ülkede tek yetkili distribütörlüğünü yapıyor.