Çalışma Alanları

ÜRETİM
 
 
jeotermal santral
JEOTERMAL SANTRALLERİ
Türkiye'nin ilk jeotermal santrali olan 15 MW kapasiteli Denizli Kızıldere I santralinin yanı sıra, 2013 yılında devreye alınan ve entegre tesis özelliğiyle özel bir konuma sahip 80 MW kapasiteli Kızıldere II Jeotermal Santrali’ne sahiptir. Grup, son olarak iki faz halinde devreye aldığı 165 MW’lık Kızıldere III jeotermal enerji santraliyle Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı jeotermal santrallerinden birine imza atmıştır. Türkiye’nin jeotermal enerji alanındaki toplam kurulu gücünün yüzde 25’inden fazlasını tek başına karşılayan Zorlu Enerji yeni projeleriyle 305 MW’lık kurulu gücünü 500 MW’ın üzerine çıkarmayı hedeflemektedir. Jeoloji, kimya, metalürji gibi farklı disiplinlerin uzmanlığını bir arada ele almayı gerektiren jeotermal alanında referans olabilecek, elektrik üretimi, sera, konut ve termal otel ısıtması ile ticari tesise sağladığı karbondioksit ile yeraltı zenginliğini açığa çıkararak bulunduğu bölgeye çok yönlü değer katmaktadır.
 


Hidroelektrik santral
HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ
Zorlu Doğal Elektrik, özelleştirme çalışmaları kapsamında 7 hidroelektrik santralin işletim hakkını 30 yıl süreyle devraldığı elektrik üretimine devam etmektedir.
 
Erzurum, Tunceli, Rize, Eskişehir, Kars, Erzincan ve Tokat'taki bu santrallerin toplam kurulu gücü 112,6 MW'dir.
 


 
Hidroelektrik santral
RÜZGAR SANTRALLERİ 
Zorlu Enerji şirketlerinden Rotor Elektrik Üretim A.Ş., Osmaniye'de Türkiye'nin en büyük rüzgar santrallerinden olan Gökçedağ Rüzgar Santrali'ni kurdu. 2008 yılı Temmuz ayında alt yapı çalışmalarına başlanan santralin 54 türbininin kurulumu tamamlandı ve 2010 yılının ilk yarısında tam kapasiteyle üretime başladı. 135 kapasiteli santralde yıllık 300 milyon kWh'nin üzerinde elektrik üretiliyor. Ayrnı zamanda sera gazı salınımı azaltımı, sürdürülebilir kalkınmaya katkı, çevreye duyarlılık ve yerel paydaşlar tarafından kabul görmüş olmak gibi koşulları esas alan Gold Standard sertifikasına sahip santral, Gönüllü Karbon Piyasalarına entegredir. Osmaniye'nin Bahçe İlçesinde 100 Milyon Euro yatırım ile hayata geçirilen 80.3 MW kapasiteli Sarıtepe - Demirciler RES projesi kapsamında toplam kurulu gücü 39.9 MWm/35 MWe olan ilk etap 14 rüzgar türbini sisteminin ardından , 19,95 MW kapasiteli 7 türbinin  de kabulleri tamamlanarak elektrik üretimine başlamıştır.
 

DOĞAL GAZ VE TERMİK SANTRALLER
Zorlu Enerji, Lüleburgaz, Bursa ve Yalova'da olmak üzere yurt içinde 176,22 MW kurulu güce ve yıllık 239,5 ton/saat buhar kapasitesine sahiptir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İŞLETME VE BAKIM 
 
Zorlu O&M, yurt içi ve yurt dışında doğal gaz kombine çevrim ve kojenerasyon, hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal santrallerine yüksek verim ve emre amadelik garantisiyle işletme ve bakım hizmet sunuyor. 
 
SANTRAL YAPIMI 
 
Grup tarafından ülkemizde ve yurt dışında yürütülen çalışmalarda enerji ve endüstriyel tesislerinin anahtar teslimi inşaat, montaj, fizibilite ve mühendislik işleri Zorlu Endüstriyel şirketi tarafından gerçekleştiriliyor. 
 
TİCARET
 
ELEKTRİK TİCARETİ
Zorlu Elektrik şirketi, yurt içinden ve serbest bölgelerden elektrik satın alınarak, yurt içinde toptan veya doğrudan satış yapıyor. 
 

ELEKTRİK DAĞITIMI

Zorlu Enerji Grubu; Eskişehir, Bilecik, Uşak, Afyon ve Kütahya’yı içine alan ve Türkiye elektrik tüketiminin yaklaşık %4’ünü gerçekleştiren Osmangazi dağıtım bölgesinde 1,5 milyonu aşkın aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunuyor.

 

GÜNEŞ ENERJİSİ

Zorlu Enerji, güneş enerjisi alanında yeni nesil teknolojiler geliştiren First Solar’ın Doğu Avrupa, Avrasya ve Doğu Akdeniz bölgelerindeki 26 ülkede tek yetkili distribütörlüğünü yapıyor.

 

GAZ DAĞITIM

Zorlu Enerji, 2006 yılından itibaren otuz yıl süreyle doğal gaz dağıtım hizmetini üstlendiği Trakya ve Gaziantep Bölgeleri’nde 600 bini aşkın aboneye ulaşmaktadır.