Paydaşlarımız

Zorlu Enerji Grubu tüm paydaşlarıyla güvene dayalı güçlü ilişkiler kurmak ve onlar için sürdürülebilir bir değer yaratmak için çaba gösterir.

 

Ana Paydaşlarımız:

 

Çalışanlar

 

Hissedarlar ve Yatırımcılar

 

Müşteriler

 

Tedarikçiler

 

Kamu ve Düzenleyici Kurumlar

 

Yerel Toplum ve Yerel Yönetim

 

Sivil Toplum Kuruluşları

 

Paydaşlarımızla İletişim Kanallarımız:

 

Paydaşlarımızla iletişimimizde sürekliliği, periyodik olarak yapılan çalışan memnuniyeti anketimiz, sürdürülebilirlik anketimiz, müşteri memnuniyet anketi, itibar araştırmamız, proje bazlı gerçekleştirilen paydaş katılım ve bilgilendirme toplantılarımız, önceliklendirme çalıştayları ve birebir ziyaretlerle sağlamaktayız.