Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz

2015 yılında paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz bir dizi önceliklendirme çalıştayları sayesinde paydaşlarımızca önemli konularımızı belirledik.


Önceliklendirme kapsamında yedi çalıştay, üç yüz yüze görüşme ve bir üst yönetim online anketi gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara toplamda 91 kişi katılım göstermiştir. Çalıştay ve görüşmeler sırasında katılımcılarla Zorlu Enerji Grubu’nun 23 adet genel ve sektörle ilgili sürdürülebilirlik konusu paylaşılmıştır. Katılımcılar, bireysel veya grup olarak, temsil ettikleri paydaş bakış açısıyla Zorlu Enerji Grubu’nun yönetmesinin önemli olduğunu düşündüğü konuları seçmiş ve daha sonra bunları önem sırasına göre sıralamışlardır.


Bu çalışmalar sonucunda Grubumuz için öncelikli öneme sahip konular ekonomik, çevresel ve sosyal olarak ayrı ayrı incelenerek önceliklendirilmiş ve aşağıda yer alan Zorlu Enerji Grubu Sürdürülebilirlik Konuları Matrisi oluşturulmuştur.


Sürdürülebilirlik Konuları:


a. Ekonomik Performans


b. Güvenli ve Sürdürülebilir Enerji Tedariki


c. Yerli Kaynaklarla Üretim


d. Risk Yönetimi


e. Çevre Koruma Yatırımları


f. İş Sağlığı ve Güvenliği


g. Paydaş Katılımı


h. Emisyon Salınımı


i. Enerji Verimliliği


j. Çalışan Gelişimi


k. Etik ve Uyum


l. Uygun Çalışma Koşulları


m. Müşteri Odaklılık ve Talep Yönetimi

 

Zorlu Enerji Grubu - Sürdürülebilirlik Konuları Matrisi

 

 

 

Daha fazla bilgi için: Sürdürülebilirlik Raporu (2014-2015)