Stratejimiz

STRATEJİ


Sürdürülebilirlik performansı ile sektöründe öncü olan Grubumuz 2011 yılında ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayarak sürdürülebilirlik performansını tüm paydaşlarıyla paylaşan ilk enerji firması olmuştur. Küresel raporlama girişimi olan Global Reporting Initative (GRI) Raporlama Standardı çerçevesinde günümüze değin üç Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayan Grubumuzda, 2015 yılı Mart ayından itibaren kapsamlı bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmek amacıyla mevcut sürdürülebilirlik uygulamalarımızın değerlendirildiği, boşluk analizinin yapıldığı, strateji ve hedeflerin belirlendiği ve iyileştirme aksiyonlarının tanımlandığı çalışmalar yürütülmüştür. Stratejimizde sürdürülebilirlik hedeflerimizi ve bunlara ait aksiyonları, aşağıdaki 5 ana başlıkta ele almaktayız.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KURULU


Sürdürülebilirlik kapsamında ele alınan konuların daha etkili ve geniş kapsamlı bir şekilde yönetilmesi, sürdürülebilirlik stratejimizin belirlenmesi ve hedef ve aksiyonların uygulanmasına önderlik etmesi amacıyla Ekim 2015’te Grup içindeki farklı birimlerin yöneticilerinin yer aldığı Sürdürülebilirlik Kurulu oluşturulmuştur.


Sürdürülebilirlik Kurulu’nda temsil edilen birimlerimiz, sürdürülebilirlik stratejimizdeki hedef ve aksiyonların takip edilmesi, geliştirilmesi ve bunlarla ilgili öncelikli sürdürülebilirlik konularının yönetilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, çalışanların sürdürülebilirlik faaliyetlerine katkıda bulunmasını sağlayacak iletişim kanallarını ve araçları geliştirmek, risk ve fırsatları belirlemek ve değerlendirmek de Kurul’un görev kapsamına girmektedir.


Zorlu Enerji Grubu Sürdürülebilirlik Kurulu, Çevre ve Kurumsal Sorumluluk Yöneticisi’nin başkanlığında ve İnsan Kaynakları, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri, Muhasebe, Satınalma, Yatırımlar, Elektrik ve Doğal Gaz Ticareti, GAZDAŞ, Risk Yönetimi, İç Denetim ve Kontrol, Hukuk ve Yatırımcı İlişkileri Birimleri’nden birer temsilci ve santral yönetici temsilcilerinin katılımı ile 3 ayda bir toplanmaktadır.

 

Sürdürülebilirlik Kurulu tüm çalışmalarını direkt olarak Zorlu Enerji Grubu Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulunun sürdürülebilirlik çalışmalarını takip eden üyesine direkt rapor eder.