Kalite Yönetim Sistemleri

Zorlu Enerji Grubu; sürdürülebilirlik yaklaşımını, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst seviyede kullanarak şekillendirmeye devam ederken çevreye ve topluma verdiği değeri aldığı bağımsız sertifikalarla tescillendirmeyi de sürdürüyor.

 

Zorlu Enerji Grubu SEÇK Yönetim Sistemi, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Zorlu Enerji hedeflerine uygun entegre bir Yönetim Sistemi sağlayacak şekilde süreç temelli olarak hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmaların önemli bir bölümü entegre yönetim sistemleri çerçevesinde yürütülmektedir. 2015 yılında ISO 9001 kalite yönetim sistemleri, ISO 14001 çevre yönetim sistemleri standartlarının yenilenmesiyle, Lüleburgaz Doğalgaz ve Osmaniye RES santrallerinde 2015 versiyonuna göre geçiş çalışmaları tamamlanarak belgelendirilmesi gerçekleştirilmiştir. 

 

Zorlu Enerji Grubu’nun “iş sağlığı ve güvenliğine olan duyarlılığı” şirket politikasında öncelikli bir öneme sahiptir. Hedefimiz; “işletme, yapım, bakım faaliyetlerimizde kaza yapmamak, insanlara ve tesislere zarar vermemek için her türlü tedbiri almaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası doğrultusunda prosedür ve dökümanlar oluşturulmuş olup, tüm sahalarda bu prosedürler doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Her yıl hazırlanan hedef eylem alanlarıyla, sürekli iyileştirme faaliyetleri yürütülmekte olup, ölçülebilir hedeflere ne derece ulaşılabildiği takip edilmektedir.

 

Zorlu Enerji Gurubu, çevreyi, gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görmektedir. Toplumsal sorumluluğun gereği olarak, daha yaşanır bir dünya yaratmak için, çevre bilincinin geliştirilmesi ve çevre ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir çevre yönetim sistemi yaklaşımı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda Zorlu Enerji Gurubu’nun tüm faaliyetlerinde; Zorlu Enerji Şirketler Grubumuzun işletme, bakım ve yapım faaliyetlerinde çevreye saygı, ürün ve hizmetlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Zorlu Enerji Grubu olarak “çevreyi” gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görmekte, çevre ve doğal kaynakları korumayı Toplam Kalite felsefesini esas alan, Entegre Yönetim Sistemi anlayışımızın bir gereği olarak benimsemekteyiz. Yeni yatırımlarımızda, çevre faktörünü de göz önüne alan etki analizleri gerçekleştirilmektedir.

 

Zorlu Enerji Gurubu sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen sistematik çalışmalarını desteklemek ve sera gazı emisyonlarını şeffaf bir şekilde doğrulatmak amacıyla, “TS ISO 14064-1 Sera Gazları – Bölüm 1: Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına ve Rapor Edilmesine Dair Kılavuz ve Özellikler” standardı gerekliklerine uygun olarak denetimler gerçekleştirilmektedir.

 

Zorlu enerji Grubu Zorlu Enerji, Zorlu Jeotermal ve Zorlu Doğal şirket tesisleriyle tüketilen her mal ve hizmetin üretiminden tüketimine kadar kullanılan su miktarını tanımlayan su ayak izini hesaplatarak onaylatan Türkiye’deki ilk enerji şirketi oldu.

Enerji sektöründe Türkiye’nin ilk ISO 14046 Su Ayak izi Belgesini alan Zorlu Enerji Grubu’nun üç şirketi; su yönetimi konusunda ülkemizin öncü çalışmalarından birini gerçekleştirerek doğaya verdikleri değeri bir kez daha bağımsız kurumlarca tescilletmiş oldu.

 

Denetim Aracı Tam Adı Periyodu Kapsamı
ISO 14046  Su Ayak İzi   1 Yıl  Bursa, Yalova, Lüleburgaz Doğalgaz Santralleri, Alaşehir, Kızıldere 1-2-3 Jeotermal Santralleri 
ISO 14 064-1 Sera Gazı Emisyonları Doğrulama 1 Yıl Bursa, Yalova, Lüleburgaz Doğalgaz Santralleri, Alaşehir, Kızıldere 1-2-3 Jeotermal Santralleri
 ISO 14 001  Çevre Yönetim Sistemi  1 Yıl Lüleburgaz Doğalgaz, Osmaniye RES, Kızıldere 1-2-3
 OHSAS 18001  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  1 Yıl Lüleburgaz Doğalgaz, Osmaniye RES, Kızıldere 1-2-3
 ISO 9001  Kalite Yönetim Sistemi  1 Yılı Lüleburgaz Doğalgaz, Osmaniye RES, Kızıldere 1-2-3
 ISO 27001  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi  1 Yıl  Lüleburgaz Doğalgaz, Osmaniye RES