KISACA ZORLU ENERJİ

Zorlu Enerji Grubu’nun ilk şirketi olarak 1993 yılında faaliyetlerine başlayan Zorlu Enerji, bugün yurt

içi ve yurt dışındaki santrallerinden oluşan ve kaynak çeşitliliğini gözeten dengeli üretim portföyü,

elektrik üretimi, satışı, ticareti ve dağıtımı ile doğal gaz dağıtımını kapsayan entegre yapısı ve

25 yıla ulaşan sektörel tecrübesi ile Türkiye enerji sektörünün önde gelen oyuncularından biridir.Yurt içi ve yurt dışında özellikle yenilenebilir enerji alanında büyümesini sürdüren Zorlu Enerji,
geleceğin enerji şirketi olma vizyonu doğrultusunda, akıllı enerji yönetim sistemleri, akıllı şebekeler
gibi yeni teknolojilere ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi büyüyen yeni alanlara da yatırım
yapmaktadır.

Elektrik Üretimi


Zorlu Enerji’nin toplam kurulu gücü 1.162 MW*’tır.

 

Faaliyette olan Santraller ve Kurulu Güç için tıklayın

Şirketin


• Türkiye’de 7 hidroelektrik, 3 rüzgar, 4 jeotermal ve 3 doğal gaz santrali,


• Yurt dışında ise, Pakistan’da 1 rüzgar santrali ve İsrail’de 3 doğal gaz santrali bulunmaktadır.

 

Yurtiçi ve Yurtdışında Faaliyette olan Santraller için tıklayın


Zorlu Enerji’nin Türkiye’deki kurulu gücünün %78’si, toplam kurulu gücünün ise %60’ı yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayanmaktadır.

Sürdürülebilirliğe her yönüyle katkı sağlayan projeler gerçekleştirme ilkesiyle hareket eden Zorlu
Enerji, üretim portföyünde, başta jeotermal ve güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerjinin
payını daha da artırmayı ve kaynak çeşitliliğini geliştirmeyi hedeflemektedir.


Yurt içinde özellikle jeotermal enerji yatırımlarına odaklanan Zorlu Enerji, toplam 305 MW kurulu
gücüyle Türkiye’nin jeotermal enerjideki en büyük oyuncusu olup, ülkenin toplam jeotermal enerji
kapasitesinin yaklaşık %30’unu tek başına temsil etmektedir.

*Ortaklık paylarına göre

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışı


Zorlu Enerji, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Bilecik ve Afyonkarahisar illerinde hizmet vermekte olan
elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ile elektrik perakende satış şirketi
Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ’nin (OEPSAŞ) paylarının tamamını toplam 360 milyon dolar
bedelle 2 Şubat 2017 tarihi itibarıyla devralmıştır.

 

Osmangazi Elektrik Dağıtım Bölgesi için tıklayın


OEDAŞ, ilgili bölgede elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetini yürütmekte olup 2017 yıl sonu itibarıyla
yaklaşık 1,72 milyon aboneye hizmet vermektedir. OEPSAŞ ise ilgili dağıtım bölgesindeki görevli
tedarik şirketidir ve ayrıca serbest tüketicilere de elektrik satışı gerçekleştirmektedir.

Elektrik Ticareti ve Satışı


Zorlu Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan AŞ (Zorlu Elektrik),
Elektrik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen “Tedarik Lisansı” altında serbest
tüketicilere elektrik satışı gerçekleştirmektedir.

Zorlu Elektrik’in temel faaliyetleri:


• Serbest tüketici kapsamındaki kişi ve kurumlara perakende elektrik satışı,


• EPİAŞ tarafından işletilen Organize Toptan Elektrik Piyasaları’nda elektrik alım-satımı,


• Tezgahüstü (OTC) ve Vadeli İşlem ve Opsiyon (VİOP) Piyasaları’nda toptan elektrik ticareti,


• Elektrik ihracat ve ithalatı ve


• Dengeden sorumlu grup yönetiminden oluşmaktadır.

Zorlu Elektrik, büyük kurumsal müşteriler ve sanayi müşterilerinin yanı sıra meskenlerden KOBİ’lere
kadar geniş bir yelpazede serbest tüketici kapsamına giren kişi ve kurumlara doğrudan elektrik satışı
gerçekleştirmektedir.

 

Doğal Gaz Dağıtımı

 

Zorlu Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Dağıtım AŞ, doğal gaz dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ ("Trakya Gaz") ve Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin ("Gazdaş") %90 oranındaki paylarını toplam 293 milyon TL bedelle Haziran 2018’de Zorlu Grubu şirketlerinden ve Zorlu ailesinden satın almıştır.

 

Gazdaş ve Trakya Gaz için tıklayın

 

Gazdaş, Gaziantep ve Kilis illerinde doğal gaz dağıtım faaliyetini yürütmekte olup Haziran 2018 itibarıyla yaklaşık 277 bin aboneye hizmet vermektedir. Trakya Gaz ise Trakya Bölgesi’nde (Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illeri) doğal gaz dağıtım faaliyetini yürütmekte olup Haziran 2018 itibarıyla yaklaşık 282 bin aboneye hizmet vermektedir.


Akıllı Sistemler


Zorlu Enerji, geleceğin enerji şirketi olma vizyonu doğrultusunda, elektrikli araç kiralamadan elektrikli
araç şarj noktalarına, akıllı ev sistemlerinden akıllı enerji yönetim sistemlerine kadar bir dizi akıllı
sistemi hayata geçirmek için 2017 yılında Akıllı Sistemler Grubu’nu kurmuştur. Akıllı Sistemler Grubu,
öncelikli olarak Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve elektrikli araçlar için şarj
istasyonları kurulmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.