26-01-18 - SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesinin 7. Fıkrası Gereğince 28.11.2017 Tarihli Özel Durum Açıklamamıza İlişkin Güncelleme

12.02.2016 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Kırklareli İli Vize İlçesi Kıyıköy Mevkii'nde kurulması planlanan doğal gaz kombine çevrim santral projesi için önlisans şartı olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci iki yıllık süre içerisinde tamamlanamamış olup, çalışmalar devam etmektedir. ÇED sürecinin tamamlanmasını takiben projeye ilişkin EPDK'ya yeni bir önlisans başvurusu yapıldığında kamuoyuna tekrar duyurulacaktır.