12-04-18 - Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Hakkında

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu Sayın Zeki Zorlu başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki karar alınmıştır.


Denetim Komitesi'nin 12.04.2018 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.