23-05-18 - TRSZORN51817 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon faiz ve anapara ödemesi açıklaması hkn

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORN51817 ISIN kodlu 74.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.177.708,00 TL faiz ödemesi ve 74.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (23.05.2018) itibariyle yapılmıştır.