23-05-18 - TRSZORN51825 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon faiz ve anapara ödemesi açıklaması hkn

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORN51825 ISIN kodlu 13.250.000 TL nominal tutarlı tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 623.995,50 TL faiz ödemesi ve 13.250.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (23.05.2018) itibariyle yapılmıştır.