29-06-18 - SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesinin 7. Fıkrası Gereğince 02.05.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamıza İlişkin Güncelleme

02.05.2018 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, İsrail mahkemeleri nezdinde açılan tahkim davası ve karşı davada tarafların mutabık kalması sonucu tahkim sürecine ara verilmiş olup uzlaşma görüşmeleri devam etmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.