24-07-18 - SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesinin 7. Fıkrası Gereğince 25.05.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamıza İlişkin Güncelleme

25.05.2018 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Alaşehir III Jeotermal Enerji Santrali projesinin önlisansında yer alan kurulu gücün tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yapılan başvuruya ilişkin süreç devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.