07-08-18 SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesinin 7. Fıkrası Gereğince 08.06.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamıza İlişkin Güncelleme

08.06.2018 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Enerji'nin %99,7 oranında bağlı ortaklığı olan Zorlu Solar  Pakistan Limited'in sermaye artırımına ilişkin süreç devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.