17-08-18 TRSZORNE1926 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hkn

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.05.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 10.000.000 TL nominal değerli, 526 gün vadeli, TRSZORNE1926 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı 6,8811% olarak kesinleştirilmiştir.