27-08-18 TRFZORN21916 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Dönemi Faiz Ödemesinin Gerçekleştirilmesi

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORN21916 ISIN kodlu 20.000.000 TL nominal tutarlı bononun 3. Kupon ödeme dönemine ilişkin 364.400,00 TL'lık faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.