İnsan Kaynakları Uygulamaları

İşe Alma

Zorlu Enerji, bünyesine katılmak isteyen tüm adaylara eşit mesafede durur.

Kendini doğru ifade edebilen, iş-özel hayat dengesini doğru kurgulayabilen, kariyeri ile ilgili hedefleri olan, başvurduğu sektöre karşı bilinçli yaklaşan genç ve azimli takım arkadaşları ile çalışmayı hedefler. 

Şirketin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bilgi, deneyim ve eğitime sahip olmaları durumunda, standart işe alım sürecini tamamlayan kişiler işe alınır. Yetkinlikleri ile birlikte, adayların teknik ve davranışsal özellikleri değerlendirilir.

İş başvurusu sonrasında mülakata çağırılan adaylara başvurulan pozisyonların niteliklerine göre yetkinlik bazlı mülakat, teknik mülakat, İngilizce seviye sınavı ve talep edilen pozisyonlar için yetenek sınavları uygulamaları  yapılır. Uygun görülen adayların referans kontrolü gerçekleştirilir.  İşe alımda, şirketin hedefleri ile adayların bireysel hedeflerinin örtüşmesine önem verilir.

Performans Yönetimi

Şirket hedeflerine ulaşılmasında en büyük katkı, çalışan performansıdır. Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine paralel olarak artan performansları; hem çalışanlar hem de Zorlu Enerji'nin kazanmasını sağlamaktadır. Şirketin kendi alanlarındaki senelik hedefleri belirlenir ve şirket tepe yöneticileri ekipleriyle paylaşırlar. Çalışanların yetkinliklerine de odaklanan performans değerlendirme sistemi yılda bir kere, 6. ayını tamamlamış tüm çalışanlara uygulanmaktadır. Performans değerlendirme sonuçları çalışanların ücretlerine yansıtılmakta; kariyer planlarını ve gelişim faaliyetlerini belirlemektedir. 

Ücretlendirme

Zorlu Enerji, ücret sistemini uluslararası geçerli yönetim araçlarını kullanarak; işlerin büyüklüğü ve derecelerine göre oluşturmuştur. Ülkenin ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak skalasını oluşturur, şirket içinde adil; sektörde rekabetçidir. Çalışanları performanslarına göre ödüllendirip, motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışır.

Kariyer Yönetimi

Çalışanların kariyer gelişimi için teknik ve davranışsal eğitimleri destekleyen şirket, yöneticilerini şirket içerisinden yetiştirmeyi hedefler. Pozisyon bazlı olarak tüm çalışanlara farklı seviyelerde yöneticilik eğitimleri verilerek bir üst pozisyonlara hazırlanmaları sağlanır.  Çalışan, iş ve performans sonuçları, şirket içinde deneyimi ve yetkinliklerine göre; standartları belirlenmiş şirket içi yükselme sürecine dahil olur. Gereklilikleri yerine getirmesi durumunda bir üst pozisyona atanabilir veya rotasyonla farklı bir alanda çalışabilir. Yeni pozisyonuna uyum sağlaması ve başarılı olmasını sağlayacak gelişim ve eğitim imkanları sunulur.

ÇALIŞANLARIN YÖNETİME KATILIMI

Çalışanlar görüş, talep ve önerilerini yöneticilerine veya ilgili birimlere rahatlıkla iletebilmektedirler. Farklı lokasyonlara dağılmış yapısının kurum içi iletişimi engellememesi için bir çok sürecini elektronik ortama taşıyan Zorlu Enerji; tüm çalışanların her zaman ve her yerden erişebilecekleri kurumsal portal uygulaması olan “Açık Hat” iletişim programı ile çalışanların tüm soru öneri ve görüşlerini iletebildikleri şeffaf bir iletişim ortamı sunmaktadır.

Şirketler bazında yöneticilerin gerçekleştirdiği saha toplantıları ile karşılıklı iletişim ve geri bildirim ortamları oluşmaktadır. Şirketi ilgilendiren köklü düzenlemeler, Başkanlık tarafından duyurulmakta; çalışanlar görüş ve önerileri varsa doğrudan en tepe yönetim ile iletişime geçebilmektedir.

ÇALIŞAN HAKLARI VE İŞ ETİĞİ

Uluslararası kurallarla belirlenmiş temel insan haklarına uymak ve bu kuralların korunmasını desteklemek Zorlu Enerji ilkelerinin başında gelmektedir. Çalışanlarının ırk, köken, din, cinsiyet, sosyal sınıf, millet, yaş, fiziksel engel ve kusurlar gibi farklılıklarına saygı gösteren ve her türlü ayrımcılığın karşısında olan Zorlu Enerji, işveren taahhütlerinin bir parçası olarak çalışanlarının kariyerlerini; kökenlerine ve inançlarına göre değil, performanslarına göre değerlendirir ve bu ana prensip ışığında her çalışan, fırsat eşitliğinden yararlanır. Bireyin saygınlığını, mahremiyetini, özlük haklarını koruyan ve kollayan Zorlu Enerji'nin tüm çalışanları da kurumuyla aynı refleksi gösterir. 

Zorlu Enerji'de hiç kimse, görev tanımının kapsamı dışında kalan konularda iradesi dışında çalışmaya zorlanmaz. 

Çalışan ve kurum arasındaki mahremiyet ilişkisi her şirketin en açık anayasasını oluşturur. Buna göre çalışanların kişisel bilgileri, yetkili personel tarafından sadece işle ilgili olarak kullanılabilir. Zorlu Enerji bünyesinde çalışan herkes, kişisel bilgilerinin gizlilik ilkeleri çerçevesinde kurum içinde kalacağından ve yönetici onayı olmadan grup içinden veya dışından kimseyle paylaşılmayacağından emindir. Ayrıca çalışanlar da tescil edilmiş uygulamalar, şirket isimleri, veri tabanında bulunan bilgiler dahil tüm teknik bilgilerin gizliliğine tartışmasız riayet eder. 

Zorlu Enerji çalışanları, şirket içinden ve dışından; iş ve işlemler üzerinde etkisi olabilecek, yürürlükteki yasalara, alışılmış işletme uygulamalarına aykırı olan herhangi bir hediye ya da kişisel iyilik talep ve kabul edemez, ağırlamalarda bulunamaz. 

Hiçbir çalışanın, grubun saygınlığı veya itibarını etkileyecek kişisel bağlantıları ve/veya borç ilişkileri bulunmamalıdır. Yönetimin onayı olmadan, sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere başka kurumların yönetim kurullarında yer alınmamalıdır. 

Zorlu Enerji'de hiçbir çalışan başka bir iş yapamaz, farklı bir tüzel kişilik adına iş ilişkisinde bulunamaz. 

Zorlu Enerji, daha önce değinildiği gibi temel insan haklarına saygılıdır. Bünyesinde yer alan her çalışanın da bir vatandaş olarak toplumsal hareketlere destek verme isteğini anlayışla kabul eder. Ancak çalışanlar, bu tür politik faaliyetlerinde şirket adına ahlaki ya da maddi hiçbir taahhütte bulunamazlar. Ayrıca her çalışan, bir hükümet kuruluşu veya kamu kurumunun, şirketi etkileyebilecek herhangi bir kararında rol almaktan kaçınmalıdır. 

Zorlu Enerji, çalışanlarının farklı görüşlerde olmasını destekler. Ancak bu, çalışanlara şirket adına politik veya kişisel fikirlerini medya ile paylaşma hakkı tanımaz.