Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Zorlu Enerji olarak Zorlu Grubu’nun ortak stratejisi olan Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda; çeşitlilik ve kapsayıcılığı, yenilikçi ve yaratıcı bir iş kültürü için en temel ihtiyaçlardan biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda çeşitlilik ve kapsayıcılık kriterlerini uygulayan bir çalışma kültürü ve ortamı geliştirmeyi en büyük önceliklerimiz arasında görüyoruz.

 

Zorlu Holding Yönetim Kurulu üyesi Sayın Selen Zorlu Melik’in önderliğinde kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’ ne, Zorlu Enerji bünyesinden de gönüllü katılan çalışanlarımızın değerli çalışmalarıyla stratejiler doğrultusunda yol almaya devam ediyoruz.

Tüm uygulamalarımızda  Zorlu Holding’in yayınlamış olduğu Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde Eşit Bi’ Hayat Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Manifestosunu rehber olarak alıyoruz:

 

 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, cinsiyetçilik kavramının getirdiği önyargılarla mücadele etmek, kadınların iş hayatındaki pozisyonunu güçlendirmenin yanı sıra daha az avantajlı çalışan grubuna da istihdam sağlayarak, iş hayatındaki sürdürülebilirliğini sağlamak fırsat eşitliği odaklı çalışmalarımızın ana başlıklarını oluşturmaktadır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yaklaşımımızı söylem, iş ortamı ve iş birlikleri olmak üzere üç temel odak eksende yönetmekteyiz. Dilin bilinci şekillendiren en etkili araç olduğu inancıyla kurum içi ve kurum dışı söylemlerde cinsiyet ayrımı yapmadan eşitlikçi ifadeler kullanmaktayız. İş ortamındaki çalışma koşullarında herhangi bir ayrımcılığa izin vermeden, cinsiyet, yaş, dil, ırk, etnik köken, fiziksel yapı, uyruk, cinsel yönelim, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhepten bağımsız olarak eşit ve adil bir çalışma ortamı sunmaktayız.

Çalışanlarımızın farkındalığını kuvvetlendirmek için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu eğitimler ve webinarlar düzenlemekteyiz.

Kadınların iş hayatında ilerlemelerini desteklemek amacıyla oluşturduğumuz “İşte Rotasyon” programımız ile kadın çalışanlarımıza rotasyon aracılığıyla farklı görevler deneyimleme imkanı tanıyarak yeni yetkinlikler kazanmalarını ve liderlik becerlilerini geliştirmelerini hedeflemekteyiz.

Yine Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında ele aldığımız ve katılımda cinsiyet eşitliğini gözettiğimiz Mentorluk Programımız ile çift taraflı öğrenme ve gönüllülüğe dayanan gelişim programı uygulanmaktadır.

Çalışan adaylarımızı bilgilendirmek için iş ilanlarımız ve iş başvuru formlarımızda fırsat eşitliği ilkesine yer vermekte ve gelen iş başvurularını bu ilke gözetilerek değerlendirilmekteyiz. Bununla birlikte çalışan bağlılığı anketlerimizde fırsat eşitliği kapsamında yer alan sorularımızda konuyu çalışanlarımız gözünden de takip etmekteyiz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni  bir kurum kültürü haline getirmeye yönelik çalışmalarımız kapsamında “Herkes için Eşit Bi'Hayat mümkün” diyerek çıktığımız yolda; söylemlerin eşitlikçi olması ve çalışma alanı koşullarının daha eşitlikçi hale gelmesi için yeni uygulamaları hayata geçirmek adına çalışmaya ve bu konuda sivil toplum, akademi ve iş dünyasıyla iş birliği içinde olmaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda Zorlu Enerji olarak, UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların işyerinde ve toplumda güçlendirilmesinin nasıl teşvik edileceği konusunda şirketlere yol haritası sunan prensiplerden oluşan WEPs'e imza atmış bulunuyoruz.

Zorlu Enerji olarak 2022 yılında kadın istihdamını teşvik etmek, iş yaşamındaki eşitsizliklere son vermek ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla KAGİDER’ in düzenlemiş olduğu Fırsat Eşitliği Sertifikasyonu projesi kapsamında bağımsız denetim sonucu FEM sertifikasını almaya hak kazandık, bu alandaki çalışmalarımızı tescil ettirdik.

Bu konuda; WING (Women İn Geothermal Platformu), Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları Grubu TWRE, Kagider ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD dahil olmak üzere pek çok kurumla iş birliği içerisindeyiz.

Bu iş birlikleri çerçevesinde TWRE’nin, 2020 Dünya Kadınlar Günü Özel Programı, 100’e yakın katılımcı ile Zorlu Enerji ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Biz de Zorlu Enerji olarak sektör profesyonellerine yönelik olarak başlatılan mentorluk programına 6 kadın mühendisle destek vermiş bulunuyoruz. 2021 Dünya Kadın Mühendisler Günü’nde TWRE ile «Enerjisi Bitmeyen Mühendis Kadınlar» paneline katılım sağlayarak bu alanda çalışmak isteyen kadınlara rehberlik sağlanmıştır.

Yine EBRD ile yaptığımız iş birliği kapsamında başlattığımız ve ara değerlendirmesini 2020 yılında yaptığımız Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projemizin içeriğini; çalışan ve üretmek isteyen kadınların tecrübelerini paylaştığı ve birbirine fırsat yarattığı bir kız kardeşlik ağı olan BinYaprak ile enerji sektöründeki farklı firmaların da dahil olduğu panelde paylaştık.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kurum politikamız çerçevesinde, kadınların toplumsal hayatın her alanda güçlenmesi, enerji sektöründe kadın istihdamının arttırılması hedefiyle Kadın Teknisyen Yetiştirme Programı “Kadının Gücü, Geleceğin Gücü” Gaziantep Bölgesinde hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında teknik lise ve meslek yüksek okullarının teknik bölümlerinde okuyan geleceğin kadın teknisyen adaylarına teorik, saha eğitimleri, farklı birimler arası rotasyon ve mentorluk programları sağlanarak sektöre ve iş hayatına hazırlanmaları yönünde katkı sağlanacaktır.

2022 yılında 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü kapsamında farklı üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan geleceğin kadın mühendis adaylarıyla bir araya gelinmiştir. Etkinlik sırasında organize edilen bilgi yarışmalarını kazanan katılımcılara SENERJİ Genç Yetenek Programına katılım hakkı ve Zorlu Enerji Kadın Liderlerinden mentorluk desteği sağlanmıştır.

Tedarik zincirinde daha fazla kadın olması için iç iletişimle organize edilen Bizenerji etkinliklerinde her yıl Kadınlar Günü’ne özel bölgesel kadın kooperatiflerini desteklemek amacıyla kadınların elinden hediyeler çalışma arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. 

2030 yılına kadar kadın çalışan oranını %40’a yükseltmeyi hedefliyor ve şirketlerin karar mekanizmalarında, yönetim kurullarında ve üst yönetiminde kadın oranının %30’a yükseltilmesini amaçlayan, %30 Kulübü’nü destekliyoruz.

Zorlu Enerji olarak anne olan çalışanlarımızı farklı programlarla destekliyoruz. Doğumdan sonra çalışanların hem yeni rolüne hem de çalışma hayatına adaptasyonu için; Kısmi Süreli Çalışma veya Ücretsiz İzin seçenekleri sunuyoruz. 6 ay süreyle ücretsiz izin kullanan çalışanların iş hayatı-ebeveynlik dengesine destek vermek, aynı zamanda iş hayatının da gerekliliklerine cevap verebilmek amacıyla izinde olan çalışanın yerine izin süresi kadar, belirli süreli iş sözleşmesi ile ikame çalışan temin ediyoruz.

Ayrıca ebeveyn olmaya hazırlanan veya yeni ebeveyn olan çalışanlar ve eşlerine yönelik hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreçleri kapsayan “Ebeveyn Okulu” uygulaması bulunmaktadır.

Anne olan çalışanlarımız Fırsat Eşitliği ilkemiz ile beraber iş hayatına döndükten sonra performans, yedekleme ve eğitim süreçlerine kaldıkları yerden devam edebilmektedir. 2022 yılında doğum iznine ayrılan 26 çalışandan 10 tanesi işe geri dönmüştür.

 Aynı zamanda yeni ebeveyn olan ve olmaya hazırlanan tüm çalışma arkadaşlarımız Kurumsal Esenlik Programımız “Birlikte İyiyiz” de yer alan “Ebeveyn Okulu” ile uzman doulo ve psikologlardan oluşan programlara katabilmektedir.

Bloomberg Gender Equality Index