Ücretlendirme ve Yan Haklar

Zorlu Enerji’de ücret yönetimini, makroekonomik göstergeler, faaliyet gösterilen sektör, ücret piyasası, Zorlu Holding uygulamaları, iş kademeleri, şirket ücret politikası ve performansa bağlı olarak şekillendiriyoruz. Ücret politikasının bir unsuru olarak, çalışanlarımıza görev ve unvanlarına bağlı olarak çeşitli yan olanaklar sunuyoruz.

Zorlu Enerji’de unvandan ve fonksiyondan bağımsız, işin içeriğine dayalı bir iş değerlendirme sistemi uygulamaya odaklanıyoruz. İş büyüklüklerini kademeler bazında sıralayarak ücret politikasını belirliyoruz. Şirket olarak her yıl ücret araştırmalarına katılarak ücret ve yan fayda stratejisini yeniden değerlendiriyoruz.

Bununla birlikte Zorlu Enerji’de performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanı motive edecek bir ücret sistemi kullanmaya önem veriyoruz. Bu anlayışla şirketimizde ücretler, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü ve şirket içi dengeler doğrultusunda, yılsonu ücret artış döneminde yılda bir kez değerlendiriliyor. Ücret artışına ek olarak, müdür ve üzeri seviye unvanlar için yılda bir kereye mahsus olmak üzere, şirket ve bireysel performans sonuçlarından hareketle, prim uygulaması da sunuyoruz.