Ücretlendirme ve Yan Haklar

Zorlu Enerji’de ücret yönetimini; makroekonomik göstergeler, faaliyet gösterilen sektör, ücret piyasası, Zorlu Holding uygulamaları, iş büyüklüğü, şirket ücret politikası ve performansa bağlı olarak şekillendiriyoruz. Bunları yaparken; “Eşit işe eşit ücret” ilkesiyle,  ücretlendirme esaslarında din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin hareket ediyoruz. Ücret politikasının bir unsuru olarak, çalışanlarımıza görev ve unvanlarına bağlı olarak çeşitli yan olanaklar sunuyoruz.

Zorlu Enerji’de unvandan ve fonksiyondan bağımsız, işin içeriğine dayalı bir iş değerlendirme sistemi uygulamaya odaklanıyoruz. İş büyüklüklerini kademeler bazında sıralayarak ücret politikasını belirliyoruz. Çalışanlarımızın refahı ve satınalma güçlerini koruyabilmek için her yıl ücret araştırmalarına katılarak aldığımız piyasa analizleri neticesinde piyasadaki konumumuzu değerlendiriyor ve çalışanlarımızdan gelen geribildirimleri de dikkate alarak adil ve rekabetçi bir ücret politikası uyguluyoruz ve sürekli gözden geçiriyoruz.

Bununla birlikte Zorlu Enerji’de performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanı motive edecek bir ücret sistemi uygulamaya önem veriyoruz. Bu anlayışla şirketimizde ücretler, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü ve şirket içi dengeleri doğrultusunda, yılsonu ücret artış döneminde yılda bir kez değerlendiriliyor. Ücret artışına ek olarak, müdür ve üzeri seviye unvanlar için yılda bir kereye mahsus olmak üzere, şirket ve bireysel performans sonuçlarından hareketle, prim uygulaması da sunuyoruz.

Çalışma arkadaşlarımızın sadece iş yaşamındaki değil, sosyal ve sağlık yaşamındaki deneyimini iyileştiren ve destekleyen Özel Sağlık Sigortası, evden çalışma desteği gibi fırsatlar ve yan haklar sağlıyoruz.

Şirketimiz ayrıca ücretli doğum izninde olan veya raporlu olan çalışanlarımıza Sosyal Güvenlik Kurumu’ nun belirlemiş olduğu limit dahilinde değil, mevcut maaş ödemesine devam etmektedir. 

Bu kapsamda yemek, evlilik, doğum ve ölüm izinleri, nakdi yardım, Levent199 içindeki fitness salonu kullanım hakkı, Zorlu Grubu markalı ürünler, anlaşmalı üniversite, eğitim ve sağlık kurumları ile indirim hakları sağlamaktadır.

Yaşam boyu gelişime olan desteğimiz ile yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan çalışanlarımız maaşlarına ek ücret verilmektedir.