İSG Yaklaşımımız

Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği en yüksek önceliklerimizden birisidir. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kapsamındaki tüm faaliyetlerimizde Zorlu Enerji İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını temel alıyoruz. Aynı zamanda, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını tüm çalışanlarımızın katılımını esas alarak hayata geçiriyoruz. Politikamız kapsamında ulusal mevzuat ve yükümlülüklerin ötesinde hareket ediyor, güncel gelişmeleri yakından takip ederek değişiklikler konusunda saha yöneticilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm saha ve lokasyonlarda tehlikeleri tanımlıyor ve riskleri değerlendiriyoruz; bu doğrultuda önlemler alıyoruz. Olayların ve kazaların gerçekleşmesi halinde tekrarını önlemek ve performansımızı geliştirmek amacıyla raporlar oluşturuyoruz. İSG konularının iyileştirilmesine katkı sağlayan çalışanlarımızı ödüllendirerek teşvik ediyoruz. Yeni tesis ve proseslerin, meslek hastalığı ve risklerini projelendirme aşamasında göz önünde bulunduruyoruz.

Türkiye’nin en büyük jeotermal Tesisi olan Kızıldere III Jeotermal Santralimizde SEVESO-Büyük Kazaların Önlenmesi Direktifi doğrultusunda ulusal mevzuat gereksinimlerine paralel olarak proses güvenliği çalışmaları yürütülmektedir.

Şirketimizin tüm çalışanlarını, yüklenicileri, müşterileri ve müteahhitleri İSG konusunda bilinçlendiriyor ve eğitimlerle destekliyoruz. İlgili yönetmelikler doğrultusunda, çalışanlarımıza ve yüklenicilerimize işe başlamalarını takiben zorunlu İSG eğitimleri veriyoruz.

Şirketimizde, meslek sınıfı olarak iş kazası veya belirgin meslek hastalıklarının görülme sıklığının ve riskinin yüksek olduğu faaliyetler inşaat ve üretim faaliyetleridir. Bu doğrultuda tüm İSG uygulamalarımızı ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına uygun olarak yönetiyoruz. İşle ilgili tehlikeleri tanımlamak ve riskleri azaltmak için ISO 45001’de belirlenen kontroller hiyerarşisini uyguluyoruz ve sonuçları yönetim gözden geçirme toplantılarında değerlendiriyoruz. Ayrıca çalışanların QDMS üzerinden yaptıkları ramak kala ve tehlikeli durum bildirimlerini de İSG-Ç Müdürlüğü aracılığıyla takip ediyor, alınacak aksiyonlar için gerekli kişilere yönlendiriyoruz. İş kazasının yaşanması durumunda tekrarını önlemek amacıyla kaza olay araştırma ekipleri kuruyor, kök sebep analizleri gerçekleştiriyor ve düzeltici, iyileştirici faaliyetler planlıyoruz. Çalışan temsilcileri, aylık olarak düzenlenen İSG kurullarına katılarak İSG süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlıyorlar. Şirketimiz, İSG Yönetim Sistemi kapsamında uygulamaların denetimi ve sürekli geliştirilmesi amacıyla yılda en az bir defa hem iç denetim hem de bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından dış denetime tabi tutulmaktadır. Tüm çalışanlarımızın kanun çerçevesinde riskli gördükleri işleri reddetme hakkı mevcuttur. Ortak sağlık güvenlik birimlerinden aldığımız sağlık hizmetleri kapsamında tüm iş yerlerimizde iş yeri hekimi hizmeti sunulmaktadır.

 

Zorlu Enerji Toplam İşGücü için Cinsiyete Göre İSG Performans Metrikleri*

 

 

2019

2020

2021

 

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Toplam Rapor Edilebilir Olay Sıklığı

0

1,78

0

1,62

1,59

3,01

Toplam Kaza Sıklık Oranı (KSO)

0

1,78

0

1,62

1,59

3,01

Toplam Kaza Ağırlık Oranı (KAO)

0

0,0064

0

0,01

0,05

0,05

Kayip Günlü Kaza Sıklık Oranı

0

1,78

0

1,62

1,59

3,01

Meslek Hastalığı Sıklık Oranı

0

0

0

0

0

0

Toplam Kayıp Günlü Kaza Sayısı

0

2

0

3

1

6

Toplam Kaza Sayısı

0

2

0

3

1

6

Toplam Kayıp Gün Sayısı

0

114

0

14

30

96

Toplam Ölümlü İş Kazası Sayısı

0

0

0

0

0

0

Toplam Meslek Hastalığı Sayısı

0

0

0

0

0

0

 

*Zorlu Enerji Grubu İSG metrikleri hesaplama metodolojisi

Toplam Rapor Edilebilir Olay Sıklığı : (Ölümlü İş Kazası Sayısı + Kayıp Zamanlı İş Kazası Sayısı + Zaman Kayıpsız İş Kazası Sayısı) * 10^6 / (Toplam çalışma süresi)

Toplam Kaza Sıklık Oranı (KSO) : (Kayıp Zamanlı İş Kazası Sayısı + Zaman Kayıpsız İş Kazası Sayısı) * 10^6 / (Toplam çalışma süresi)

Toplam Kaza Ağırlık Oranı (KAO) : Kayıp zamanlı iş kazası kaynaklı kayıp gün * 10^6 / (Toplam çalışma süresi)

Kayıp Günlü Kaza Sıklık Oranı : (Kayıp Zamanlı İş Kazası Sayısı) * 10^6 / (Toplam çalışma süresi)

Meslek Hastalığı Sıklık Oranı : (Meslek Kazası Sayısı) * 10^6 / (Toplam çalışma süresi)

 

Zorlu Enerji’nin Kontrol Ettiği Tüm Müteahhitler için Cinsiyete Göre İSG Performans Metrikleri**

 

2019

2020

2021

 

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Toplam Rapor Edilebilir Olay Sıklığı

0

0

0

10,18

0

2,78

Toplam Kaza Sıklık Oranı (KSO)

0

0

0

10,18

0

2,78

Toplam Kaza Ağırlık Oranı (KAO)

0

0

0

0,02

0

0,02

Kayip Günlü Kaza Sıklık Oranı

0

0

0

7,40

0

1,39

Meslek Hastalığı Sıklık Oranı

0

0

0

0

0

0

Toplam Kayıp Günlü Kaza Sayısı

0

0

0

8

0

2

Toplam Kaza Sayısı

0

0

0

11

0

4

Toplam Kayıp Gün Sayısı

0

0

0

25

0

29

Toplam Ölümlü İş Kazası Sayısı

0

0

0

0

0

0

Toplam Meslek Hastalığı Sayısı

0

0

0

0

0

0

 

**Zorlu Enerji Grubu Müteashhitler İSG metrikleri hesaplama metodolojisi

Toplam Rapor Edilebilir Olay Sıklığı : (Ölümlü İş Kazası Sayısı + Kayıp Zamanlı İş Kazası Sayısı + Zaman Kayıpsız İş Kazası Sayısı) * 10^6 / (Toplam çalışma süresi)

Toplam Kaza Sıklık Oranı (KSO) : (Kayıp Zamanlı İş Kazası Sayısı + Zaman Kayıpsız İş Kazası Sayısı) * 10^6 / (Toplam çalışma süresi)

Toplam Kaza Ağırlık Oranı (KAO) : Kayıp zamanlı iş kazası kaynaklı kayıp gün * 10^6 / (Toplam çalışma süresi)

Kayıp Günlü Kaza Sıklık Oranı : (Kayıp Zamanlı İş Kazası Sayısı) * 10^6 / (Toplam çalışma süresi)

Meslek Hastalığı Sıklık Oranı : (Meslek Kazası Sayısı) * 10^6 / (Toplam çalışma süresi)

*2019 yılı için hesaplamalara OEPSAŞ dahil, GAZDAŞ ve OEDAŞ hariçtir.

*2020 yılı için hesaplamalara OEPSAŞ dahil, OEDAŞ hariçtir.

*2021 yılı için hesaplamalara OEPSAŞ dahil, OEDAŞ hariçtir.