Fırsat Eşitliği

Şirketimizin ana ortağı olan Zorlu Holding, kadının toplumda, iş hayatında ve ekonomik hayatta güçlendirilmesi için verdiği destekten ve hayatın her alanında kadın-erkek eşitliği anlayışını benimsemiş olmasından hareketle Mart 2015’te Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri'ne imza atmıştır.

Fırsat Eşitliği

2010 yılında UN Global Compact ve UN Women ortaklığında oluşturulan ve kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmeleri amacıyla güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel çapta en önemli girişimlerinden biri olan Kadını Güçlendirme İlkeleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs) şu başlıkları içermektedir:

  • Cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik oluşturulması,
  • İşte kadınlara ve erkeklere adil bir şekilde muamele edilmesi,
  • insan hakları ve ayrımcılık yapılmaması ilkesine saygı gösterilmesi ve desteklenmesi,
  • Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması,
  • Kadınlar için eğitim, mesleki eğitim ve kariyer gelişiminin teşvik edilmesi,
  • Kadınları güçlendiren girişim geliştirme, tedarik zinciri ve pazarlama uygulamalarının benimsenmesi,
  • Toplumsal girişimler ve savunma yoluyla eşitliğin geliştirilmesi,
  • Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gelişmelerin ölçülmesi ve kamuoyuna açık olacak şekilde raporlanması.