Doğal Gaz Ticareti- Müşteri Memnuniyeti

Zorlu Enerji olarak, Trakya ve Gaziantep bölgelerinde toplam 27 yerleşim bölgesinde doğal gaz dağıtım kapsamında şehir şebekesinin projelendirilmesi, altyapı yatırımları, şebekenin devreye alınarak doğal gazın sanayi ve konutların kullanımına sunulması ile müşterilerin kesintisiz ve güvenli doğal gaz kullanımlarının sağlanması çalışmalarını gerçekleştirmeyiz.

Bununla birlikte yeni bölgelerimiz hariç abonelik talebinde bulunacak tüm potansiyel müşterilerimiz için altyapımız tamamlanmıştır.

Mevcut abone sayılarımıza göre, Trakya Bölgesi’nde % 65, Gaziantep’te % 58 abone potansiyeline ulaşmış durumdayız. Önümüzdeki yıllarda her iki bölgemizde de bu potansiyeli  % 95 seviyelerine çıkarmayı hedeflemekteyiz.

Trakya Bölgesi’nde üretilen yerli doğal gazın tamamı yine dağıtım bölgemiz içinde tüketicilere sunulduğu için ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Bu çerçevede her yıl doğal gaz üretimini yapmakta olan kamu ve özel şirketler ile doğal gaz alım-satım sözleşmeleri imzalanmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti kapsamında, Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) projesinin Abonelik Bilgi Sistemi, Bakım Onarım Bilgi Sistemi ve Acil 187 sistemleri ile entegrasyonu sağlanmıştır. Aynı zamanda sayaç okuma, kaçak tarama vb. saha operasyonları da GIS platformu üzerinden yönlendirilmiştir. GIS verileri, kurumsal intranet web ortamında paylaşılmakta ve son kullanıcının erişimine sunulmaktadır.

Doğal gaz dağıtım şebekemizin arz ve sistem güvenliğinin en üst seviyeye getirilmesi amacıyla SCADA sistemi genişletmesi projesi tamamlanmıştır.

Müşterilerimizin güvenli gaz kullanımını sağlamak üzere, iç tesisat proje onayları ve gaz açma işlemleri online olarak yapılmakta ve abonelerimizin tesisatlarının periyodik kontrolleri ve bu işlemlerin sistem geliştirmeleri yapılmıştır.

İç Tesisat Birimimiz tarafından her hafta Müşteri Memnuniyet Anketi yapılmaktadır. Gaz arzı sağlanan ve sonrasında gaz kullanmaya başlayan müşterilerimizi telefonla arayarak konu hakkında değerlendirmelerini almaktayız. Tüm bölgemizde bugüne kadar 1000’ i aşkın aboneye memnuniyet anketi düzenlemiş bulunmaktayız. Anket sonuçlarını müşteri memnuniyeti takibi ve iş süreçleri kalitesi için kullanmaktayız.