Entegre Risk Yönetimi

Risk Yönetimi Yaklaşımımız

Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımımız ile Zorlu Enerji şirketlerindeki işleyişi bozacak her olayın tanımlanmasına, değerlendirilmesine, tutarlı, kapsamlı ve ekonomik olarak yönetilmesine olanak sağlıyoruz.

 • Uyguladığımız Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımını COSO (Comittee of Sponsoring Organizations) ve ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı çerçevesinde oluşturduk.
 • Belirlediğimiz riskleri ayrı ayrı değil, bir portföy yaklaşımı ile belirli bir risk tolerans (risk iştahı) seviyesinde yöneterek Şirketimizin amaç ve hedeflerine giden yolda onlara destek oluyoruz.
 • Risk değerlendirmesi yaparken; riskleri, gerçekleşme ihtimali ve etkileri kapsamında değerlendirerek ölçümlüyoruz.
 • Risk değerlendirmesi yaparken Şirketimizin faaliyetlerini içeren ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirildiği bir risk envanteri oluşturuyor ve bir SWOT analizi ile risklere yaklaşım alanlarımızı tanımlıyoruz.

Kurumsal Risk Yönetimi’nin bağımsız ve dinamik olması, Şirketimizin amaç ve hedeflerinden sapmasına sebebiyet verebilecek bu risklerin tespit edilebilmesi ve ölçümlenebilmesi açısından önemlidir.

Riskin Erken Saptanması Komitemiz ile Şirketimizin varlığını, gelişimini ve devamlılığını tehlikeye sokabilecek risklerin erken teşhisini, tespit edilen risklerle ilgili tedbirlerin alınarak uygulamaya geçilmesi ve riskin yönetilmesini hedefliyoruz.

 • Riskin Erken Saptanması Komitemiz, Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü tarafından Çalışma Esasları’nda belirtilen görevleri kapsamında yılda birkaç kez toplanır.
 • Komite’nin incelemeleri sonucunda alınan kararlar raporlanarak Yönetim Kurulu’na sunulur.

Sosyal ve Çevresel Risklerimizin Yönetimi için;

Dünya Ekonomi Forumu tarafından açıklanan 2021 yılı riskleri arasında yer alan Covid-19 salgını için tüm tesislerimiz kapsamında önlemlerimizi alıyor ve önlemlerimizin etkinliklerini düzenli olarak değerlendiriyoruz.

TSE tarafından tesislerimiz için Covid-19 Güvenli Üretim Belgeleri’ni almaya hak kazandık.

Risklerimizin yönetimi için QDMS yazılımını kullanıyor, ilgili tarafların (kredi kuruluşları, yasal otoriteler vb.) beklentileri doğrultusunda yerel ve uluslararası mevzuat gereksinimlerini periyodik olarak gözden geçiriyor, Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planları kapsamında ilgili çevresel ve sosyal riskler özelinde aksiyonlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Türkiye’nin en büyük jeotermal tesisi olan Kızıldere 3 Jeotermal Enerji Santralimizde SEVESO-Büyük Kazaların Önlenmesi Direktifi doğrultusunda ulusal mevzuat gereksinimlerine paralel olarak proses güvenliği çalışmaları yürütmekteyiz.

SEVESO Mevzuatı kapsamında ;

 • GÜVENLİK RAPORU , GR-2019/REV.0 olarak hazırlandık.
 • Kızıldere Jes 3 Patlamadan Korunma Dokümanı Ocak 2020 ZORLU DOĞAL ELEKTRİK
 • ÜRETİMİ A.Ş. olarak hazırladık.
 • Dahili Acil Durum Planı (DADP) çalışması ÖNDER AKADEMİ danışmanlığında devam etmektedir.
 • Büyük Kaza Senaryo Dokümanı (BKSD) Raporu çalışması ÖNDER AKADEMİ danışmanlığında devam etmektedir.

SEVESO Kamuoyu Aydınlatma Metni

Çevresel risklerimizden santrallerimizden kaynaklı emisyonlarımızı ilgili yerel ve uluslarası beklentilere uygun olarak izliyor ve raporluyoruz.

Cıva ve PM10 parametreleri için Termik tesislerimiz özelinde ölçüm çalışmalarımız devam ediyor.

Kömürdeki civa miktarı düzenli olarak takip edimektedir. İleriye dönük planlar arasında termik santralde taban külünde, uçucu külde ve gaz fazında kalan civa miktarları ayrı ayrı tespit edilecektir. Kömür fazında civa miktarı, 08.10.2021 tarihinde 0,12 mg/kg olarak ölçülmüştür. Ölçüm raporuna linkten ulaşabilirsiniz.

04.11.2021 tarihinde gerçekleşen PM10 ölçüm sonuçlarımız azami olarak 0,77 mg/Nm3 olarak gerçekleşmiş olup 40µg/m3 olarak verilen yasal sınırların altında çıkmıştır. Düzenli olarak ölçümler gerçekleştirilecektir. Ölçüm raporuna linkten ulaşabilirsiniz.

Lüleburgaz Termik Santral Emisyon Ölçüm Sonuç Raporu

TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgeleri

İkizdere HES işletmemizde İklimsel risk olarak değerlendirdiğimiz sel felaketine yönelik bölge halkını erken uyarı sistemi ile koruyoruz. İkizdere HES Sel Erken Uyarı Sistem Raporu

Trafik riskine yönelik araç takip sistemi ile araç kullanımlarına yönelik trafik kazalarını önlemek adına trafik olaylarını takip ediyoruz. İncelemek için tıklayınız.

Gaz Sızıntı Oranları

 

2020

2021

2022

Taşıma (% sızıntı)

0

0

0

Dağıtım (% sızıntı)

0,013

0,004

0,003

Depolama (% sızıntı)

0

0

0

GAZDAŞ Trakya ve GAZDAŞ Gaziantep operasyonlarından doğal gaz dağıtım işi için kaçak ve havalandırmalı gaz kaçak oranı verilmiştir.