Entegre Risk Yönetimi

Risk Yönetimi Yaklaşımımız

Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımımız ile Zorlu Enerji şirketlerindeki işleyişi bozacak her olayın tanımlanmasına, değerlendirilmesine, tutarlı, kapsamlı ve ekonomik olarak yönetilmesine olanak sağlıyoruz.

  • Uyguladığımız Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımını COSO (Comittee of Sponsoring Organizations) ve ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı çerçevesinde oluşturduk.
  • Belirlediğimiz riskleri ayrı ayrı değil, bir portföy yaklaşımı ile belirli bir risk tolerans (risk iştahı) seviyesinde yöneterek Şirketimizin amaç ve hedeflerine giden yolda onlara destek oluyoruz.
  • Risk değerlendirmesi yaparken; riskleri, gerçekleşme ihtimali ve etkileri kapsamında değerlendirerek ölçümlüyoruz.
  • Risk değerlendirmesi yaparken Şirketimizin faaliyetlerini içeren ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirildiği bir risk envanteri oluşturuyor ve bir SWOT analizi ile risklere yaklaşım alanlarımızı tanımlıyoruz.

Kurumsal Risk Yönetimi’nin bağımsız ve dinamik olması, Şirketimizin amaç ve hedeflerinden sapmasına sebebiyet verebilecek bu risklerin tespit edilebilmesi ve ölçümlenebilmesi açısından önemlidir.

Riskin Erken Saptanması Komitemiz ile Şirketimizin varlığını, gelişimini ve devamlılığını tehlikeye sokabilecek risklerin erken teşhisini, tespit edilen risklerle ilgili tedbirlerin alınarak uygulamaya geçilmesi ve riskin yönetilmesini hedefliyoruz.

  • Riskin Erken Saptanması Komitemiz, Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü tarafından Çalışma Esasları’nda belirtilen görevleri kapsamında yılda birkaç kez toplanır.
  • Komite’nin incelemeleri sonucunda alınan kararlar raporlanarak Yönetim Kurulu’na sunulur.

Sosyal ve çevresel risklerimizin yönetimi için QDMS yazılımını kullanıyor, ilgili tarafların (kredi kuruluşları, yasal otoriteler vb.) beklentileri doğrultusunda yerel ve uluslararası mevzuat gereksinimlerini periyodik olarak gözden geçiriyor, Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planları kapsamında ilgili çevresel ve sosyal riskler özelinde aksiyonlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Türkiye’nin en büyük jeotermal tesisi olan Kızıldere 3 Jeotermal Enerji Santralimizde SEVESO-Büyük Kazaların Önlenmesi Direktifi doğrultusunda ulusal mevzuat gereksinimlerine paralel olarak proses güvenliği çalışmaları yürütmekteyiz.

Çevresel risklerimizden santrallerimizden kaynaklı emisyonlarımızı ilgili yerel ve uluslarası beklentilere uygun olarak izliyor ve raporluyoruz.

Kömürdeki civa miktarı düzenli olarak takip edimektedir. İleriye dönük planlar arasında termik santralde taban külünde, uçucu külde ve gaz fazında kalan civa miktarları ayrı ayrı tespit edilecektir. Kömür fazında civa miktarı, 08.10.2021 tarihinde 0,12 mg/kg olarak ölçülmüştür. Ölçüm raporuna linkten ulaşabilirsiniz.

Zorlu Enerji’nin detaylı Kurumsal Risk Yönetimine linkten ulaşabilirsiniz.