Çevre Arge ve İnovasyon

Zorlu Enerji olarak, enerjide arz güvenliği, rekabet ve çevre koruma konuları etrafında oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik Politikamız doğrultusunda yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarını azami ölçüde kullanma ilkesini benimsiyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hizmet ederek yürütüyor, küresel standartları yakından takip ediyoruz.

Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 Hedefleri ve Sürdürülebilirlik Politikamız çerçevesinde ülkemizin zengin ve keşfedilmemiş yenilenebilir enerji kaynak çeşitliliğini ileri teknoloji ve inovasyonla buluşturuyor, ülkemizin düşük karbonlu ve kendine yetebilen bir ekonomiye geçiş yolunda fırsatları değerlendirmesine katkı sağlıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz inovasyon çalışmalarımız kapsamında sanayide dönüşümü başlatacak akıllı sistemlerin kurulmasına ve işletilmesine yatırım yapıyoruz. Sunduğumuz yenilikçi ve akıllı çözümler ile çağa ayak uyduruyor, nitelikli iş gücü ve kaynak çeşitliliğimiz ile sektörde adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz.

Küreselde de sektöre öncülük etme hedefimizle inovatif, verimli ve çevreye duyarlı ürünler ve hizmetler geliştiriyor, Sürdürülebilirlik Stratejimiz doğrultusunda Ar-Ge ve İnovasyon harcama yoğunluğu başta olmak üzere belirlediğimiz inovasyon tabanlı hedef göstergeler ile konunun tüm Şirketlerimizde benimsenmesini ve yakından takibini sağlıyoruz.

2017 yılında kurduğumuz Akıllı Sistemler Bölümümüz elektrikli araçlar başta olmak üzere Dijitalleşme, Ar-Ge ve İnovasyon alanında çalışmalarını sürdürüyor. EPDK tarafından desteklenen elektrik şarj istasyonları ve enerji depolama projeleri ile sunduğumuz akıllı hizmetlerle çağımızın ihtiyaçlarını anlıyor, çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyoruz.

Öncelikli konularımız arasında yer alan İnovasyon ve Yeni İş Modelleri başlığı kapsamında elektrikli araç kiralama, elektrikli araç şarj istasyonları, akıllı ev sistemleri ve akıllı enerji yönetim sistemleri gibi birçok alanda mevcut çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız projelerin inovatif içerikleri ve yüksek yatırım tutarları bu konuya verdiğimiz önemi ortaya koyarken, HORİZON Programı ve TÜBİTAK ile ortak yürüttüğümüz projeler ise Türkiye’nin yeni nesil teknolojilere yönelmesinde büyük rol oynuyor.

Bu kapsamda, hem Şirket hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Inovasyon ve Ar-Ge projelerimize dair detaylar aşağıda yer almaktadır:

Electrip, Elektrikli Araç Paylaşım Platformu

Zorlu Enerji adı altında kurduğumuz ve Türkiye’nin ilk elektrikli araç paylaşım platformu olma özelliği taşıyan electrip ile sadece elektrikli araçların yer aldığı bir filo oluşturmayı hedefledik. Bu sayede elektrikli araç kiralama döneminin başlatılmasını sağlayarak, bu sektörde sunulan ulaşım çözümlerinde Türkiye’de örneği olmayan düşük emisyonlu çevre dostu bir akımın öncüsü olduk.

Kullanıcılar, electrip mobil uygulamasını kullanarak üyelik başvurusu yapabiliyor, kendilerine en yakın noktadan elektrikli araç kiralayabiliyor, araçlarını anahtar kullanmadan uygulamayla alıp, aracı aldıkları noktaya geri bırakarak, kiralamayı sonlandırabiliyor. Bu sayede şubeye gitmek ve sözleşme imzalamak gibi ekstra efora neden olan geleneksel araç kiralama prosedürlerini tek uygulama üzerinden çözümleyebiliyorlar.

Bu platform aracılığı ile yeni çözümler sunmak adına devam ettiğimiz çalışmalar doğrultusunda; park, trafik ve çevre sorunlarını minimize etmek için gayret göstermeye devam edeceğiz.

ZES (Zorlu Energy Solutions)

2018 Ağustos itibarıyla “Türkiye’nin yeni, temiz, hızlı enerjisi” mottosuyla lanse edilen ZES, elektrikli araç kullanıcıları için ülkenin dört bir yanında şarj hizmeti sağlamaktadır.  İlkini İstanbul Zorlu Center’da hizmete açtığımız şarj istasyonları, kullanıcıların elektrikli araçlarını 30-60 dakika arasında şarj etmesini sağlıyor. 2020 itibariyle 81 ilin tümüne yayılmış halka açık ağımız kapsamında 455 farklı lokasyonda 761 soket ile hizmet veriyoruz.

Horizon 2020 Programı – GECO Projesi

  

Avrupa Birliği’nin en büyük araştırma ve inovasyon çerçeve programı olan, daha sürdürülebilir bir dünya için büyük keşiflerin, yaratıcı fikirlerin ve buluşların laboratuvardan dünya pazarlarına taşınmasına destek olmak amacıyla kurulan ve bu doğrultuda 7 yıllık süre içinde 80 milyar Euro fonlama olanağına sahip olan Horizon 2020 Programı, Zorlu Enerji’ye, bu alandaki başarılı çalışmalarını göz önünde bulundurarak GECO (Geothermal Emission Control - Jeotermal Emisyonlarının Kontrolü) Projesi’ne katılımı için hibe desteği sağlamaktadır. GECO Projesi’nde Fransa, İngiltere, İtalya, İzlanda ve Almanya gibi ülkelerden çeşitli kurum ve kuruluşlar yer almaktadır. Proje, Horizon 2020 Programı’nın içerdiği “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesi” üst başlığı kapsamında, “Jeotermal Enerji Kaynaklı Karbondioksit (CO2) Emisyonlarının Azaltılması”na yönelik olarak, ülkeler arası saha uygulamalarının yapılmasını, yeni ekipman ve teknolojilerin test edilmesini ve bilgi birikimi ve tecrübe aktarımının sağlanmasını hedeflemektedir. Proje kapsamında, jeotermal enerji üretimi kaynaklı karbondioksit emisyonlarının sıfıra indirilebilmesi için karbondioksit gazlarının rezervuara enjekte edilmesine ilişkin Türkiye, İzlanda, Almanya ve İtalya’da yer alan toplam 4 adet sahada testler gerçekleştirilecektir. Proje 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girmiş ve başlangıç toplantısı 24-26 Ekim 2018 tarihleri arasında İzlanda’nın başkenti Reykjavik şehrinde düzenlenmiştir. Projeye ilişkin ilk genel birleşim toplantısı Zorlu Enerji’nin ev sahipliğinde 13-14 Mart 2019 tarihleri arasında Kızıldere jeotermal sahasında düzenlenmiştir. Kızıldere sahasında uygulanacak olan reenjeksiyon sisteminin mühendislik çalışmaları tamamlanmıştır. Ekipman tedariki için satın alma süreçleri devam etmektedir.

Horizon 2020 Programı – GeoSmart Projesi

  

GeoSmart Projesi’nde İngiltere, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, İzlanda ve Norveç gibi ülkelerden çeşitli yatırımcı, sanayici, enstitü ve üniversiteler yer almaktadır. Proje, Horizon 2020 Programı’nın içerdiği “Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji” üst başlığı kapsamında “Yüksek Performanslı Yenilenebilir Teknolojilerin Kombine Isı-Güç Santrallerine Uygulanması”na yönelik olarak, ülkeler arası saha uygulamalarının yapılmasını, yeni ekipman ve teknolojilerin test edilmesini ve bilgi birikimi ve tecrübe aktarımının sağlanmasını hedeflemektedir. Proje kapsamında, Zorlu Enerji’nin bünyesinde yer alan Kızıldere Jeotermal Enerji Santralleri ile Belçika’daki Balmatt sahasında, jeotermal akışkanın sıvı ve buhar fazında depolanması, jeotermal enerji santrallerine entegre edilebilecek CSP (Concentrated Solar Power - Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi) ve Biomass (Biyokütle) teknolojilerinin santral performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesi vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Projenin kabulü Ocak 2019’da Avrupa Komisyonu tarafından duyurulmuş ve proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 1 Haziran 2019 tarihinde imzalanan hibe sözleşmesi ile proje resmi olarak yürürlüğe girmiş ve başlangıç toplantısı 26-27 Haziran 2019 tarihleri arasında tüm ortakların katılımıyla Belçika’nın Genk şehrinde düzenlenmiştir. Projeye ilişkin ilk genel birleşim toplantısı Zorlu Enerji’nin ev sahipliğinde 5-6 Kasım 2019 tarihleri arasında Kızıldere jeotermal sahasında gerçekleştirilmiştir. Projeye ilişkin teknik çalışmalar devam ettirilmektedir.

Horizon 2020 Programı – GEOPRO Projesi

 

GEOPRO Projesi’nde İngiltere, İzlanda, İsviçre, Fransa, Norveç ve Almanya gibi ülkelerden çeşitli yatırımcılar, sanayiciler, enstitüler ve üniversiteler yer almaktadır. Proje, Horizon 2020 Programı’nın içerdiği “Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji” üst başlığı kapsamında “Düşük Karbonlu ve İklim Esneklikli Bir Gelecek İnşa Edilmesi”ne yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması ve jeotermal akışkanın kimyasal ve fiziksel özelliklerinin daha iyi anlaşılarak saha geliştirme ve işletme koşullarının iyileştirilmesi üzerine araştırmalara odaklanacaktır. Projenin kabulü Kasım 2019’da Avrupa Komisyonu tarafından duyurulmuş ve proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 1 Kasım 2019 tarihinde imzalanan hibe sözleşmesi ile proje resmi olarak yürürlüğe girmiş ve başlangıç toplantısı 19-20 Kasım 2019 tarihleri arasında tüm ortakların katılımıyla Belçika’nın Brüksel şehrinde düzenlenmiştir. Kızıldere sahasına ait veri setleri konsorsiyum üyeleri ile paylaşılmış olup projeye ilişkin teknik çalışmalar devam ettirilmektedir.

Horizon 2020 Programı – BD4OPEM Projesi

 

BD4OPEM (Big Data Solutions for Energy Marketplace) Projesi Horizon 2020 Programı’nın içerdiği “Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji” üst başlığı kapsamında, “Geleceğin Düşük Karbonlu Piyasasını Yaratmak” amacıyla ve bu geleceğe yönelik yeni bir planlama aracı tasarlama hedefiyle oluşturulmuştur. Yeni teknolojilerin hayatımıza girmesi ve enerji üretim ve tüketim profillerindeki değişimlerin şebeke üzerindeki etkilerini en aza indirmek amacıyla şebekeye bağlı ve entegre sistemlere olan ihtiyaç, enerji sektörünün en önemli konularından biridir. Bu probleme çözüm olması amacıyla tüm paydaşların buluşacağı bir açık inovasyon pazarı oluşturmak hedefiyle proje konsorsiyumu oluşturulmuştur. Proje konsorsiyumunda 8 ülkeden 12 ortak ile yola çıkılmıştır. Konsorsiyum ortakları enerji sektöründe oluşan verinin toplanacağı ve işleneceği bir “Analytic Toolbox” geliştirmeyi hedeflemektedir. Toplanan verilerden elde edilecek analizler ve hesaplamalar aracılığıyla inovatif bir market ve pazar ortamı yaratılacaktır. Proje ile geliştirilecek şebeke izleme, operasyon, bakım, planlama, kayıp ve kaçak takibi, akıllı ekosistem, enerji yönetimi ve blokchain uygulamalarının esnek piyasa yapısına hizmet etmesi öngörülmektedir. Bu uygulamalar toplam verimliliği artıracak ve son kullanıcının sisteme maksimum katılımını sağlayacaktır. 2019’da kabulü yapılan proje, hibe sözleşmesi imzalanarak Ocak 2020’de başlamış olan proje 42 ay sürecektir.

ERA-NET ACT Programı – SUCCEED Projesi

ERA-NET ACT, Horizon 2020 Programı’nın içerdiği “Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji” üst başlığı kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Proje kapsamında, karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması ve veri paylaşımı hedeflenmektedir. ERA-NET ACT Projesi ile karbondioksit yakalama ve depolama (Carbon Capture and Storage - CCS) teknolojilerinin gelişiminin hızlandırılması amacıyla Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu program kapsamında başvuruda bulunulan SUCCEED (Synergetic Utilisation of CO2 Storage Coupled with Geothermal Energy Deployment) Projesi hibe desteği almaya hak kazanarak Eylül 2019 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Proje kapsamında jeotermal enerji santrallerinden kaynaklı karbondioksit emisyonlarının azaltılması amacıyla karbondioksitin jeotermal rezervuara geri basılması ve sürdürülebilirliğe katkı sağlanması hedeflenmektedir. GECO Projesi’nden farklı olarak karbondioksitin süperkritik koşullarda geri basımı hedeflenmektedir. Proje kapsamında 25-26 Eylül 2019 tarihleri arasında tüm konsorsiyum üyelerinin katılımıyla Kızıldere jeotermal sahasında başlangıç toplantısı gerçekleştirilmiştir.

EUREKA – ITEA3 Programı – SMART-PDM Projesi

EUREKA, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarında rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesini ve ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek amacıyla kurulan bir uluslararası iş birliği platformudur. 1985 yılında Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 ülke tarafından kurulmuş olup, günümüzde üye sayısı 44’e yükselmiştir. EUREKA çatısı altında 7 alt küme belirlenmiştir. Bu alt kümelerin temaları; düşük karbon teknolojileri, yazılım ağırlıklı sistemler ve hizmetler, telekomünikasyon, akıllı elektronik sistemler, akıllı üretim teknolojileri, metalurji, mikro ve nano elektronik teknolojileri olarak ön plana çıkmaktadır. Proje başvuruları ITEA3 Programı tarafından incelendikten sonra Türk ortaklar için gerekli hibe desteği TÜBİTAK tarafından sağlanmaktadır. SMART-PDM projesi kapsamında Zorlu Enerji’ye ait Gökçedağ RES’te gerçekleştirilecek çalışmalarda rüzgar enerji santrallerinde kestirimci bakım teknolojisinin kullanılması planlanmaktadır. Kestirimci bakım teknolojisi ile rüzgar enerji santrallerinde işletme giderleri ve üretim kayıpları azaltılarak bu santrallerden sağlanan faydanın artırılması planlanmaktadır. SMART-PDM projesi 1 Ocak 2019 tarihinde resmi olarak başlamıştır. 3 yıl sürecek projede Finlandiya, İspanya, Portekiz, Romanya ve Türkiye olmak üzere 5 ülkeden 25 katılımcı bulunmaktadır.

EPDK – Ar-Ge Projeleri

Zorlu Enerji Ar-Ge ve Akıllı Sistemler Departmanı, elektrikli araçlar, enerji depolama ve yenilikçi konularda çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde, şirketin “Şarj İstasyonları ve Elektrikli Araçların Şebekeye Etkisinin İncelenmesi ve Bu Yüklerin Optimize Edilmesi” ve “Lityum İyon Bazlı Enerji Depolama Sistemlerinin Yük Kaydırma için Test Edilmesi” projeleri EPDK tarafından kabul edilmiş ve projelerin gerçekleştirilmesi için EPDK’dan toplam 5,7 milyon TL tutarında bütçe desteği alınmasına hak kazanılmıştır. İki yıl sürmesi planlanan bu projeler sonucunda ülkemiz için son derece değerli olacak çözümlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çözümler ile elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkacak şebeke yükünün akıllı algoritmalarla azaltılarak şebeke güvenliğinin üst düzeye çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu projelere ek olarak yine EPDK tarafından onaylanmış olan “Memnuniyet 4.0” projesi ile Osmangazi elektrik dağıtım bölgesinde çağrı merkezine maksimum müşteri ulaşılabilirliğinin en uygun şekilde sağlanması amaçlanmaktadır. Bu sayede bölgede daha iyi hizmet verilmesi ve müşteri memnuniyetinin artması sağlanacaktır.

Zorlu Solar

İhtiyacımız olan elektriği; çevreye zarar veren, gelecek nesiller için devamı olmayan kısıtlı kaynaklar yerine dünyaya hayat veren ve her gün yeniden doğan, sonsuz güneş enerjisinden üretmek için 2016 yılında Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ’yi (Zorlu Solar) kurduk.

Zorlu Solar adı altında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kapsamında; yurt içinde ve yurt dışında güneş enerjisinden elektrik üretmek, solar fotovoltaik (PV) panelleri kiralamak, satmak, satın almak, ihraç etmek, bunları çatılara yerleştirmek ve buna ilişkin her türlü kurulum hizmeti ve danışmanlık hizmeti vermek ve yurt içinde elektrik enerjisi ve/veya kapasite toptan alım ve satım işlemleri bulunuyor.

E-charge4drivers Projesi

 

Elektrikli araç kullanıcılarının uzun yolculuklar dahil şarj deneyimlerinin iyileştirilmesi amacı ile başlatılan projeye dahil olduk. Toplam 48 ay sürmesi planlanan projenin diğer faydaları şu şekildedir;

ISO15118 Plug&Charge'in mevcut yazılıma entegre edilmesi,

Daha gelişmiş rota planlaması ve rezervasyon işlemleri için mevcut yazılıma eklentilerin yapılması,

Geliştirilen kullanıcı dostu şarj istasyonlarının pilot bölgemizde çeşitli senaryolarla denenmesi.

Smart Wind Projesi

 

2019 yılında başlayan Tübitak ve Eurogia destekli Smart Wind Projesi ile sahip olduğumuz Rüzgar enerjisi santrallerinde işletme maliyetlerini azaltma ve elektrik üretimini arttırma amacıyla SCADA ve sensör sistemlerinden alınan verilerin bir bulut altyapısında toplanarak veri incelemesi, performans teşhisi ve işletme bakım çalışmalarına yönelik bir karar destek sistemi oluşturulması, Karar destek sistemi sayesinde işletme ve bakım maliyetlerinin azaltılarak ekonomik kazanç elde edilmesi hedeflenmektedir.

 

 

ZORLU ENERJİ DOĞA KORUMA VE BİYOÇEŞİTLİLİK ÇALIŞMALARI

Biyoçeşitliliğimizi Geleceğe Taşıyoruz.

Doğadaki çeşitliliğin giderek tükenmesine, ekolojik dengenin hızla bozulmasına engel olmak için hepimize düşen görevler olduğuna inanıyoruz. 

Ulusal ölçekte enerji üretim portföyünün %87'sini yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Zorlu Enerji olarak, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde, gerçekleştirmekte olduğumuz tüm yatırımlarda ülkemizdeki biyoçeşitliliğin korunmasına büyük önem veriyoruz.

Yatırım yaptığımız bölgelerdeki biyolojik çeşitliliği dikkate alan çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri, araştırmaları ve koruma çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalarımızla BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından ''Erişilebilir ve Temiz Enerji'', ''Karasal Yaşamın Korunması'', ''Amaçlar için Ortaklıklar'' hedeflerine katkıda bulunuyoruz.

Tür ve genetik olarak yüksek çeşitliliğe sahip ülkemiz çoğrafyasındaki biyoçeşitliliği korumak için yapmış olduğumuz bazı çalışmalar:

Enerjimiz ülkemizdeki biyoçeşitliliği geleceğe taşımak için 

Meryve Ağacı Transplantasyonu

Aydın ili Buharkent ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kızıldere 3. Jeotermal Enerji Santrali inşaatı öncesi gerçekleştirdiğimiz ağaç taşıma (tansplantasyon) çalışmaları ile 1600 incir ve zeytin ağacını 15 km uzaklıktaki sahaya transplante ettik.

Sarı Bambul (Haliotrophium thermophilum)

Türkiye'nin ilk jeotermal santrali olan Kızıldere 1 jeotermal santral sahasında yaptığımız çevresel etki değerlendirmeleri kapsamında tek nokta endemik olan bir olan Sarı Bambul'u tespit ettik, Pamukkale Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ile iş birliği yaparak türün anatonomik araştırma çalışmalarına destek olduk.

Tirebolu Örümceği (Zadarion tireboluensis danisman at. 2014)

Giresun, Tirebolu ilçesi sınırları içerisinde inşa edilmesi planlanan Tirebolu Regülatörü ve HES projesi kapsamında yaptığımız biyoçeşitlilik araştırmaları sonucunda çok sınırlı bir alanda yayılış gösteren ve literatürde tanımlı olmayan bir endemik tür keşfederek projede çalışan akademisyenlerle beraber türü literatüre kazandırdık.

Seçmen Çakşırı (Ekimia ozcan&secmenii)

Denizli, Acıpayam ilçesi sınırları içerisinde kurulması planlanan Sami Soydam Sandalcık Barajı ve HES projesi kapsamında yaptığımız biyoçeşitlilik araştırmaları sonucunda çok sınırlı bir alanda yayılış gösteren ve literatürde tanımlı olmayan tek nokta endemik bir tür tespit ettik. Ege Üniversitesi akademisyenleri ile tür tanımlama çalışmalarını sürdürerek Ekimia ozcan&secmenii ismi ile literatüre yeni tür kaydı yaptık. Turü Tarım ve Orman Bokanlığı'na bildirerek Biyolojik Ceşitlilik Koruma Tür Eylem Planına dahil. edilmesine katkıda bulunduk.

 

Sürdürülebilir bir gelecek için hedef 1.2 milyon fidan

Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji olarak Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz doğrultusunda iklim kriziyle mücadelede kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz.

Geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak için, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile yürüttüğümüz Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi kapsamında 1.2 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda yakın zamanda Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde oluşturduğumuz hatıra ormanına diktiğimiz 30 bin kızılçam, 40 bin badem ve 20 bin akasya fidanı ile de bugüne kadar toplamda 330 binden fazla fidan dikimi gerçekleştirmiş olduk.

Türkiye'de karbon ayak izinin azaltılması için projeler üreten ilk şirketlerden biri olarak yüksek teknoloji yatırımlarımızla 2020 yılında yerli ve yenilenebilir enerjinin Türkiye'deki üretim portföyümüz içindeki oranını %87'ye çıkardık. Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) Türkiye'den katılan ilk enerji şirketi olarak 2011 yılından beri her yıl karbon ayak izimizi kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşmaktayız. Ulaşımdan kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltılması için 81 ilde elektrikli araç şarj istasyonu altyapısını kurarak karbon ayak izimizi sıfıra indirme faaliyetlerimizi başarıyla yürütüyoruz.

Enerjimiz sürdürülebilir bir yaşam için.

 

Türkiye’nin İlk Kuş İzleme Radarı

Zorlu Enerji doğal hayatın korunması konusundaki duyarlılığı ile hem kuşları hem de türbinleri korumak amacıyla, 500 bin ABD Doları yatırım yaparak, Gökçedağ Rüzgâr Santrali’ne 2011’de Türkiye’nin ilk kuş izleme radarını kurmuştur.

Kuş Radar Sistemi sayesinde rüzgâr santrallerine yaklaşan kuş veya kuş sürüleri tespit edilerek, monitörden gerçek zamanlı olarak izlenebilmektedir. Operasyonel olarak türbinler kuş geçişi esnasında kısa süre için durdurulabilirken LRAD (Long Range Acoustic Device) sistemi ile ses dalgaları gönderilerek kuşların uçuş istikameti de değiştirilebilmektedir.

Kuş gözlem çalışmalarından elde edilen veriler ve düzenli izleme faaliyetleriyle, bugüne kadar Gökçedağ Rüzgâr Santrali’nde işletme kaynaklı herhangi bir kuş ölümü gerçekleşmemiştir.

 

 

 

Şirketimizin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için su önemli bir kaynaktır. Özellikle doğal gaz enerji santrallerinde temel girdiler doğal gaz ve sudur. Santrallerimizde elektrik üretiminin yanı sıra yan ürün olarak buhar üretip satılmaktadır; aynı buharla türbin çevirme yöntemi ile ilave enerji üretilmektedir. Buhar üretimi ve soğutma sistemlerinde kullanılmak amacı ile enerji üretim tesislerinde önemli ölçüde su tüketimi gerçekleşmektedir. Buhar döngüsündeki ana girdi olması nedeniyle suyun tüketimi maliyetleri artıran bir unsurdur ve tasarruflu kullanımı da önem arz etmektedir.

Lüleburgaz Doğalgaz Santrali Atık Su Geri Kazanım Tesisi

Lüleburgaz Doğal Gaz Kojenerasyon Santralimiz Zorluteks ve çevre fabrikaların buhar ihtiyacını karşılaması nedeni ile su tüketimi yüksek bir santraldir. Bu santralimizde su ihtiyacı yer altı su kuyularından sağlanmaktadır. Zorlu Enerji Lüleburgaz Santrali’nde Ergene Havzası’nın mevcut durumu nedeni ile soğutma kulesinde gerekli olan maksimum 110 m3/saat’lik su ihtiyacını karşılamak için Atık Su Geri Kazanım Tesisi kurulmuştur. Santralin soğutma suyu ihtiyacı, doğrudan doğal kaynak kullanımına gidilmeden, Zorluteks’in atık su arıtma tesisi çıkışından yararlanılarak giderilmektedir. Atık su geri kazanım tesisinden 2014 yılında 15.033 ton, 2015 yılında 10.153 ton temiz su elde edilerek proseste kullanılmıştır.