Emisyonların Azaltılması ve İklim Koruma

Sürdürülebilirlik Politikamız ve Stratejimizin bir parçası olarak, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yüksek teknolojiye yatırım yaparak enerji verimliliğini gözetirken yerli, yenilenebilir ve temiz enerjilere yatırım yapmaktayız. Artan yenilenebilir enerji yatırımlarımızla, 2015 yılı sonu itibarıyla yenilenebilir enerjinin Türkiye’deki üretim portföyümüz içindeki oranı %61 olmuştur. Rüzgar, hidroelektrik ve jeotermalde olduğu kadar güneş enerjisinde de Türkiye’de en etkin, vizyoner ve teknoloji geliştiricisi oyuncu olmak için çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

İklim Değişikliği ile Mücadelede Önemli Adımlarımız:

Karbon Saydamlık Projesi (CDP-Carbon Disclosure Project)

Zorlu Enerji, 2010 yılında Karbon Saydamlık Projesi’ne dahil olarak, iklim değişikliği konusunda kurumsal politika ve hedeflerine, karbon emisyon miktarlarına ve azaltım hedeflerine yönelik bildirimde bulunmaya başlayarak Karbon Saydamlık Projesi (CDP-Carbon Disclosure Project)’ne Türkiye’den katılan ilk enerji şirketi oldu.

Proje kapsamında 2011 yılından beri her yıl karbon ayak izimizi kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşmaktayız.

Kapsam 3 Emisyon Kategorileri

Emisyon (tCO2e)

3.1 Satın Alınan Ürün ve Hizmetler

93.715,00

3.2 Sermaye Mallar

1.787,00

3.3 Yakıt ve Enerji Dolaylı Emisyonlar

2.453.585,00

3.4 Yukarı Yönlü Taşımacılık ve Dağıtım

8.014,00

3.5 Atıklar

29.212,00

3.6 İş Seyahatleri

72.178,00

3.7 Çalışan Ulaşımı

137.452,00

3.8 Yukarı Yönlü Kiralanan Varlıklar

0

3.9 Aşağı Yönlü Taşımacılık ve Dağıtım

640,00

3.10 Satılan Ürünlerin İşlenmesi

0

3.11 Satılan Ürünlerin Kullanımı

2.745.618,00

3.12 Satılan Ürünlerin Kullanım Ömrü Sonu

0

3.13 Aşağı Yönlü Kiralanan Varlıklar

0

3.14 Bayiler

0

3.15 Yatırımlar

566.146,00

ISO 14064-1 Sera Gazı Doğrulama Standardı

Türkiye’de ISO 14064-1 Sera Gazı Doğrulama Standardı alan ilk enerji şirketi (Zorlu Enerji) olarak, faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının takibi, kontrolü ve azaltılması konusunda çalışmaları gerçekleştirirken sera gazı emisyonlarımızın miktar ve ölçüm metodolojilerini düzenli olarak doğrulatmaktayız. Zorlu Enerji’nin doğal gaz santralleri, 2014 yılında ISO 14064-1 Sera Gazı Hesaplama Belgesi’ni almıştır.

Sürdürülebilirlik Stratejimizdeki hedefler doğrultusunda, doğal gaz santrallerinden sonra jeotermal enerji santrallerimizde de ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyon Doğrulama Standardı uygulamalarına başlanması planlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Zorlu Holding bünyesinde imzalanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ile, kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz ilkeler uluslararası bir taahhüt çerçevesinde kurumsallaştırılmıştır.

2°C Bildirisi imzacısı ve İklim Platformu

2°C Bildirisi imzacısı ve İklim Platformu-Türkiye İklim Değişikliği Liderler Grubu’nun kurucu üyesiyiz.

Gold Standard

2010 yılında Osmaniye’de faaliyete geçirdiğimiz Gökçedağ Rüzgar Santrali Projesi ile Gold Standard Sertifikası alarak ve Gönüllü Karbon Piyasası’na entegre olarak Türkiye’nin ilk karbon emisyon projesini gerçekleştirdik. Proje kapsamında azaltılan sera gazı emisyonu ile ilgili tüm hakları ve gönüllü pazarlarda işlem yapma yetkisini 2012 yılına kadar EcoSecurities Group’a devreden sözleşmeyi imzaladık.

135 MW kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Santrali’nde yıllık emisyon azaltımı miktarı yaklaşık olarak 302.675 ton CO2 eşdeğeridir.

Gökçedağ Rüzgar Enerji Santralimiz’den (Rotor 1) sonra 2015 yılında Sarıtepe Demirciler RES (Rotor II RES) projemiz için itibarlı yenilenebilir enerji projelerini derecelendiren “Gold Standard” Sertifikası alınmıştır. Toplamda 80,3 MW kurulu güce sahip olması ve 2016’nın ikinci yarısında devreye alınması planlanan Rotor II RES santralimiz ile de yıllık 100 bin tona yakın CO2 emisyon azaltımı sağlanması beklenmektedir.

Ayrıca Türkiye’deki santallerden sonra Pakistan’daki rüzgar santrali de Gold Standard sertifikası alarak ülkede bir ilk oldu. Pakistan’ın ilk rüzgar santrali olma özelliği taşıyan 56,4 MW’lık santrali, projelendirme, kurulum ve işletmesini üstlenen Zorlu Enerji, Pakistan’da Gold Standard serfifikası alan ilk şirket oldu.

Gold Standard’ sertifikası, yenilenebilir enerji projelerini karbon emisyonlarında sağladığı düşüş, doğaya saygılı olması, toplumsal kalkınmaya sunduğu katkı gibi farklı kriterlere göre değerlendirerek verilen küresel ölçekli en itibarlı program olarak kabul ediliyor. Dünyada 80’den fazla sivil toplum örgütü tarafından desteklenen ve 1100 projenin de gelişmesi için çalışan program, Gold Standard Foundation tarafından yürütülüyor.

Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi

Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin önemli unsurlarından biri olan iklim değişikliği ile mücadeleyi Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi ile mikro düzeyde de hayata geçirmekteyiz.

İklim Değişikliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla katılmış olduğumuz tüm fuar ve zirvelerde standımızı ziyaret eden ziyaretçilerimizin ve standımızın karbon ayak izini hesaplayarak karşılığında faaliyet yürüttüğümüz bölgelerde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.

Şirketimizin katıldığı etkinliklerde yer aldığı standı ziyaret eden katılımcıların neden olduğu karbon ayak izi, özel olarak geliştirilen bir yazılımla hesaplanmaktadır. Birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsü olan karbon ayak izini doğadan silmek üzere bu ize karşılık gelen ağaç miktarı kadar fidan dikimi yapılırken, şirketin Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanlarına katılan yeni fidanlarına ilişkin bilgilendirme sertifikası, karbon ayak izinin sahiplerine iletilmektedir.

2012 yılında başlatılan projede 2015 yılı sonu itibarıyla20.000 paydaşımızın katılımı ile 38.000 fidan dikilmiştir.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü Etkinliklerimiz

Elektrik üretim santrallerimizin her yıl birinin çevresinde, yerel paydaşlar ve yerel sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı bir organizasyonla, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirilmektedir. Doğada bir gün geçirilecek şekilde planlanan etkinlikte, santral çalışanları ve yöneticilerinin yanı sıra, yerel halk, çevre okullardan öğrenciler ile ödüllendirilen gönüllüler bir arada şenlik havasında doğada bir gün geçirmektedirler.

Dikim sonrasında ise etkinliğin gerçekleştirildiği santralin işletme müdürü tarafından santrale, Zorlu Enerji'nin elektrik üretiminin yanı sıra, çevresel ve sosyal faaliyetlerine dair bilgiler sunulmakta ve sorular yanıtlanmaktadır. Etkinliğe katılan öğrenci ve çocuklara, çocuklar için hazırlanan çevre ve enerji konulu kitaplar hediye edilmektedir.

Şrket çalışanlarımızın başta iklim değişikliği olmak üzere, önemli karbon yutakları ve ormanların önemi konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla detaylı bilgilendirmeyi içeren iç iletişim e-postaları tasarlanıp, hazırlanılarak kendilerine gönderilmekte, bilgi yarışmaları yapılmaktadır. Bilgi yarışmalarında doğru yanıt veren çalışanlar, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nden yapılacak fidan dikim etkinliğine katılımları sağlanarak ödüllendirilmektedir.

Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi kapsamında Gökçedağ RES’te 21 Mart 2015’te gerçekleştirilen Ağaçlandırma Organizasyonu’nda 3.000 fidan dikilmiştir.
İklim Risklerinin Finansallaştırılması Raporu için Tıklayınız.

Zorlu Enerji CDP İklim Değişikliği Raporu için Tıklayınız.

Zorlu Enerji CDP Su Raporu için Tıklayınız.

Gazdaş CDP İklim Değişikliği Raporu için Tıklayınız.

Zorlu Enerji CDP Ormanlar Raporu için Tıklayınız.

ISO 14046 Doğrulama Beyanları. Tıklayınız.

ISO 14046 Doğrulama Beyanları. Tıklayınız.

ISO 14046 Doğrulama Beyanları. Tıklayınız.

ISO 14064 Doğrulama Beyanları. Tıklayınız.

ISO 14064 Doğrulama Beyanları. Tıklayınız.