Paydaş Katılımı ve Yerel Kalkınma

Paydaş Katılımı

Zorlu Enerji hayata geçirdiği projelerde yatırım yaptığı yörenin bir parçası olmasına, yatırımlarının yöre halkınca sahiplenilmesine ve bu doğrultuda paydaşlarıyla iletişiminin geliştirilmesine önem vermektedir. Şirket, söz konusu amaca yönelik olarak projelere başlamadan önce, ilgili yerlerde halkı bilgilendirme ziyaretleri ve toplantıları düzenlemektedir.

Bu çerçevede Zorlu Enerji, Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali, Alaşehir 2 Jeotermal Enerji Santrali, Kızıldere 3 Jeotermal Enerji Santrali ve İkizdere Hidroelektrik Santrali projelerinin yatırım süreçleri devam ederken bu projelere ilişkin Paydaş Katılım toplantılarını gerçekleştirerek paydaşlarını bilgilendirmiştir. Ayrıca paydaşlardan gelen geri bildirimler Şirketin yatırım ve işletme planlarına dahil edilmiştir.

İşletmede bulunan yatırımlarımız için ise düzenli paydaş danışma görüşmeleri devam etmekte, işletme planlarına istek, şikayet ve önerileri dahil edilecek şekilde paydaş katılımı sürekliliği sağlanmaktadır.

SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Zorlu Enerji sosyal etki değerlendirmeleri kapsamında, hayata geçireceği yatırım projelerinin sosyal ve ekonomik etkilerini uçtan uca inceleyerek analiz etmektedir. Söz konusu yatırımın muhtemel olumsuz etkilerinin azaltılması ya da iyileştirilmesi adına yönetim plan ve programları geliştirilerek uygulanmaktadır. Plan ve programlar dahilinde;

 • Yöre halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler,
 • Paydaş katılım planları,
 • Paydaş bilgilendirmeleri ve halkın katılım toplantıları,
 • İç ve dış paydaş şikayet mekanizmaları,
 • Tarihi, kültürel ve doğal miras tesadüfi keşif prosedürleri,
 • Kırsal kalkınma destekleri,
 • Burs programları kapsamında 323 üniversite öğrencisine burs sağlanması,
 • Yerel altyapının güçlendirilmesi için yerel yönetimlere malzeme ve makine desteği sağlanması,
 • Yatırım bölgelerinde amatör sporların desteklenmesi,
 • Tarımsal, ekonomik ve kültürel hayatta önemli bir yeri olan geleneksel festivallerin desteklenmesi,
 • Yatırım bölgesinin öncelikli sorunlarına bağlı olarak sorunların çözümüne dönük yerel otoritelerle iş birliği içinde proje geliştirilmesi, uygulanması ve desteklenmesi,
 • Köylerde temiz suya erişim desteği gibi pek çok çalışma yapılmaktadır.

Diğer yandan Zorlu Enerji, yatırımlarının inşaat ve işletme aşamasında, çevre ve yöre halkının sağlığını korumaya dikkat etmekte, bu süreçte yaşanabilecek muhtemel etkileri yakından izlemektedir. Söz konusu projelerde; toprak koruma, ses, toz ve titreşim, su kalitesi, katı atık yönetimi, görsel etki, iş güvenliği, yaban hayatın etkileşimi ve doğal yaşam alanları konularında yurt içi ve yurt dışından çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri gerçekleştirilmekte, bu doğrultuda düzenli raporlar hazırlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Doğrultusunda Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Yapıyoruz

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan biri olan Amaç-7: Erişilebilir ve Temiz Enerji, temiz enerjinin teşvik edilmesini ve 2030 yılına kadar erişilebilir enerjiye herkesin kavuşmasını sağlamak için güneş, rüzgar ve termal gibi temiz enerji kaynaklarına yatırım yapılmasını hedefliyor.

Gelişmekte olan ülkelerin tümünde temiz enerji sağlayacak altyapının genişletilmesi ve teknolojinin yükseltilmesi, hem büyümeyi teşvik edebilecek hem de çevreye katkıda bulunabilecek kritik önem taşıyan bu hedeften yola çıkarak Zorlu Enerji olarak, yurt dışı yatırımlarında, enerji talebinin hızla arttığı ve liberalleşme sürecinin devam ettiği Asya ve Orta Doğu pazarlarındaki potansiyeli değerlendirerek, yüksek potansiyele sahip alanlardan biri olan güneş enerjisi alanında araştırma ve yatırım çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda; Pakistan Jhimpir’de %100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Pakistan tarafından inşa edilmiş ve ülkenin yabancı yatırımla gerçekleştirilmiş ilk rüzgar santrali olan 56,4 MW’lık rüzgâr enerji santralinin ardından, Pakistan National Electric Power Regulatory Authority (NEPRA)’den 25 yıl süreli üretim lisansı alarak Pakistan’ın Punjab Eyaleti’nde güneş enerjisi alanında da çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz.

NEPRA’nın 2020 State of Industry raporuna(1) göre Pakistan toplam elektrik tüketimi 134,745.7 GWh’tir. Worldbank(2) sitesine göre Pakistan’ın 2019 yılı toplam nüfusu ise 216,565,318’dir. Tüketimi toplam nüfusa böldüğümüzde kişi başı elektrik tüketimi 622.19 kWh’dir. Bu veriler baz alındığında, Jhimpir’de benchmark üretim değeri 159,000,000 kWh olan ve “Gold Standard” Sertifikası gerekliliklerine sahip rüzgar enerjisi santralimiz sayesinde 255,549 kişiye yıllık elektrik sağlıyoruz.

2020 Final Total Electricity Consumption(1) (GWh)

2019 Population acc. United Nations(2)

Consumption per Capita (kWh)

Number of person reaching electricity

134,745.7 GWh

216,565,318

622.19

255,549

Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı derinleştirme ve çeşitlendirme hedefimiz doğrultusunda, yüzde 75’ine ortak olduğumuz ZJ Strong Energy For Renewable Energy Ltd. Co.'nun Filistin'in Jericho bölgesinde kurduğumuz 2 MW kurulu güce sahip Dead Sea Güneş Enerji Santrali’mizi devreye aldık.

Palestinian Central Bureau of Statistics 2019 verilerine(3) göre Filistin toplam elektrik tüketimi 6,213,137 GWh’tir. Worldometers(4) sitesine göre Filistin’in 2019 yılı toplam nüfusu ise 4,981,420’dur. Tüketimi toplam nüfusa böldüğümüzde kişi başı elektrik tüketimi 1.247 MWh’dir. Bu veriler baz alındığında, Dead Sea’deki benchmark üretim değeri 3.588 MWh olan güneş enerjisi santralimiz sayesinde 2,877 kişiye yıllık elektrik sağlıyoruz.

2019 Final Total Electricity Consumption
(MWh)

2019 Population acc. United Nations

Consumption per Capita
(MWh)

Dead Sea Estimated Yearly Generation
(MWh)

Number of person reaching electricity

6,213,137

4,981,420

1.247

3,588

2,877

Sorumlu lobicilik taahhüdümüze buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.