Paydaş Katılımı ve Yerel Kalkınma

PAYDAŞ KATILIMI

Şirketimiz, tüm yatırım bölgelerinde yatırım öncesi sosyal ve ekonomik yönden olası etkileri detaylı bir şekilde analiz ederek risk ve fırsatları belirlemekte; faaliyet gösterdiğimiz yörelerde yerel halka ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilinciyle ilgili bölgeye ve halkına değer katmaya odaklanmaktadır. Enerji santrallerimizin bulunduğu yörelerdeki ya da yeni yatırım bölgelerindeki faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerinin o yörede yaşayan halk tarafından değerlendirilmesine önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, yerel halkın fikir ve önerilerini şirketimiz ile paylaşmalarına olanak sağlayan “paydaş katılım çalışmaları” yürütülmektedir.

ENERJİMİZ ÇOCUKLAR İÇİN

Türkiye’de bir enerji şirketi tarafından yürütülen ulusal ölçekteki ilk enerji eğitim projesini başlatan Zorlu Enerji, beşinci yılında projeyi genişletti.

2010 yılında başlattığı “Enerjimiz Çocuklar İçin” projesi ile bugüne kadar 180 binin üzerinde çocuğun yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularında bilinçlenmesine destek olan Zorlu Enerji projenin etki alanını genişletmek amacıyla önemli bir adım attı. Projedeki içerikler ve aktiviteler, uzman pedagoglar, enerji ve eğitim uzmanlarının desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriği yenilenen ve tüm yıla yayılan okul aktiviteleri ile daha yoğun bir öğrenme süreci yaşatan “Enerjimiz Çocuklar İçin” projesi ile Şirketimiz, faaliyet alanlarındaki 5 bölgede, 92 okulda 8 bin 750 öğrencinin, geleceğin enerji sorunlarını çözebilecek nesiller olarak yetişmesine destek oluyor.

Şirketimiz, 2010 yılında hayata geçirdiği “Enerjimiz Çocuklar İçin” kurumsal sosyal sorumluluk projesini, çocukları enerji konusunda doğru bilgilerle donatmak ve genç nesillere sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı kazandırmak amacıyla yeniden yapılandırdı. İlkokul öğrencilerinde enerjinin hayatımızdaki yeri, enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve çevrenin korunması konularında bilinç ve bilgi düzeyini artırmak ve farkındalık yaratmayı hedefleyen proje bugüne dek 180 binden fazla öğrenciye ulaştı.  Milli Eğitim Bakanlığının müfredatında yer alan enerji ve iklim değişikliği konulu kazanımları destekleyecek biçimde öğretmenler aracılığıyla uygulamaları sürdürülen proje ile çocukların oynayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Daha fazla bilgi için :  www.enerjimizcocuklaricin.com 

EĞİTİME DESTEK

Enerjimiz Otizmli Çocukların Eğitimi İçin Projesi

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, otizm tanısının erken konulması,  otizmli çocukların özel eğitim ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla başarılı çalışmalarda bulunan bir sivil toplum kuruluşudur.

“Enerjimiz Otizmli Çocukların Eğitimi İçin” sloganıyla Zorlu Enerji olarak başlatılan ve üç yıldır sürdürülen proje ile, Tohum Otizm Vakfı’nın elektrik ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra, Vakıf ile otizmli çocukların tek tedavisi olan eğitim için daha çok kaynak yaratılmasına katkıda bulunulması amacıyla işbirliğine gidilmiştir. 16 Kasım 2014’te düzenlenen İstanbul Maratonu’nda otizmli çocuklar için atılan her adımın, çocukların eğitim bursu için değerlendirilmesi için harekete geçirilerek, otizm konusunda farkındalık yaratılmasına destek olunmuştur.

Her Nefes Bir Enerji

Her Nefes Bir Enerji Projesi ile bugüne kadar Tunceli, Erzurum, Kars, Erzincan, Rize, Tunceli, Kayseri, Tokat, İstanbul ve Osmaniye’de toplam 24 köy okulunun bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik toplanmıştır. www.hernefesbirenerji.com websitemizi bugüne kadar toplam 53 bin kişi ziyaret etmiş ve 200 milyon kilowatt sanal enerji elde edilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için: www.hernefesbirenerji.com

Burs Programı

Zorlu Enerji yatırım bölgelerinde yaşayan başarılı ancak maddi imkanları kısıtlı üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlamaktadır. 2009 yılında tek bölgede 82 öğrenciyle başlayan burs programı, 2014 yılında 6 ilde 250 öğrenci, 2015 yılı sonunda ise7 ilde 287 öğrenciye ulaşacak şekilde genişleyerek sürdürülmektedir.

Burs programımızla ilgili daha fazla bilgi için: Mehmet Zorlu Vakfı  http://www.mzv.org.tr/ 

Hayata El Uzat Projesi

Yarattığı ekonomik değerin yanı sıra, sosyal ve çevresel bütüncül uygulamalarıyla rekabet gücünü artırmayı hedefleyen Şirketimiz, yatırım bölgelerinden Osmaniye’deki köylere ilk yardım eğitimleri verilmesine katkıda bulunarak sağlık ekipleri köylere ulaşana kadar doğru ilk yardım yapılmasını sağlamak amacıyla yürütülen “Hayata El Uzat” projesinin destekçisidir. Türkiye ve dünyada bir ilk olarak Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde başlatılan Hayata El Uzat Projesi ile Osmaniye il sınırlarında yer alan köylerden seçilen eğitimli ve yetenekli kişilerin ilk yardım konusunda eğitilmesi sağlanmaktadır. 20 dakikalık ambulans ulaşım mesafesinin dışında olan 14 köyde 102 kişiye ulaşacak olan projenin uygulamaları 2015 yılı sonlarında başlatılmıştır.

SPORA ve YEREL KÜLTÜRE KATKI ve ALT YAPI HİZMETLERİNE DESTEK

Zorlu Enerji yatırım bölgelerinde elektrik üretiminin yanı sıra, bulunduğu bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel sorunları ve ihtiyaçlarına çözüm bulunmasına da katkı sağlayarak kalıcı ve sürdürülebilir değer yaratmaktadır.

Bulunduğu bölgede sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak yerel yönetimlerin toplumsal hizmetlerin sağlanmasına yönelik faaliyetlerine destek olmayı görev bilen Zorlu Enerji, bu amaçla köylere içme ve kullanma suyu temini, yol yapımı, yerel kültürel ve geleneksel etkinlik sponsorlukları, yerel tanıtım, ortak mekanların imarı ve ıslahı, köy kalkınması ve amatör sportif faaliyetlerin sponsorluk yoluyla desteklenmesi kapsamında aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Alt Yapı Hizmetlerine Destek

  • İçme ve Kullanma Suyu Temini,
  • Sulama Kanalları Temizliği ve Bakımı,
  • Köy içi Yol Yapımı,
  • Kanalizasyon Projesi Desteği,
  • Kültürel Destekler
  • Tarım Festivalleri/Şenlikler için Sponsorluk,
  • Deve Güreşi Festivalleri Sponsorluğu
  • Ege Üniversitesi Botanik Parkı Tohum Saklama Ünitesi Desteği,
  • Manisa Müzesi Heykeltraşlık Eserleri Kitabı Baskı Sponsorluğu.

Spora Destek

Zorlu Enerji, sorumlu yatırımcı bakış açısıyla yatırımlarının bulunduğu bölgelerde çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi için yerel amatör spor kulüplerini desteklemektedir. Bu kapsamda Manisa Alaşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Osmaniye Demirspor Kadın Futbol ve Voleybol Takımları, Tunceli, Ovacık Ulaşspor Futbol Kulübü, Denizlispor Futbol Takımı ve Tercan Belediye Spor Kulübü desteklenmektedir. Desteklenen kulüplerin sporcuları yanı sıra, bu kulüplerin açmış olduğu yaz ve kış spor okul ve kursları ile yaklaşık 3 bin çocuk ve gencin spor yapmasına olanak sağlanmaktadır.

Hayata Smaç Projesi

Hayata Smaç, Zorlu Enerji'nin yatırım bölgelerindeki ekonomik hayatın yanı sıra, sosyal ve toplumsal hayata da destek yaklaşımından hareketle başlattığı önemli projelerden biridir. 

Büyüyen ekonomisi ve genç nüfusuyla dikkat çeken, jeotermal enerji yatırım bölgesi Aydın Buharkent’te 2015’te başlatılan ve üç yıl sürecek sosyal sorumluluk projesi “Buharkent Gençleriyle Hayata Smaç”, Zorlu Enerji önderliğinde Buharkent Belediyesi ve Buharkent Kaymakamlığı işbirliği ile yürütülmektedir. Şirketimiz, “Hayata Smaç” projesini destekleyerek her yıl 100 dezavantajlı genç ve çocuğun, boş vakitlerinde spor yaparak enerjilerini doğru yere kanalize etmelerine ve sosyal hayata etkin bir şekilde katılmalarına katkı sağlamaktadır.

Bilgi için: www.hayatasmac.com