Garanti'den Zorlu Enerji'ye Türkiye'nin ilk "Yeşil Kredi"si

Garanti Bankası, Zorlu Enerji’ye sağladığı 10 milyon ABD Doları tutarındaki kredinin faizini şirketin sürdürülebilirlik performansına endeksleyerek Türkiye’nin ilk Yeşil Kredi anlaşmasını gerçekleştirdi.

Toplam 10 milyon ABD Doları tutarındaki kredi, Zorlu Enerji’nin işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılıyor. Garanti Bankası, Yeşil Kredi ile vade süresince Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik performansını iyileştirmesini faiz indirimiyle teşvik edecek.

Yeşil Kredi süreci kapsamında, Zorlu Enerji’nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki performansı, uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı Vigeo-Eiris tarafından düzenli aralıklarla puanlanacak. Ortaya çıkacak puana göre Zorlu Enerji’nin kredi faizi her yıl yeniden değerlendirilecek. Şirketin baz puana göre daha düşük performans göstermesi durumunda kredi faizi artırılırken, daha iyi performans gösterdiği durumda faiz düşecek. Bu yaklaşımla, yeşil krediyi kullanan firmaların başlangıçtaki sürdürülebilirlik performansını koruması ya da artırması hedefleniyor.

Türkiye’de ilk kez Garanti’nin hayata geçirdiği, dünyada da çok yeni duyulmaya ve gelişmeye başlayan Yeşil Kredi ürünü, bankanın bünyesinde bulunduğu BBVA’nın da ürün portföyünde yer alıyor. BBVA geçtiğimiz Mart ayında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılmasını desteklemek üzere, Paris Antlaşması’yla uyumlu iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma stratejisini açıklamıştı. BBVA finansman, yönetim ve işbirliği olarak üç farklı eylem alanında temellendirdiği 2025 Taahhüdü kapsamında, yeşil fon, sürdürülebilir altyapı, sosyal girişimcilik ve finansal kapsayıcılık için 100 milyar Euro seferber edeceğini duyurmuştu.

Garanti Bankası da bu taahhüde, sürdürülebilir ekonomiye geçiş konusundaki Güneş Enerjisi Kredisi, Büyük Menderes Havzası Temiz Üretim Kredisi, İklim Değişikliği Eylem Planı, Kadın Girişimcilere Özel Sosyal Bono ihracı, uluslararası en iyi standartlarda Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sistemi ve Yeşil Mortgage gibi öncü uygulamalarıyla katkıda bulunuyor.

Zorlu Enerji Yeşil Kredi

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “Zorlu Enerji ile imzaladığımız anlaşma, bir şirketin işletme sermayesi için Türkiye’de verilen ilk sürdürülebilir ve yeşil kredi olma özelliğini taşıyor. Bugüne kadar pek çok başarılı ürünle uzun yıllardır sürdürülebilirlik konusuna her alanda öncülük ettik. Gelişmekte olan Piyasaların ilk sosyal bono ihracından sonra, Türkiye’nin ilk Yeşil Kredi’siyle de sürdürülebilir finansman konusunda sektörümüzde yine öncü bir rol üstleniyoruz. Bu sayede Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomiye geçişine ve şirketlerin bu alandaki performanslarını iyileştirmesine destek olacağımız inancındayız. İlk defa bir şirkete işletme kredisi olarak verilen Yeşil Kredi’yi yurtdışından bir fon kullanmadan kendi kaynaklarımızla sağlıyoruz. Uluslararası bir sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı tarafından şirketin sürdürülebilirlik performansı puanlanacak ve faiz oranını bu puana endeksleyeceğiz. Dolayısıyla kredi verdiğimiz şirketin sürdürülebilirlik performansını koruduğundan emin olarak, vade boyunca müşterimizin çevresel, sosyal ve yönetişim kaynaklı risklerini daha da iyi yönetmesini teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ülkemizde sürdürülebilirlik alanında iyi performans gösteren şirketlerin Yeşil Kredi’ye ilgi göstereceğine ve mevcut kredisini yeşil kredi yapısına çevireceğine inanıyoruz.” dedi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, sürdürülebilirliği işlerinin bir parçası olarak değil, bütünü olarak ele aldıklarını söyleyerek şöyle konuştu “Zorlu Enerji olarak yenilebilir enerji başta olmak üzere enerjinin her alanında devam ederken bir yandan da yaptığımız her işte çevreye, doğaya, insana ve topluma değer katmaya odaklanıyoruz. Zorlu Enerji ekosistemi içerisinde yer alan, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız dahil tüm paydaşlarımızın sahip olduğumuz sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde hareket etmesini sağlıyoruz. Bu açıdan Garanti Bankası ile yaptığımız ‘Green Loan’ anlaşması; bizim bu vizyonumuzu, tüm iş modelimizin ayrılmaz bir parçası haline getirme yolundaki kararlılığımızı gösteren, çok kıymetli bir adımdır. Sadece Türkiye’de bir ilk değil dünyada da ilkler arasında yer alan bu anlaşma ile bir yandan Zorlu Enerji’nin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki performansını iyileştirirken bir yanda da sürdürülebilir bir şirket olarak finansman maliyetimizi aşağı çekmiş olacağız. Mevcut kredimiz üzerinde yapılacak değerlendirme sürdürülebilirlikte geldiğimiz noktayı bir kez daha tescil edecektir. Sürdürülebilirlik adına Türkiye’de birçok ilke imza atmış bir şirket olarak Garanti Bankası ile yapmış olduğumuz ‘Green Loan’ anlaşmasının hem Türkiye’de hem de dünyada birçok şirkete örnek olmasını diliyorum.”