Eğitim ve Gelişim

Zorlu Enerji’de çalışanların aldığı eğitimlerin; hem şirketin ve çalışanların gelişimine hem de sürdürülebilir bir yaşamın inşasına katkı sağlıyor olmasına odaklanıyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmalarını sağlarken aynı zamanda çevresel, sosyal konularda ve yönetişime dair alanlarda kurum kültürünün gelişimine odaklanıyoruz.

Eğitim ve gelişim planlamasını, performans değerlendirme döneminde belirlenen bireysel gelişim ihtiyaçlarının yanı sıra kurumsal sürdürülebilirlik ihtiyaçları doğrultusunda yapıyoruz. Bu yaklaşımla, işbaşında deneyimin dışında, Zorlu Akademi ve dış eğitim firmaları aracılığıyla sunulan sınıf içi ve online eğitimler düzenliyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında toplam 10.393 saat eğitim gerçekleştirilmiş olup; 1.099 çalışanımız ise Zorlu Akademi üzerinden online eğitimlere katılmış bulunuyor.

 

 

Zorlu Enerji’de sürekli gelişim esas olup; çalışanlarımızın, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci olmayı bir yaşam biçimi haline dönüştürmesi iş kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Çalışanların bu bilinçte olmaları, yöneticilerin de çalışanları bu konuda teşvik edip cesaretlendirmeleri Zorlu Enerji’de gelişimin ana unsurudur.

Bu yaklaşımla, gerek yöneticilerimiz için düzenlediğimiz yönetim günleri, gerekse de çalışanlarımız için düzenlediğimiz eğitimlerle birlikte; çalışanlarımızın kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerimizle uyumlu bir şekilde kaydettikleri gelişim, önümüzdeki dönemde de Zorlu Enerji’nin yaratacağı uzun vadeli değeri artıracak en temel unsurlardan biri olmaya devam edecek.