Eğitim ve Gelişim

Zorlu Enerji olarak uluslararası arenada sürdürülebilir büyüme hedefimize dönük en önemli varlığımızın İnsan Kaynağımız olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, kişisel ve mesleki gelişime büyük önem veriyoruz. Sürekli gelişim bizim için esas olup her bir çalışanımızın, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci olmayı bir yaşam biçimi haline getirmesi, potansiyelini gerçekleştirmesi iş kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu vizyon doğrultusunda ihtiyaçları doğru belirleyerek ve belirlenen ihtiyaçlara dönük kişiselleştirilmiş eğitim ve gelişim planları oluşturuyoruz.

Global stratejimiz; tüm süreçlerimizi dünya kaynaklarının sürdürülebilir biçimde ve verimli kullanımına dönük uluslararası çevre politikalarıyla uyumlu, tüm kilit paydaşlarımıza sağladığımız faydaları da sürdürülebilir kılmayı amaçlayarak yönetmektir. Organizasyonumuzun tüm seviyelerinde bu stratejimiz ve yaklaşımımızın anlaşılması, özümsenmesi ve kararlılıkla  aksiyonlara dönüşmesi kurumsal yönetişimimizin önemli bir parçası olup uygulanıyor olmasına büyük önem veriyoruz.

Bu kapsamda; tüm eğitim faaliyetlerimiz; ihtiyaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda ele alınmakta ve şekillenmektedir. Her sene sahadan gelen talepler, çalışanlarımızın performansını  geliştirecek ve potansiyelini en üst seviyeye taşımasını sağlayacak ihtiyaçlar ile kurum kültürümüzü ve değerlerimizi destekleyecek konuları dikkate alarak planlarımızı belirliyor ve hayata geçiriyoruz.

Bu yaklaşımla, gerek yöneticilerimiz için düzenlediğimiz yönetim günleri, gerekse de çalışanlarımız için düzenlediğimiz eğitimlerle birlikte; çalışanlarımızın kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerimizle uyumlu bir şekilde kaydettikleri gelişim, önümüzdeki dönemde de Zorlu Enerji’nin yaratacağı uzun vadeli değeri artıracak en temel unsurlardan biri olmaya devam edecek.

Hayat boyu öğrenme ve gelişim ana motivasyonumuz olarak; tüm çalışanlarımızın ihtiyaçlarına doğru şekilde ulaşabilmek için Türkiye’nin en seçkin üniversiteleri, dış kaynaklı eğitim kurumları ve danışmanlar ile birlikte çalışıyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın kendi öğrenme alışkanlıklarına yönelik içerik bulabileceği dijital eğitim platformumuz olan Zorlu Akademi sürekli gelişen ve değişen ihtiyaçlarımıza dönük hızlı cevap üretebilen en önemli eğitim kanalımızdan biridir. Bu kapsamda 2022 yılında toplam 31665 saat eğitim gerçekleştirildi. 1.705 çalışanımız ise Zorlu Akademi üzerinden online eğitimlere katılım sağladı.

İşin Geleceğine Uyum çalışmalarımız kapsamında çalışanlarımızın mevcut yetkinlik ve beceri alanlarını gözlemeleyerek mevcut yetkinliklerini geliştirmek ve yeni yetkinlikler ve beceriler kazandırmak üzere yoğun çalışmalar yapmaktayız.

Sürekli öğrenme felsefesi ile hayat verdiğimiz “SENERJİ Yaşam Boyu Gelişim Akademisi” çatısı altında liderler için, ilişki ve iletişim becerileri sergilemek, ekip yönetim becerileri kazanmak, stratejik yol haritası çıkartabilmek, iş odaklı düşünmek, koçluk becerileri sergilemek, girişimci ve yeni fikirlere liderlik yapmak, dönüşüme liderlik yapmak ve iyi fikirleri kurum içinde ve dışında ilham vermek gibi geniş perspektifli konularda liderlik özelliklerini geliştirecek birden fazla gelişim yöntemi ve içerik sunuyoruz.

Eğitim fırsatlarına erişimde çalışanlarımız için cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, cinsel yönelim veya herhangi başka bir kişisel özellikten ötürü hiçbir ayrımcılığa izin verilmemektedir.

2022 yılında tüm çalışanları kapsayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimi organize edilmiş ve çalışanlar katılıma teşvik edilmiştir. Yönetim seviyesi ve özellikle işe alım, terfi ve performans yönetiminde görev alan çalışanlar için uygulamalı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi düzenlenmiştir. Düzenlenen eğitimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin önemi, bilinçsiz önyargı, şiddet türleri, şirket kültüründe eşitlik konularında çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Zorlu Enerji’ de yapılandırılmış şekilde İç Koçluk ve Mentorluk Programı uygulanmaktadır. Klasik Mentorluk, Tersine Mentorluk ve Kadın Mentorluğu olmak üzere 3 ayrı şekilde deneyimli yöneticilerimiz ve gönüllü çalışanlarımızın katılımıyla farklı seviye ve kuşaklardan çalışanlarımızı bir araya getiriyor ve bu sayede kurum kültürümüzü zenginleştiriyor ve kurumsal hafızamızı güçlendiriyoruz.

Yaşam boyu gelişime olan desteğimiz ile çalışanlarımız anlaşmalı üniversiteler ile eğitim hayatına devam etmesi teşvik edilir.