Tedarikçiler

Tedarik Zincirimiz 

Satın alma faaliyetlerimizi merkezi ve yerel satın alma organizasyonları ile yürütmekteyiz. 

Hem İşletme Müdürlüklerimizdeki ihtiyaçları hem de projelerimizin ihtiyaçlarını ilgili satın alma organizasyonları üzerinden gerçekleştirilmekte, alınan teklifler doğrultusunda ihtiyacın giderilmesi için en uygun olan tedarikçiye ulaşılmaya çalışmaktayız. Ulaşılan tedarikçilerin ticari şartları, termini, teknik yeterliliği ve sosyal etkisini değerlendirilmekte ve bu doğrultuda yeterli bulunan firmalar ile çalışmaktayız.  

2018 yılının sonunda belirlediğimiz Sürdürülebilirlik Stratejimiz kapsamında şirketimizin çevresel, sosyal ve etik kriterlerini içeren tedarik ilkelerini ise tedarikçilerle yaptığımız sözleşmelere bu ilkeleri entegre etmekteyiz. Ayrıca stratejik tedarikçilerimizi belirleyerek tedarikçilerin değerlendirilmesi yönünde anket çalışması yapmakta ve tedarikçilerimizi geliştirmek adına eğitim programları düzenlemekteyiz.

Şirketimizde tedarik zincirinden kaynaklanan ceza gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. İnsan hakları, yolsuzluk, işgücü/çevre uygulamaları nedeniyle herhangi bir tedarikçi kontratı veya siparişi iptal olmamıştır. 

Zorlu Holding AŞ Tedarik İlkeleri tüm Zorlu Grubu Şirketlerinin satın alma operasyonlarını kapsamakta ve tedarikçilerimizden beklenen temel davranış kurallarını içermektedir. Tedarik İlkelerine erişim için tıklayınız. 

Tedarik zincirimizde yer alan stratejik firmalarımızın ÇSY ve sürdürülebilirlik bağlamında ISO 26000 standardına uyumu değerlendirilmiş olup tedarik zincirimizde yer alan paydaşlarımızın ve sektörün gelişime açık noktaları ve mevcut durumu tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda kritik tedarikçilerimize sürdürülebilirlik eğitimi verilmiştir.

Tedarikçi ÇSY değerlendirmeleri yıllık olarak yapılmaktadır, tedarikçilerin toplam ÇSY performansı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tedarikçi ÇSY raporuna link üzerinden erişebilirsiniz.