Sürdürülebilirlik Politikası ve Taahhütlerimiz

Sürdürülebilirlik Politikası

Yenilenebilir ve temiz enerjilere yatırım yaparak dengeli portföyümüzle enerji tedarikinde sürekliliği ve güvenliği sağlıyoruz.

Sektöre yön veren inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımız ile akıllı sistemlerin kurulmasına ve işletilmesine yatırım yapıyoruz.

Sermaye kaynaklarımızı çeşitlendirmek için yenilikçi ve sürdürülebilir finansman araçları kullanarak, yatırımlarımızın faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde kalkınmayı desteklemesine özen gösteriyoruz.

Tüm faaliyetlerimizi Etik İlkeler’e bağlı kalarak ve yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyarak bütünsel bir kurumsal yönetim anlayışı, şeffaf ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bakış açısı ile gerçekleştiriyoruz.

Paydaş katılımına önem veriyor; kapsayıcı stratejimiz, paydaşlarımızın beklentilerini dikkate aldığı gibi, risklerimizi azaltırken, uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Yapılan yatırımlarla ilgili etki alanımız dahilindeki yerel halkı, sivil toplumu ve ilgili tüm paydaşları bilgilendirir, çalışmalara katılmalarını sağlıyoruz. Yerel istihdama öncelik vermenin yanı sıra; bölge ihtiyaçlarına destek verilmesi yoluyla da yerel kalkınmaya katkıda bulunuyoruz.

En öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımıza memnuniyetlerini gözeterek insana yakışan kapsayıcı bir çalışma ortamı ve eşit fırsatlar sunar, sağlık ve güvenliklerini sağlayarak gelişimlerine yatırım yapıyoruz.

Risk yönetim sürecini bütüncül bir yaklaşımla ele alarak tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz.

Yatırımlarımızın doğal ve kültürel miras üzerindeki çevresel ve sosyal risklerini değerlendirir; etkilerimizi azaltmaya yönelik önlemler alıyoruz. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yüksek teknolojiye yatırım yapar, enerji verimliliğini gözeterek süreçlerimizi iyileştirir, projeler geliştirir ve performansımızı şeffaf olarak raporluyoruz.

Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerinin takibine önem vererek, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı tüm değer zincirimize yaymaya özen gösteriyoruz.

Müşteri memnuniyetini ön plana alarak müşterilerimizin hizmetlerimize kesintisiz ulaşmasını sağlıyor, sürdürülebilir enerji kullanımını sağlamak üzere müşterilerimize çözümler sunuyoruz.

Sürdürülebilirlik Politikamızı ilgili paydaşlar ile etkin bir şekilde iletişimini sağlayarak takibini yapar, düzenli olarak gözden geçirir ve gerekli durumlarda güncelliyoruz.

İ. Sinan AK

Sektör Başkanı

22.06.2021