Çerez Politikaları

Çerez Politikaları

ÇEREZ POLİTİKASI

Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş. , Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş., Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret A.Ş., Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Tic. A.Ş., Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş., Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret A.Ş., Zorlu Doğal Gaz İthalat ve İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş., Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş., Rotor Elektrik Üretim A.Ş., Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş. , Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi, Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi (hepsi birlikte “Zorlu Enerji Grubu” olarak anılacaktır.) olarak, web sitelerimiz (“Site”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“Çerez”) faydalanmaktayız. İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

İşbu Çerez Aydınlatma Politikası ile internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, Platform’ların kullanımı sırasında toplanan Çerezler’in hangi amaçlarla kullanıldığı ve bu Çerezler’i nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamaktadır.

Sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız Çerez’leri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni Çerez’ler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Politikası’nın hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel Çerez Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Kişisel Verilerin Aktarılması

Zorunlu Çerezler: Talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5(2)(c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Performans ve Analiz Çerezleri: Bu Çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu Çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Hedefleme ve Pazarlama Çerezleri: İş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel Çerezler: İnternet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerezleri yönet bölümünden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerezler’in kullanıma illişkin yönetimi her zaman Çerezler’i Yönet bölümünden gerçekleştirebilirsiniz.

Toplanan kişisel verileriniz işbu Çerez Politikası’nda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde yurt içindeki hizmet aldığımız 3. taraflar ile paylaşılabilecektir. Yine açık rızaya tabi Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz işbu Çerez Politikası’nda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde açık rızanız olması halinde yurt içinde ve yurt dışında bulunan hizmet aldığımız 3. taraflara aktarılacaktır.

Sürelerine Göre Çerez Türleri

 1. Oturum Çerezleri: Bu Çerezler geçici süreli çerezler olup tarayıcının kapatılması veya oturumun sonlandırılması ile birlikte yok olan Çerezlerdir.
 2. Kalıcı Çerezler: Bu Çerezler sizler silene kadar veya yok olma gününe bağlı olarak tarayıcınız otomatik silene kadar sabit sürücünüzde kalan Çerezler’dir. Kalıcı Çerezler’in yok olma tarihleri çeşitli olsa dahi önceden belirlidir.

Taraflarına Göre Çerez Türleri

 1. Birinci Taraf Çerezleri: Adından da anlaşılacağı üzere birinci taraf Çerezler’i Platform’larımız tarafından cihazınıza yerleştirilen Çerezler’dir. . Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (ornek.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir.
 2. Üçüncü Taraf Çerezleri: Bu Çerezler ziyaret ettiğiniz Platform’larımız tarafından değil reklam veren veya analitik sistem gerçekleştirilen üçüncü taraflar tarafından cihazınıza yerleştirilen Çerezler’dir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Çerezler ve Kullanılma Amaçları

 1. Zorunlu Çerezler: Zorunlu Çerezler internet sitemizin ana fonksiyonlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli Çerezler olup, güvenlik, ağ yönetimi ve internet sitemize erişimi sağlayan Çerezlerdir. Zorunlu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.
 2. İşlevsel/Tercih Çerezleri: İşlevsellik Çerezler’i olarak da bilinin tercih Çerezler’i internet sitesinin kullanılan dil veya tercih edilen bölge veya otomatik olarak girişi sağlayan kullanıcı adı ve şifre gibi geçmişteki tercihlerinizin hatırlanmasını sağlayan Çerezler’dir. Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) üzere kullanılmaktadır.
 3. Performans/Analitik Çerezleri: Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.
 4. Reklam/Pazarlama Çerezleri: Reklam/Pazarlama Çerezler’i kullanıcıların online davranışlarını takip ederek kişiselleştirilmiş reklamlar sunulmasını sağlayan Çerezler’dir. Bu Çerezler, topladığı bilgileri diğer reklam veren üçüncü parti kişilerle de paylaşılabilmektedir.

Platform’larımızda Kullanılan Çerezler

Zorunlu Çerezler

Belli Çerezler’in kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

Çerez

Açıklama

Taraf Bilgisi

Süre

1.gif

CMP ürün dağıtımını optimize etmek için gerekli olan web sitesindeki oturum sayısını saymak için kullanılır.

1.Taraf

Oturum Süresince

CookieConsent

Geçerli alan adı için kullanıcının çerez izin durumunu saklar

1.Taraf

1 Yıl

JSESSIONID

Sayfa isteklerinde kullanıcıların durumlarını korur

1.Taraf

Oturum Süresince

test_cookie

Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır.

1.Taraf

1 gün

rc::a

Bu çerez, insanlar ve botlar arasında ayrım yapmak için kullanılır. Bu, web sitelerinin kullanımına ilişkin geçerli raporlar hazırlamak amacıyla web sitesi için faydalıdır.

1.Taraf

Oturum Süresinde

rc::c

Bu çerez, insanlar ve botlar arasında ayrım yapmak için kullanılır.

1.Taraf

Oturum Süresinde

ASP.NET_SessionId

Anonim bir kullanıcı oturumunun sürdürülmesi gerekli çerezlerdir.

1.Taraf

Oturum Süresince

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu Çerezler sizlerin site ve uygulama üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar. İşlevsellik ve tercih Çerezler’inin kullanımına onay vermeniz halinde kişisel verileriniz yurt içinde ve yurt dışında bulunan hizmet aldığımız 3. taraflara aktarılacaktır.

Çerez

Açıklama

Taraf Bilgisi

Süre

i18n.CookieLocaleResolver. LOCALE

Ziyaretçinin tercih ettiği dili belirler. Web sitesinin, ziyaretçinin yeniden giriş yapması üzerine tercih edilen dili ayarlamasına izin verir.

1.Taraf

Oturum Süresince

maps/gen_204

Web sitesinin harita entegrasyonu bağlamında kullanılır. Çerez, işlevselliğini optimize etmek için kullanıcının haritayla olan etkileşimini saklar.

1.Taraf

Oturum Süresince

culture

Çerez, ziyaretçinin tercih ettiği dili ve ülke ayarını belirler - Bu, web sitesinin o bölge ve dille en alakalı içeriği göstermesine olanak tanır.

1.Taraf

1 Yıl

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu Çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu Çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz. Performans ve analiz Çerezler’inin kullanımına onay vermeniz halinde kişisel verileriniz yurt içinde ve yurt dışında bulunan hizmet aldığımız 3. taraflara aktarılacaktır.

Çerez

Açıklama

Taraf Bilgisi

Süre

_ga [x4]

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.

1.Taraf

2 yıl

_ga_# [x4]

Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiği ile ilk ve en son ziyaret tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır.

1.Taraf

2 Yıl

_gid [x2]

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.

1.Taraf

1 gün

td

Kullanıcıların web sitesindeki davranışlarına ilişkin istatistiksel verileri kaydeder. Web sitesi operatörü tarafından dahili analiz için kullanılır.

1.Taraf

Oturum Süresince

_hjTLDTest [x2]

Kullanıcıların web sitesindeki davranışlarına ilişkin istatistiksel verileri kaydeder. Web sitesi operatörü tarafından dahili analiz için kullanılır.

1.Taraf

Oturum Süresince

_hjAbsoluteSessionIn

Progress

Bu çerez, bir web sitesinin farklı ziyaretçiler tarafından kaç kez ziyaret edildiğini saymak için kullanılır - bu, ziyaretçiye bir kimlik atanarak yapılır, böylece ziyaretçi iki kez kaydolmaz.

1.Taraf

1 gün

_hjFirstSeen

Bu çerez, ziyaretçinin siteyi daha önce ziyaret edip etmediğini veya siteye yeni bir ziyaretçi gelip gelmediğini tespit etmek için kullanılır.

1.Taraf

1 gün

_hjIncludedInSession

Sample_#

Ziyaretçinin web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların okunduğu gibi istatistikler toplar.

1.Taraf

1 gün

_hjSession_#

Ziyaretçinin web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların okunduğu gibi istatistikler toplar.

3.Taraf

1 Gün

_hjSessionUser_#

Ziyaretçinin web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların okunduğu gibi istatistikler toplar.

3.Taraf

1 yıl

Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için Çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için Çerezler kullanılabilmektedir. Hedefleme veya reklam Çerezler’inin kullanımına onay vermeniz halinde kişisel verileriniz yurt içinde ve yurt dışında bulunan hizmet aldığımız 3. taraflara aktarılacaktır.

Çerez

Açıklama

Taraf Bilgisi

Süre

_fbp [x2]

Facebook tarafından sağlanan çerezlerdir. Üçüncü taraf reklamcıların gerçek zamanlı teklif vermesi gibi reklam ürünü sunmasında kullanılır.

3.Taraf

3 ay

pagead/1p-user-list/#

Kullanıcının birden fazla web sitesinde belirli ürünlere veya etkinliklere ilgi gösterip göstermediğini izleyen ve kullanıcının siteler arasında nasıl gezindiğini tespit eden çerezlerdir. Reklam eforunun ölçülmesi için kullanılır ve web siteleri arasında yönlendirme ücretlerinin ödenmesini kolaylaştırır.

3.Taraf

Oturum Süresince

lastExternalReferrer

Kullanıcının son URL adresini kaydederek web sitesine nasıl ulaştığını tespit eder.

3.Taraf

Kalıcı[BÖ2]

lastExternalReferrerTime

Kullanıcının son URL adresini kaydederek web sitesine nasıl ulaştığını tespit eder.

3.Taraf

Kalıcı

_gcl_au [x2]

Google AdSense tarafından, hizmetlerini kullanan web sitelerinde reklam verimliliğini denemek için kullanılır.

3.Taraf

3 ay

IDE

Google DoubleClick tarafından, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedefli reklamlar sunmak amacıyla reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.

3.Taraf

1 Yıl

ads/ga-audiences

Google AdWords tarafından, ziyaretçinin web siteleri arasındaki çevrimiçi davranışına göre müşteriye dönüşme olasılığı yüksek olan ziyaretçilerin yeniden ilgisini çekmek için kullanılır.

3.Taraf

Oturum Süresince

pagead/1p-user-list/#

Kullanıcının birden fazla web sitesinde belirli ürünlere veya etkinliklere ilgi gösterip göstermediğini izler ve kullanıcının siteler arasında nasıl gezindiğini tespit eder. Bu, reklam çalışmalarının ölçümü için kullanılır ve web siteleri arasında yönlendirme ücretlerinin ödenmesini kolaylaştırır.

3.Taraf

Oturum Süresince

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı Çerezler’in kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek Çerezler’e ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezler’e ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin Çerezler’in kullanılmasını engelleme, Çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezler’i devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.
 • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezler’e ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezler’i kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, yazılı bir şekilde Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi No:28 A Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresine yazılı olarak, zorluenerji@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirketimiz’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile zmh@zorluelektrik.com adresine iletilmesi halinde en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Son güncelleme tarihi: 31.01.2024