Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz

Zorlu Enerji’nin öncelikli konu belirleme sürecinde global risklerin belirlenmesi, anket süreci ve çok yüksek öncelikli konuların stratejiye entegre edilmesi kapsamında sürdürülebilirlik alanında deneyimli danışmanların desteği alınmıştır.

Zorlu Enerji sürdürülebilirlik stratejisini belirlerken, derin bir literatür taramasının yanı sıra paydaşlarının önem verdiği ve faaliyetlerine ilişkin en önemli konuları her yıl güncelleyip önceliklendirme analizi gerçekleştirmektedir. Öncelikli konu belirleme sürecinde, global risklerin belirlenmesi, anket süreci ve çok yüksek öncelikli konuların stratejiye entegre edilmesi kapsamında sürdürülebilirlik alanında deneyimli danışmanların desteği alınmıştır. Zorlu Enerji öncelikli konuları belirlerken, sürdürülebilirlik politikasına sıkı sıkıya bağlı kalarak, global eğilimleri, riskleri ve sektörün sürdürülebilirlik konusunda önde gelen standartlarını dikkate almaktadır. Uluslararası küresel risk raporlarından; Deloitte – Future of Power Report ve World Economic Forum - Küresel Riskler Raporu, sektörel olarak ise öne çıkan World Energy Outlook, IFRS ve MSCI kurumlarının belirlediği konulara önceliklendirme analizinde yer verilmiştir. 2021 yılındaki önceliklendirme analizinde yer alan konuların birçoğunun günümüzde de etkisini sürdürmesinden dolayı, mevcut konuları gözeterek detaylı bir literatür taraması yapılmış ve günümüzün en önemli konuları gözden geçirilerek 2022 analizindeki konu sayısı 16’dan 38’e yükselmiştir.

Paydaş analizi ve masaüstü çalışmalarıyla toplanan tüm girdiler ve Şirketin mevcut sürdürülebilirlik endeks boşlukları dikkate alınarak, %43’ü akademisyen, %29’u medya sektörü, %14’ü ise STK ve Zorlu Enerji’nin tedarikçilerinden oluşan hem iç hem de dış paydaşlara toplamda 38 konu içeren anket paylaşılarak, paydaşların katılımıyla önceliklendirme matrisi oluşturulmuştur.

Önceliklendirme matrisinin Y ekseninde Zorlu Enerji için öncelikler, X ekseninde ise dış paydaşlar için öncelikler yer almaktadır.

Toplamda önceliklendirme matrisindeki 38 konudan 12’si “çok yüksek öncelikli” konu kategorisine girerken 12’si “yüksek öncelikli” ve 14’ü “öncelikli” kategorisine girmiştir.

Zorlu Enerji, Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde faaliyet gösterdiği her bölgede sürdürülebilir bir katma değer yaratmak için çalışmaktadır. Kurum, bu politika ile paralel olarak gerçekleştirdiği öncelikli konuların belirlenmesi (önceliklendirme analizi) çalışmasının sonuçları sayesinde, öne çıkan konu başlıklarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmiş ve uzun vadeli değer yaratma yolculuğunda odaklanacağı değer alanlarını tespit etmiştir. Buna göre değer yaratılan öncelikli alanlar temelde ekonomik performans, çevresel performans, sosyal performans ve inovasyondur.