Sürdürülebilirlik Performansı

2022 yılında çevre ihlali bulunmamaktadır. 

Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik bağlamındaki kilometre taşı faaliyetleri aşağıda verilmiştir;

 

 

Anahtar Performans Göstergeleri ( KPI )

2017

2018

2019

Yenilenebilir Enerji Oranı % ( Türkiye'de Kurulu Güç )

76

87

87

CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Projesi İklim Değişikliği programı Notu

         Zorlu Enerji Elk. Ürt. AŞ

A-

B-

B

         Zorlu Doğal Elk. Ürt. AŞ

A-

B

N/A

GAZDAŞ Doğal Gaz Dağıtım AŞ

 

 

C

OEDAŞ Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ

 

 

D

CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Su Programı Notu

         Zorlu Enerji Elk. Ürt. AŞ

B

B-

B-

         Zorlu Doğal Elk. Ürt. AŞ

B

B-

N/A

Zaman Kayıplı İş Kazası ( Zorlu Enerji Grubu ) Sayısı

4

2

2

Kaynak : Zorlu Enerji Faaliyet ve Sürdürülebilirlik Raporları, Zorlu Enerji ve Zorlu Doğal Elk. Ürt. AŞ CDP Su ve İklim Değişikliği Raporları

Yenilenebilir Enerji Oranı: 1993 yılında başladığımız enerji üretim yolculuğunda 2019 yılı sonu itibari ile yurt içindeki kurulu gücümüzün % 87’si yenilenebilir enerji kaynaklarından olup, hedefimiz % 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan kurulu güce ulaşmaktır.  

CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Projesi İklim Değişikliği Programı: Dünyanın en büyük çevre sorunu olan İklim Krizinin etkileriyle mücadele edebilmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor, İklim Krizi ile mücadele edebilmek amacıyla karbon ayak izimizi ölçüyor, doğrulatıyor ve bu alandaki performansımızı, stratejimizi ve hedeflerimizi CDP Platformu aracılığıyla paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. 2022 yılında birim USD ciro başına karbon ayak izimizi % 50 oranındaki azaltmak üzere bu alandaki performansımızı önümüzdeki yıllarda tüm grup şirketlerimizi kapsar şekilde genişleterek A seviye raporlama yapan şirket olmayı hedefliyoruz.

CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Projesi Su Programı: İklim Krizi ile paralel olarak yaşamın ve üretimin temel kaynağı olan su yönetiminde su ayak izimizi ölçüyor, doğrultıyor ve bu alandaki performansımızı, stratejimizi ve hedeflerimizi CDP Platformu aracılığıyla paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Bu alandaki performansımızı önümüzdeki yıllarda tüm grup şirketlerimizi kapsar şekilde genişleterek A seviye raporlama yapan şirket olmayı hedefliyoruz.

Kayıp Zamanlı İş Kazası : En önemli paydaşımız olan çalışanlarımızın sağlığı ve güvrnliğiniz sağlanması en önemli önceliklerimizdendir. İş kazalarının CEO’ya bağlı bağımsız bir birim olarak İSG-Ç Müdürlüğünün 2018’de kurulması sonrası yönetim sistemleri, dokümantasyon vb. altyapıların kurulması, saha denetimleri yapılması, QDMS gibi dijital yönetim platformlarının devreye alınması, enokta üzerinden online ve detaylı eğitimler verilmesi ile azaltıyor, önümüzdeki yıllarda 0 zaman kayıplı iş kazası hedefine ulaşmayı hedefliyoruz.

ÇSY (ESG) Performansımız

Zorlu Enerji olarak BIST’e kote olarak hisselerimiz işlem görmekte olup SPDK gereksinimleri ve şeffaflık ilkemiz doğrultusunda Sürdürülebilirlik performansımızı bağımsız derecelendirme kuruluşları (Argüden Akademi, VE, Sustainalytics, Bloomberg vb.) tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde yatırımcılarımız ile paylaşmaktayız.

Argüden Akademi

Bloomberg

Vigeo Eiris

Sustainalytics

Zorlu Enerji’nin Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 hedefleri doğrultusunda gerçekleşen sürdürülebilirlik performansına şu link üzerinden ulaşabilirsiniz.