Kap Açıklamaları


Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 21.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli, 426 gün vadeli, TRSZORN22511 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,8699 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 14.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 141.850.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN12512 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,7177 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 01.02.2024 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.030.000 TL nominal değerli, 161 gün vadeli, TRFZORN72414 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 15.510.839,61 TL'lik faiz ödemesi ve 74.030.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.876.162,49 TL'lik faiz ödemesi ve 55.590.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (11.07.2024) itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.258.506,21 TL'lik faiz ödemesi ve 35.750.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (11.07.2024) itibarıyla yapılmıştır.

04.07.2024 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 3.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 600.000.000 TL nominal değerli, 391 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (11.07.2024) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

24.04.2024 ve 25.04.2024 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2024 tarih ve 2024/31 sayılı bülteninde duyurulan onayı duyurulan ve tarafımıza tebliğ edilen ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 04.04.2024 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 174.450.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN52526 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 26.530.879,34 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 04.04.2024 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 174.450.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN52526 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %15,2083 olarak kesinleştirilmiştir.

01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait faaliyet raporu bilgilerimiz için tıklayınız.

Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2024-31.03.2024 ara dönem özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

- Tarafımızca incelendiğini,

- Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü ve ilke kararları çerçevesinde;

Mali İşler Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Şirketimiz ile yatırımcılar arasında iletişimi sağlamak üzere oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği'ne, eski bölüm yöneticisi Başak Dalga'nın Grup Şirketleri içinde ayrı bir göreve atanmış olması nedeniyle, mevzuatın öngördüğü lisansları almış bulunan (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - 209553, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - 702549) Burak Şimşek'in, 28/06/2024 tarihi itibarıyla atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak da görevlendirilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 25.09.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli, 395 gün vadeli, TRSZORNE2437 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 13.364.600,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.09.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.820.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORNE2445 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 30.272.735,46 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.09.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.820.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORNE2445 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %19,5865 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 25.09.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli, 395 gün vadeli, TRSZORNE2437 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %19,9153 olarak kesinleştirilmiştir.

23.01.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ adına Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alkan-2 Jeotermal Enerji Santrali projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yapılmış olan başvuruya istinaden 30 ay süre ile 10 Mwm/10 MWe kurulu gücünde önlisans alınmıştır.

Şirketimizin 31 Mart 2024 tarihli konsolide finansal tablolarının KAP'ta yayınlanmasına ilişkin olarak, 5 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılması yönündeki Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız ek süre başvurusu, Kurul tarafından uygun bulunmuştur.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin 12.305.229,97 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.974.120,58 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3750 olarak kesinleştirilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,7375 olarak kesinleştirilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 21.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli, 426 gün vadeli, TRSZORN22511 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.499.000,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 14.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 141.850.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN12512 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin 6.253.740,95 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.356.693,46 TL'lik faiz ödemesi ve 33.250.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (13.06.2024) itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 09.11.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli, 217 gün vadeli, TRFZORN62415 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 29.557.400 TL'lik faiz ödemesi ve 100.000.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

03.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 2.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli , Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 260.580.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli ve sabit kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (13.06.2024) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 14.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 141.850.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN12512 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,2796 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 21.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli, 426 gün vadeli, TRSZORN22511 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,2796 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.03.2024 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 181.000.000 TL nominal değerli, 427 gün vadeli, TRSZORN52518

ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 23.465.564,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.03.2024 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 400.000.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN32510

ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 51.857.599,98 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.09.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 150.000.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORNE2429

ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 18.988.650,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.09.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 154.560.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORNE2411

ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 19.565.904,95 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.03.2024 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 181.000.000 TL nominal değerli, 427 gün vadeli, TRSZORN52518 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %14,0184 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.03.2024 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 400.000.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN32510 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %14,0184 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.09.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 150.000.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORNE2429 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %19,3079 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.09.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 154.560.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORNE2411 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %19,3079 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.986.591,75 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %6,3175 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu'nun 30.05.2024 tarihli toplantısında;

1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Betül Ebru Edin'in komite başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Mengi ve Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi'nin komite üyeliklerine seçilmelerine,

2.Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Mengi'nin komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yusuf Günay'ın komite üyeliğine seçilmelerine,

3.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yusuf Günay'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Betül Ebru Edin'in komite üyeliğine seçilmelerine,

4.Strateji ve Yatırımlar Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay'ın komite başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Betül Ebru Edin'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Cem Köksal'ın komite üyeliklerine seçilmelerine,

5.Sürdürülebilirlik Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Betül Ebru Edin'in komite başkanlığına ve Sektör Başkanı CEO Sayın İbrahim Sinan Ak'ın komite üyeliğine seçilmelerine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji'nin 27 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu'nun 28 Mayıs 2024 tarihli toplantısında; 27 Mayıs 2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan Yönetim Kurulu üye seçimi çerçevesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ahmet Nazif Zorlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Yusuf Günay'ın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Mümin Cengiz Ultav, Sayın Bekir Cem Köksal, Sayın Cem Mengi ve Sayın Betül Ebru Edin'in seçilmelerine toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 27.05.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında paylaşılan 2024 yılına ilişkin beklentiler aşağıda sunulmaktadır.

Üretimden elektrik satışı: 2.300 – 2.500 GWh

Ticari elektrik satışı: 6.000 – 7.000 GWh

Satış gelirleri: 28.000 – 32.000 milyon TL

FAVÖK: 10.000 – 12.000 milyon TL

23.05.2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin önerisi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

3 Mayıs 2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketin 2023 yılı hesap döneminde; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarına göre net dönem karı oluşması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre de net dönem karı oluşmasına rağmen, Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 13:00'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

• 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların onaylanmasına,

• Şirketin 2023 yılı hesap döneminde; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarına göre net dönem karı oluşması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre de net dönem karı oluşmasına rağmen, Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

• Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine,

• Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Mümin Cengiz Ultav ve Sn. Bekir Cem Köksal'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Yusuf Günay, Sn. Cem Mengi ve Sn. Betül Ebru Edin'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine, • 2024 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler görüşülüp karara bağlanmıştır.

• Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine,

• Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,

• 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,5'i olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Şirket'imizin de dahil olduğu Zorlu Grubu yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, orta vadede yenilenebilir enerji projelerine odaklanmak amacıyla; Şirketimiz 24.05.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

1.Sermayesine %42,15 oranında doğrudan iştirak ettiğimiz İsrail'de yerleşik Ezotech Electric Ltd. ("Ezotech") ‘nin 10.000 Yeni İsrail Şekeli (NIS) tutarındaki sermayesinde sahip olduğumuz, her biri 1 Yeni İsrail Şekeli (NIS) değerinde olan 4.215 adet hissenin tamamının, 5.405.406 ABD Doları karşılığında tüm hak ve borçlarıyla birlikte, gerekli koşulların sağlanması ve yasal izinlerin alınması kaydıyla, Ezotech'in diğer ortağı (%57,85) Edeltech Ltd.'ye ("Edeltech") satışına (bu satışa bağlı olarak Ezotech'in %100 bağlı ortaklıkları olan dolaylı iştiraklerimiz Ashdod Energy Ltd. ve Ramat Negev Energy Ltd. şirketleri ile bu şirketlerin altında bulunan Ashdod ve Ramat Negev doğal gaz santralleri de Edeltech'e geçecektir) ve ilaveten söz konusu satış kapsamında Şirketimiz tarafından Ezotech'den olan 28.918.919 ABD Doları tutarındaki finansal alacağımızın da Ezotech'den tahsiline;

2. Sermayesine %42,15 oranında doğrudan iştirak ettiğimiz İsrail'de yerleşik Solad Energy Ltd. ("Solad")‘nin 10.000 Yeni İsrail Şekeli (NIS) tutarındaki sermayesinde sahip olduğumuz her biri 1 Yeni İsrail Şekeli (NIS) değerinde olan 4.215 adet hissenin tamamının, hisselerin nominal değeri olan 4.215 Yeni İsrail Şekeli (NIS) karşılığında, tüm hak ve borçları ile birlikte, gerekli koşulların sağlanması ve yasal izinlerin alınması kaydıyla, Solad'ın diğer ortaklarından (%8,85) Edeltech'e satışına ve ilaveten söz konusu satış kapsamında 4.324.324 ABD Doları tutarındaki finansal alacağın da Edeltech Energy Lines Ltd. ve Edeltech'den tahsiline;

3. Sermayesine %42,15 oranında doğrudan iştirak ettiğimiz İsrail'de yerleşik Adnit Real Estate Ltd. ("Adnit")‘nin 10.000 Yeni İsrail Şekeli (NIS) tutarındaki sermayesinde sahip olduğumuz her biri 1 Yeni İsrail Şekeli (NIS) değerinde olan 4.215 adet hissenin tamamının, hisselerin nominal değeri olan 4.215 Yeni İsrail Şekeli (NIS) karşılığında, tüm hak ve borçları ile birlikte, gerekli koşulların sağlanması ve yasal izinlerin alınması kaydıyla, Adnit'in diğer ortağı (%57,85) Edeltech Holdings 2006 Ltd.'e satışına; karar verilmiştir. Bu kapsamda taraflar arasında sözleşmesel koşulların yerine getirilmesi ve yasal izinlerin alınması kaydıyla Ezotech, Solad ve Adnit şirketlerinin satışı için ayrı ayrı "Hisse Alım Sözleşmeleri" 24.05.2024 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ("Şirket") Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararları aldılar:
Denetim Komitesi'nin 23.05.2024 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 01.01.2024-31.03.2024 dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin 12.944.629,97 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.128.660,79 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,3501 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,3501 olarak kesinleştirilmiştir.

21.02.2024 ve 22.02.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız kapsamında; Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ("Zorlu Yenilenebilir") bir kısım paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde inceleme süreci devam eden İzahname onayı başvurumuz, Zorlu Yenilenebilir'in 17.05.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Zorlu Yenilenebilir çıkarılmış sermayesinin 2.695.000.000,00 TL'den 3.020.000.000,00 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 325.000.000,00 TL nominal değerli 325.000.000 adet B grubu pay ile Şirketimizin aynı tarihli yönetim kurulu kararı ile Zorlu Yenilenebilir sermayesinde sahip olduğumuz 275.000.000,00 TL nominal değerli 275.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 600.000.000,00 TL nominal değerli 600.000.000 adet B grubu paylarının halka arzı olarak güncellenmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 14.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 141.850.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN12512 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin 6.675.461,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 21.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli, 426 gün vadeli, TRSZORN22511 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.599.625,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.881.928,67 TL'lik faiz ödemesi ve 41.700.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (16.05.2024) itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 14.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 66.440.000 TL nominal değerli, 154 gün vadeli, TRFZORN52416 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 13.455.495,24 TL'lik faiz ödemesi ve 66.440.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

03.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 2.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 75.000.000 TL nominal değerli ve 182 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (16.05.2024) itibarıyla tamamlanmıştır.

03.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 2.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli,Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 225.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (16.05.2024) itibarıyla tamamlanmıştır.İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.08.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 180.350.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN92415 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 23.895.473,24 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 09.11.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 100.770.000 TL nominal değerli, 371 gün vadeli, TRSZORNK2421 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 12.436.126,46 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 09.11.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 100.770.000 TL nominal değerli, 371 gün vadeli, TRSZORNK2421 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %14,2889 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.08.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 180.350.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN92415 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %21,5106 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 3 Mayıs 2024 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır. Şirketin 2023 yılı hesap döneminde; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarına göre net dönem karı oluşmuş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre de net dönem karı oluşmasına rağmen, Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 01.02.2024 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 278.800.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22529 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 34.433.751,60 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.631.777,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.012.760,75 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,5569 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %7,0878 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 01.02.2024 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 278.800.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22529 ISIN kodlu tahvilin 2.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %13,6856 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 26.10.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 114.270.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNK2413 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 13.959.794,55 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

24 Nisan 2024 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak bugün (25.04.2024) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul AŞ'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 26.10.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 114.270.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNK2413 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %13,9534 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu'nun 2024/17 numaralı kararı uyarınca, Şirketimizce 3.500.000.000 TL (üçmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına ve borçlanma aracı ihracına ilişkin aracılık yapmak üzere Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.

TRSZORN22511 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 21.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli, 426 gün vadeli, TRSZORN22511 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.075.250,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.610.673,17 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 10.801.489,98 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 21.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli, 426 gün vadeli, TRSZORN22511 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,4797 olarak kesinleştirilmiştir.

TRSZORN72425 ISIN Kodlu Tahvilin 10. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,6281 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,6281 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sn. Bekir Ağırdır 16.04.2024 tarihi itibarı ile kendi isteği ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 14.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 141.850.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN12512 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 6.715.462,70 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin %49,99 oranında doğrudan iştiraki olan Electrip Global Limited, Electrip Global Limited'in paylarının %100'üne sahip olduğu ZES Dijital Ticaret A.Ş. ve elektrikli araçlar için şarj ağı sağlayıcısı olan Hubject GmbH arasında, Türkiye'deki ZES elektrikli araç şarj istasyonları ile İtalya, Fransa, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Karadağ ve Polonya'da yer alan Electrip elektrikli araç şarj istasyonlarının Hubject'in şarj ağında yer almasına ilişkin işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Bu işbirliği kapsamında elektrikli araç sürücülerinin Hubject'in e-roaming ağında yer alan ZES ve Electrip şarj istasyonlarına kolaylıkla erişmesi ve kullanması mümkün olacaktır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %6,9111 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.697.146,50 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

03.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 2.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli ,Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 174.450.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (04.04.2024) itibarıyla tamamlanmıştır.İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

03.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 2.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 149.830.000 TL nominal değerli ve 119 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (04.04.2024) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.893.036,89 TL'lik faiz ödemesi ve 74.310.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (04.04.2024) itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 09.11.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 78.250.000 TL nominal değerli, 147 gün vadeli, TRFZORN42417 ISIN kodlu bononun 1. kupon ödeme dönemine İlişkin 14.496.673,23 TL'lik faiz ödemesi ve 78.250.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.942.052,40 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,9076 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,9076 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.594.664,50 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,6301 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.09.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.820.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORNE2445 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 28.773.559,56 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 25.09.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli, 395 gün vadeli, TRSZORNE2437 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 12.715.100,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.09.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.820.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORNE2445 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %13,1153 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 25.09.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli, 395 gün vadeli, TRSZORNE2437 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %13,3646 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 21.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli, 426 gün vadeli, TRSZORN22511 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.079.500,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 21.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli, 426 gün vadeli, TRSZORN22511 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,0602 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.759.598,78 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin 11.417.659,99 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,6963 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,6963 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 14.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 141.850.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN12512 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.712.866,90 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

13.02.2024 ve 05.03.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız çerçevesinde; Hisse Alım Sözleşmesi'nde yer alan uyarlama kriterleri çerçevesinde, kapanış tarihindeki finansal ve ticari yükümlülüklere göre düzeltme yapılmak suretiyle, satış bedelinden toplam 2.806.342.588 Türk Lirası tutarındaki finansal ve ticari yükümlülüklerin düşülmesi ve kalan 3.568.987.412 Türk Lirası'nın nakden ve peşinen alıcı tarafından ödenmesi suretiyle, %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'de sahip olduğumuz payların tamamının toplam 200.000.000 ABD Doları karşılığı (USD/TRY kuru: 31,8767) 6.375.330.000 Türk Lirası bedel karşılığında, Palmet Enerji AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı Gaztrak Enerji AŞ'ye satışı ve pay devri işlemleri 12.03.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Devir bedelinin, Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'nin kapanış tarihindeki finansal ve ticari yükümlülüklerine göre düzeltme yapılmak suretiyle taraflar arasındaki mutabakata tabi olarak kapanış aşamasında belirlenmesi gerektiğinden, yatırımcılar için yanıltıcı olmaması gözetilerek, söz konusu bilginin kamuya açıklanması 13.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile devir bedelinin kesinleşeceği tarihe kadar ertelenmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 14.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 141.850.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN12512 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,7342 olarak kesinleştirilmiştir.

03.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 2.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli ,Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 400.000.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (07.03.2024) itibarıyla tamamlanmıştır.İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.09.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 150.000.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORNE2429 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 17.950.800,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.09.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 154.560.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORNE2411 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 18.111.186,23 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.174.008,74 TL'lik faiz ödemesi ve 124.450.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (07.03.2024) itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 02.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 118.820.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN32411 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 15.996.855,42 TL'lik faiz ödemesi ve 118.820.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (07.03.2024) itibarıyla yapılmıştır.

03.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 2.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli , Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 69.000.000 TL nominal değerli ve 147 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (07.03.2024) itibarıyla tamamlanmıştır.İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

03.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 2.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli ,Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 181.000.000 TL nominal değerli, 427 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (07.03.2024) itibarıyla tamamlanmıştır.İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.09.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 150.000.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORNE2429 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %12,6591 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.09.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 154.560.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORNE2411 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %12,6591 olarak kesinleştirilmiştir.

13.02.2024 tarihli açıklamamıza istinaden, Şirket'imizin sermayesine %100 iştirak ettiği bağlı ortaklığımız "Zorlu Enerji Dağıtım AŞ" nin sermayesini temsil eden paylarının tamamının, tüm hak ve borçlarıyla birlikte, Palmet Enerji AŞ'ye satışı amacıyla imzalanan "Hisse Alım Anlaşması" çerçevesinde, Rekabet Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayları 05.03.2024 tarihi (bugün) itibarıyla alınmıştır.Pay devir işlemleri tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.008.730,70 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,6572 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.413.058,50 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,1042 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.874.551,25 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.497.261,86 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,4606 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,8932 olarak kesinleştirilmiştir.

21.02.2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ("Zorlu Yenilenebilir") bir kısım paylarının halka arzına ilişkin olarak İzahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.02.2024 tarihinde (bugün) başvuru yapılmış olup, Taslak İzahname ve Fon Kullanım Raporu, Şirketimize ait www.zorluenerji.com.tr ve Zorlu Yenilenebilir'e ait www.zorluyenilenebilir.com.tr ile Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin www.akyatirim.com.tr ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin www.garantibbvayatirim.com.tr adresli internet sitelerinde, 22.02.2024 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır.

29.09.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin bir kısım paylarının sermaye artırımı ve mevcut ortak pay satışı suretiyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve kararları çerçevesinde halka arzı amacıyla İzahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 21.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli, 426 gün vadeli, TRSZORN22511 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,0636 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin 9.893.449,99 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.391.203,85 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

17.02.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ tarafından Denizli ve Aydın illerinde kurulması planlanan Kızıldere 4 Jeotermal Enerji Santrali Projesi için yapılan etütler sonucunda proje sahasında yeterli kaynak bulunmadığı tespit edilmiş ve bu nedenle yapılan önlisans iptal başvurusu EPDK tarafından kabul edilerek önlisans sonlandırılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,9642 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,9642 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirket'imizin de dahil olduğu Zorlu Grubu yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde; Şirket'imizin sermayesine %100 iştirak ettiği bağlı ortaklığımız "Zorlu Enerji Dağıtım AŞ" nin sermayesini temsil eden her biri 1 TL nominal değerde 895.150.000 adet paylarının tamamının, tüm hak ve borçlarıyla birlikte, yasal izinlerin alınması ve kapanış tarihinde, Anlaşmada düzenlenen esaslara göre hisse satış bedelinin uyarlanarak ödenmesi kaydıyla, 201308-0 sicil numarası ile İstanbul ticaret siciline kayıtlı Palmet Enerji AŞ'ye satışına karar verilmiş olup, taraflar arasında "Hisse Alım Anlaşması" 13.02.2024 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.

Hisse satışı konusunda taraflar arasındaki müzakerelerin sözleşmenin akdi ile sonuçlanmasına kadar işlemin belirsizlik taşımasından dolayı, yatırımcıların yanıltılmaması ve Şirket'imizin pazarlık gücünün olumsuz yönde etkilenmemesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, 29.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 14.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 141.850.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN12512 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.903.371,45 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 14.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 141.850.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN12512 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,0274 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 09.11.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 100.770.000 TL nominal değerli, 371 gün vadeli, TRSZORNK2421 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 12.436.126,47 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.08.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 180.350.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN92415 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 20.233.827,19 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 09.11.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 100.770.000 TL nominal değerli, 371 gün vadeli, TRSZORNK2421 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %12,3411 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.08.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 180.350.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN92415 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %13,2495 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 10.08.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 70.000.000 TL nominal değerli, 175 gün vadeli, TRFZORN22419 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 13.089.089,98 TL'lik faiz ödemesi ve 70.000.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.680.687,75 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 6.069.071,64 TL'lik faiz ödemesi ve 162.880.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (01.02.2024) itibarıyla yapılmıştır.

03.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 2.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli ,Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 278.800.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (01.02.2024) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

03.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 2.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli , Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 74.030.000 TL nominal değerli ve 161 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (01.02.2024) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,8171 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,2498 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.687.421,15 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 4.364.337,03 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3606 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,1575 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 26.10.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 114.270.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNK2413 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 13.959.794,55 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

24.01.2024

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 26.10.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 114.270.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNK2413 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %12,2165 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.633.238,75 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

TRSZORN72417 ISIN Kodlu Tahvilin 8. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,2435 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 21.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli, 426 gün vadeli, TRSZORN22511 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 4.866.500,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 21.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli, 426 gün vadeli, TRSZORN22511 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,1617 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin 10.323.089,96 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.513.001,54 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,3015 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,3015 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 14.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 141.850.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN12512 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.522.504,20 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 14.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 141.850.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN12512 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,1617 olarak kesinleştirilmiştir.

10.01.2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden;

Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ ("Zorlu Jeotermal") ile Lydia Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri San. Tic. AŞ ("Lydia Yenilenebilir Enerji") arasında 09.01.2024 tarihinde imzalanan sözleşme uyarınca; Zorlu Jeotermal, Lydia Yenilenebilir Enerji'nin Ağrı İli, Diyadin İlçesi'nde bulunan jeotermal sahaya ilişkin işletme ruhsatını 850.000 USD + KDV bedel ile satın alacaktır. Bu kapsamda yasal devir onayı için Ağrı İl Özel İdaresi'ne ("İdare") başvuru yapılacak olup, İdare'nin ret hakkı saklıdır. Konu ile ilgili gelişmeler KAP'ta duyurulacaktır.

Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa İli Alaşehir ilçesinde bulunan Alkan JES Projesi'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere 0,21746 MWp gücünde Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla EPDK'ya yapmış olduğu başvuru kabul edilerek projenin elektrik üretim lisansındaki güç 18,81746 MWm/18,60 MWe olarak tadil edilmiştir.

Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ ("Zorlu Jeotermal") ile Lydia Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri San. Tic. AŞ ("Lydia Yenilenebilir Enerji") arasında imzalanan sözleşme uyarınca; Zorlu Jeotermal, Lydia Yenilenebilir Enerji'nin Ağrı İli, Diyadin İlçesi'nde bulunan jeotermal sahaya ilişkin işletme ruhsatını 850.000 USD + KDV bedel ile satın alacaktır.

Şirketimiz Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Nazif Zorlu adı kullanılarak, Smartlira.com adı ile oluşturulmuş bir web sitesi üzerinden ve çeşitli sosyal medya kanallarından "Ülkenin Jeotermal ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Para Kazan" başlığı altında, şirketlerimiz paylarına ilişkin, kurulan platform aracılığıyla fon toplanmasına yönelik çağrı yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu duyurular, sahte ve aldatma amaçlı olup, Şirketimiz Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ahmet Nazif Zorlu ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Şirketlerimizden sadır olmayan, tamamen gerçek dışı, sahte, aldatma ve dolandırıcılık amaçlı söz konusu duyurulara binaen yasal yollara başvurulmuş olup, yapılan işbu duyurulara yatırımcılar tarafından hiçbir surette itibar edilmemesi kamuoyuna saygı ile duyulur.

27.09.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Aydın ilinde yer alan Kuyucak ve Nazilli jeotermal sahalarına ilişkin kaynak arama ruhsatlarının jeotermal kaynak işletme ruhsatına çevrilmesine ilişkin Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na yapılan başvuru kabul edilerek, 30 yıl süre ile geçerli olmak üzere Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatları alınmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.887.759,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

20.05.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin sermayesini temsil eden paylarının tamamına sahip olduğu, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde (Dubai International Financial Center) kurulu Zorlu Enerji Asia Holding Limited şirketinin tasfiye süreci tamamlanmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,1203 olarak kesinleştirilmiştir.