Paydaşlarımız

Zorlu Enerji tüm paydaşlarıyla güvene dayalı güçlü ilişkiler kurmak ve onlar için sürdürülebilir bir değer yaratmak için çaba gösterir.

Ana Paydaşlarımız:

Çalışanlar

Hissedarlar ve Yatırımcılar

Müşteriler

Tedarikçiler

Kamu ve Düzenleyici Kurumlar

Yerel Toplum ve Yerel Yönetim

Sivil Toplum Kuruluşları

 

Paydaşlarımızla İletişim Kanallarımız:

Paydaşlarımızla iletişimimizde sürekliliği, periyodik olarak yapılan çalışan memnuniyeti anketimiz, sürdürülebilirlik anketimiz, müşteri memnuniyet anketi, itibar araştırmamız, proje bazlı gerçekleştirilen paydaş katılım ve bilgilendirme toplantılarımız, önceliklendirme çalıştayları ve birebir ziyaretlerle sağlamaktayız.