Paydaş Yönetişimi

Zorlu Enerji olarak tüm paydaşlarımızla güvene dayalı güçlü ilişkiler kurmak ve onlar için sürdürülebilir bir değer yaratmak için çaba gösteriyoruz.

Paydaşlarımız

 • Çalışanlar
 • Hissedarlar ve Yatırımcılar
 • Müşteriler
 • Tedarikçiler
 • Kamu ve Düzenleyici Kurumlar
 • Yerel Toplum ve Yerel Yönetimler
 • Finansal Kurumlar
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Medya
 • Öğrenciler/Akademisyenler/Potansiyel Çalışanlar

Paydaşlarımızla Mevcut İletişim Metotları

Çalışanlar

 • Çalışan memnuniyeti anketi (yılda bir)
 • Intranet ‘Bir Fikrim Var’ köşesi (sürekli)
 • Sürdürülebilirlik anketi (yılda bir)
 • Koordinasyon toplantıları (ayda bir)
 • Çalışan öneri ve şikayet mekanizması (sürekli)
 • İletişim Beklenti ve Memnuniyet Araştırması (yılda bir)
 • Müşteriler
 • Müşteri memnuniyet anketleri (iki yılda bir)
 • İtibar araştırması (üç yılda bir)
 • Web sitesi (sürekli)
 • Çağrı merkezi (sürekli)
 • Pazar araştırmaları (gerektiğinde)

Hissedarlar ve Yatırımcılar

 •  KAP Açıklamaları (sürekli)
 •  Genel Kurul (yılda bir)
 •  Yatırımcı İlişkileri e-posta (sürekli)
 •  Bilgi paylaşım toplantıları (yılda bir)
 •  Yönetim kurulu toplantıları (ayda bir)

Kamu ve Düzenleyici Kurumlar

 •  İstişare toplantıları (yılda birkaç defa)
 •  Konferans/Panel/Projeler (yılda birkaç defa)
 •  Kanuni düzenlemelerle ilgili iş birlikleri (sürekli)
 •  İtibar araştırması (üç yılda bir)

Yerel Toplum ve Yerel Yönetimler

 •  Bilgilendirme toplantıları (yılda birkaç defa)
 •  Paydaş katılım çalışmaları (yılda birkaç defa)
 •  Ziyaretler (yılda birkaç defa)
 •  Sosyal sorumluluk projeleri (sürekli)
 •  Paydaş öneri ve şikayet mekanizması (sürekli)
 •  İtibar araştırması (üç yılda bir)

Medya Mensupları

 •  Basın toplantı ve duyuruları
 •  Özel görüşme ve bilgilendirmeler
 •  Basın gezileri
 •  İtibar araştırması (üç yılda bir)

Finansal Kurumlar

 •  Yönetim ve ilgili departman görüşmeleri (sürekli)
 •  Bilgilendirme toplantıları (yılda birkaç defa)
 •  İtibar Araştırması (iki-üç yılda bir)
 •  Yatırım İzleme Ziyaretleri (altı ayda bir)

Sivil Toplum Kuruluşları

 •  Sosyal sorumluluk projeleri (sürekli)
 •  Toplantılar (yılda birkaç defa)
 •  İtibar araştırması (üç yılda bir)

Tedarikçiler

 •  Yüz yüze görüşmeler (sürekli)
 •  Denetimler (yılda birkaç defa)
 •  Fuarlar (yılda birkaç defa)
 •  E-posta (sürekli)

Öğrenciler/Akademisyenler/Potansiyel Çalışanlar

 • Bilimsel organizasyonlar (yılda birkaç defa)
 • AR-GE projeleri ve teknik geziler (yılda birkaç defa)
 • Üniversite ziyaretleri (yılda birkaç defa)

Paydaşlarımızla İletişim Kanallarımız

Paydaşlarımızla iletişimimizde sürekliliği, periyodik olarak yapılan çalışan memnuniyeti anketimiz, sürdürülebilirlik anketimiz, müşteri memnuniyet anketi, itibar araştırmamız, proje bazlı gerçekleştirilen paydaş katılım ve bilgilendirme toplantılarımız, önceliklendirme çalıştayları, fuarlar, teknik geziler, çeşitli içerikli toplantılar, web sitemiz, işlem merkezimiz, çağrı merkezimiz, sosyal medya hesaplarımız, e-posta, dilekçeler ve birebir ziyaretler aracılığı ile sağlıyoruz..

Zorlu Enerji olarak farklı şikayet mekanizması araçlarımız bulunmaktadır. Tüm paydaşlarımızın şikayet, öneri ve taleplerini şirketimize iletebilmeleri için iletişim bilgilerimiz web sitemizde https://www.zorluenerji.com.tr/tr/iletisim/iletisim-bilgileri adresinde yer alır.

‘Elektrik ve Gaz Dağıtım’ operasyonlarımıza ilişkin şikayetler aşağıda belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla şirketimize ulaşmaktadır:

 • Kurumsal web sitesi
 • İşlem merkezleri
 • 186 çağrı merkezi
 • Sosyal medya hesapları (Twitter, Facebook, Instagram vb.)
 • Şikayet sitleri
 • E-posta
 • Devlet daireleri (kamu kurulumları aracılığıyla ulaşan yazılı şikayetler
 • Dilekçeler

Tüm talep, öneri ve şikayetler tek tek ele alınarak geliş kanalına göre yanıtlanır.

Zorlu Enerji olarak, katılımcılığa imkan tanıyan, çağdaş, insana yakışır ve insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratılmasını kurumsal önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu nedenle çalışan şikayetlerinin alınmasına ve çözülmesine yönelik şeffaf bir süreç uyguluyoruz.Etik İlkeler’imizin içeriğine ilişkin herhangi bir şüphe durumunda ve/veya kurallara aykırı bir davranış ya da uygulamaya tanık olunduğunda söz konusu durumu iletmek veya danışmak isteyen tüm çalışanlarımız; Etik İlkeler Bildirim Hattı’na e-posta ile (etik@zorlu. com) ve günün her saatinde (0 212 456 23 23) veya (0 850 226 23 23) numaralı telefonlar aracılığı ile ulaşabilmektedir.