Atık Yönetimi

Çevre yönetimi yaklaşımımızın en önemli bölümlerinden birini atık yönetimi oluşturmaktadır. Bu nedenle, atık yönetimi ve atıkların azaltılması konularına azami özeni gösteriyor ve çevresel sorumluluk yaklaşımıyla yasal yükümlülüklerin ötesinde sorumluluk alanları tanımlıyoruz.

Faaliyetlerimiz gereği altyapı imalatlarımızda ve bakım onarım süreçlerimizde atık oluşmaktadır. Bünyemizde tehlikeli atıklar, elektronik atıklar, metal atıklar, ambalaj atıkları, atık piller oluşmakta olup bu atıklar şehir giriş istasyonlarımızda bulunan geçici atık depolama alanlarımızda biriktirilmektedir. Bu alanlarda maksimum 6 ay biriktirilen atıklar yetkili bertaraf firmaları aracılığı ile bertaraf edilmektedir. Bununla birlikte hurda sayaç, regülatör, metal boru ve malzemeler, polietilen boru ve plastik malzemeler hurda olarak toplanmakta ve belirli periyotlarda ile geri dönüşüme gönderilmektedir.

Faaliyetlerimizden olan doğal gaz şebekesi yapım, bakım ve onarım süreçlerimiz ile diğer faaliyetlerimizde çevresel etkileri minimize etmek tüm çalışan ve paydaşlarımız ile yöre halkına temiz bir çevre sunmak önceliklerimizdendir. Bu sebep ile başta insan sağlığı olmak üzere çevreye doğrudan veya dolaylı biçimde verilecek zararı önlemeyi veya kaynağında en aza indirmeyi, çevresel atıkları uygun yöntemlerle bertaraf etmeyi, doğa kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, faaliyetlerimiz esnasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumda çevresel zararları minimize edecek tedbirleri planlayıp uygulamayı benimsemekteyiz.

 

Atık yönetimi kapsamında önemli adımlarımız:

  • Gaz dağıtım faaliyetlerimiz kapsamında Endüstriyel Atık Yönetim Planları (EAYP) hazırlanarak 10.09.2020 Çevre İl Müdürlüğü tarafından onay yazısı alınmıştır.
  • 2020 yılında Baca Gazı Emisyon ölçümleri yapılmıştır. 2020 yılında ise Sıfır atık yönetim talimatı çerçevesinde gereklilikler yerine getirilmiş olup Sıfır Atık Belgesi başvuruları yapılmıştır.
  • 27.04.2020 tarihinde Endüstriyel Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçeleri yaptırılmıştır.

Sıfır Atık Belgesi 1 için tıklayınız.

Sıfır Atık Belgesi 2 için tıklayınız.

Sıfır Atık Belgesi 3 için tıklayınız.

Sıfır Atık Belgesi 4 için tıklayınız.

 

Tehlikeli Atıklar

  Birimi 2018 2019 2020
Yeniden kullanım ton  - - 1.886,07
Geri dönüşüm ton  15,2335  22,77 19.280,58
Kompostlama ton - - -
Enerji geri kazanımı da dâhil olmak üzere geri kazanım ton 95,27  33,93 0,04
Atık yakımı (toplu yakma) ton - - -
Derin kuyu enjeksiyonu ton - - -
Çöp sahasına gönderme ton  - - 10
İşyerinde depolama ton  0,5  0.596 0,06
Diğer bertaraf ton  27  6 91,8

 

Tehlikesiz Atıklar

  Birimi 2018 2019 2020
Yeniden kullanım ton  126,51  7996,66 33.378,82
Geri dönüşüm ton  1393,88  778,14 24,58
Kompostlama ton  250  500 -
Enerji geri kazanımı da dâhil olmak üzere geri kazanım ton  - - -
Atık yakımı (toplu yakma) ton - - -
Derin kuyu enjeksiyonu ton - - -
Çöp sahasına gönderme ton  3,2  3,3 12.666
İşyerinde depolama ton - - 0,01
Diğer bertaraf ton  23600,78  18735,26 0,05