Atık Yönetimi

Çevre yönetimi yaklaşımımızın en önemli bölümlerinden birini atık yönetimi oluşturmaktadır. Bu nedenle, atık yönetimi ve atıkların azaltılması konularına azami özeni gösteriyor ve çevresel sorumluluk yaklaşımıyla yasal yükümlülüklerin ötesinde sorumluluk alanları tanımlıyoruz.

Faaliyetlerimiz gereği altyapı imalatlarımızda ve bakım onarım süreçlerimizde atık oluşmaktadır. Bünyemizde tehlikeli atıklar, elektronik atıklar, metal atıklar, ambalaj atıkları, atık piller oluşmakta olup bu atıklar şehir giriş istasyonlarımızda bulunan geçici atık depolama alanlarımızda biriktirilmektedir. Bu alanlarda maksimum 6 ay biriktirilen atıklar yetkili bertaraf firmaları aracılığı ile bertaraf edilmektedir. Bununla birlikte hurda sayaç, regülatör, metal boru ve malzemeler, polietilen boru ve plastik malzemeler hurda olarak toplanmakta ve belirli periyotlarda ile geri dönüşüme gönderilmektedir.

Faaliyetlerimizden olan doğal gaz şebekesi yapım, bakım ve onarım süreçlerimiz ile diğer faaliyetlerimizde çevresel etkileri minimize etmek tüm çalışan ve paydaşlarımız ile yöre halkına temiz bir çevre sunmak önceliklerimizdendir. Bu sebep ile başta insan sağlığı olmak üzere çevreye doğrudan veya dolaylı biçimde verilecek zararı önlemeyi veya kaynağında en aza indirmeyi, çevresel atıkları uygun yöntemlerle bertaraf etmeyi, doğa kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, faaliyetlerimiz esnasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumda çevresel zararları minimize edecek tedbirleri planlayıp uygulamayı benimsemekteyiz.

 

Atık yönetimi kapsamında önemli adımlarımız:

  • Gaz dağıtım faaliyetlerimiz kapsamında Endüstriyel Atık Yönetim Planları (EAYP) hazırlanarak 10.09.2020 Çevre İl Müdürlüğü tarafından onay yazısı alınmıştır.
  • 2020 yılında Baca Gazı Emisyon ölçümleri yapılmıştır. 2020 yılında ise Sıfır atık yönetim talimatı çerçevesinde gereklilikler yerine getirilmiş olup Sıfır Atık Belgesi başvuruları yapılmıştır.
  • 27.04.2020 tarihinde Endüstriyel Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçeleri yaptırılmıştır.


Sıfır Atık Belgesi 1 için tıklayınız.

Sıfır Atık Belgesi 2 için tıklayınız.

Sıfır Atık Belgesi 3 için tıklayınız.

Sıfır Atık Belgesi 4 için tıklayınız.

Tehlikeli Atıklar

  Birim 2019 2020 2021 2022
Geri dönüştürülen/yeniden kullanılan toplam atık ton 22 21167 19350 961
Bertaraf edilen toplam atık ton  41 102 106 112
Depolanan atık ton 1 10 1 1

Enerji üretimi amacıyla geri kazanılan tehlikesiz atık miktarı:

ton 34 0,04 0 0

Yakılan tehlikesiz atık miktarı (enerji üretimi amaçlı değil):

ton 0 0 0 0

Bertaraf edilen diğer tehlikesiz atık miktarı:

ton 0 0 0 0

Bertaraf yöntemi bilinmeyen atık

ton  6 91,96 105 111

 

Tehlikesiz Atıklar

  Birim 2019 2020 2021 2022
Geri dönüştürülen/yeniden kullanılan toplam atık ton 9275 33403 26540 15361
Bertaraf edilen toplam atık ton  18739 12667 11912 25032
Depolanan atık ton 4 12666 11911 25031

Enerji üretimi amacıyla geri kazanılan tehlikesiz atık miktarı:

ton 0 0 0 0

Yakılan tehlikesiz atık miktarı (enerji üretimi amaçlı değil):

ton 0 0 0 0

Bertaraf edilen diğer tehlikesiz atık miktarı:

ton 0 0 0 0

Bertaraf yöntemi bilinmeyen atık

ton  18735 1 1 1

 

 

Birim 2019 2020 2021 2022

Kül atığı

ton 11700 28600 22990 29200