Atık Yönetimi

Çevre yönetimi yaklaşımımızın en önemli bölümlerinden birini atık yönetimi oluşturmaktadır. Bu nedenle, atık yönetimi ve atıkların azaltılması konularına azami özeni gösteriyor ve çevresel sorumluluk yaklaşımıyla yasal yükümlülüklerin ötesinde sorumluluk alanları tanımlıyoruz.

Faaliyetlerimiz gereği altyapı imalatlarımızda ve bakım onarım süreçlerimizde atık oluşmaktadır. Bünyemizde tehlikeli atıklar, elektronik atıklar, metal atıklar, ambalaj atıkları, atık piller oluşmakta olup bu atıklar şehir giriş istasyonlarımızda bulunan geçici atık depolama alanlarımızda biriktirilmektedir. Bu alanlarda maksimum 6 ay biriktirilen atıklar yetkili bertaraf firmaları aracılığı ile bertaraf edilmektedir. Bununla birlikte hurda sayaç, regülatör, metal boru ve malzemeler, polietilen boru ve plastik malzemeler hurda olarak toplanmakta ve belirli periyotlarda ile geri dönüşüme gönderilmektedir.

Faaliyetlerimizden olan doğal gaz şebekesi yapım, bakım ve onarım süreçlerimiz ile diğer faaliyetlerimizde çevresel etkileri minimize etmek tüm çalışan ve paydaşlarımız ile yöre halkına temiz bir çevre sunmak önceliklerimizdendir. Bu sebep ile başta insan sağlığı olmak üzere çevreye doğrudan veya dolaylı biçimde verilecek zararı önlemeyi veya kaynağında en aza indirmeyi, çevresel atıkları uygun yöntemlerle bertaraf etmeyi, doğa kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, faaliyetlerimiz esnasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumda çevresel zararları minimize edecek tedbirleri planlayıp uygulamayı benimsemekteyiz.

Atık Verileri
Birim 2021 2022 2023
Tehlikeli Atıklar
Geri dönüştürülen/yeniden kullanılan toplam atık ton 19350 961 1869
Bertaraf edilen toplam atık ton 106 112 95
Depolanan atık ton 1 1 5
Enerji üretimi amacıyla geri kazanılan atık ton 0 0 0
Yakılan miktar (enerji üretimi amaçlı değil) ton 0 0 0
Bertaraf edilen diğer atık ton 105 111 0
Bertaraf yöntemi bilinmeyen atık ton 0 0 0
Toplam ton 19456 1073 1964
Tehlikesiz Atıklar
Geri dönüştürülen/yeniden kullanılan toplam atık ton 26540 15361 36876
Bertaraf edilen toplam atık ton 11912 25032 1579,03
Depolanan atık ton 11911 25031 1517
Enerji üretimi amacıyla geri kazanılan atık ton 0 0 0,03
Yakılan miktar ton 0 0
Bertaraf edilen diğer atık ton 0 0 62
Bertaraf yöntemi bilinmeyen atık ton 1 1
Toplam ton 38452 40393 38455
Kül atığı ton 22990 29200 26162