Kariyer ve Yetenek Yönetimi

 

 

Zorlu Enerji’de çalışanların kariyerlerini doğru bir şekilde yönetebilmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri için sahip oldukları yetkinlikler doğrultusunda gelişim planlamalarının yapılmasını esas alıyoruz. Çalışanlarımız; iş ve performans sonuçları, şirket içinde deneyim ve yetkinliklerine göre; standartları belirlenmiş şirket içi yükselme sürecine dahil oluyor. Gereklilikleri yerine getirmesi durumunda bir üst pozisyona atanabiliyor veya rotasyonla farklı bir alanda çalışabiliyor.

Çalışanlarımızın yetenekleri ve kariyerlerinin gelişimi için onları eğitimlerle desteklerken aynı zamanda yöneticilerimizi kendi içimizden yetiştirecek şekilde organize oluyoruz. Genel Müdür Yardımcısı ve üzeri seviyelere uygulanan, 2020 yılında müdür seviyesini de dahil ettiğimiz, Gelişim Merkezi aracılığıyla görevin gerektirdiği teknik ve yönetsel yetkinlikleri ortaya koyuyoruz. Acil durum planları oluşturuyor, yedekleme planları aracılığıyla organizasyonel değişiklikleri ve terfileri planlıyoruz. Böylece üst düzey yöneticilerin yedeklenmesi yöntemiyle insan kaynağımızın sürdürülebilirliğini sağlıyoruz.

Bu uygulama ile sadece Zorlu Enerji için değil Zorlu Holding Yetenek Havuzunun oluşumuna da katkı sağlıyoruz. Bu yöntem sayesinde hemen yedek olarak görev alacak insan kaynağı oranımız 2020 yılında yüzde 80’lere kadar ulaşmış bulunuyor. Ayrıca Gelişim Merkezi sonuçlarına göre, ihtiyaçlar doğrultusunda online olarak liderlik programları da hazırlıyoruz.