Kariyer ve Yetenek Yönetimi

Zorlu Enerji’de çalışanların kariyerlerini doğru bir şekilde yönetebilmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri için sahip oldukları yetkinlikler doğrultusunda gelişim planlamalarının yapılmasını esas alıyoruz. Çalışanlarımız; organizasyondaki norm kadro ihtiyaçları, iş ve performans sonuçları, şirket içinde deneyim ve yetkinlikleri ve potansiyel değerlendirmelerine göre; standartları belirlenmiş şirket içi terfi sürecine dahil olmaktadırlar. Gereklilikleri ve kriterleri yerine getirmeleri durumunda pozisyona atanabiliyor veya rotasyonla farklı bir alanlara geçişleri mümkün olabilmektedir. Kariyer ve Yetenek Yönetimi uygulamalarımızda cinsiyet, yaş, din, dil, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, cinsel yönelim veya herhangi başka bir kişisel özellikten ötürü hiçbir ayrımcılığa izin verilmemektedir.

Her yıl çalışanlarımızın performans ve potansiyel değerlendirme sonuçları doğrultusunda yetenek haritamız gözden geçirilip yetenek havuzumuz oluşturulmaktadır. Bu havuz içinde yer alan çalışanlarımızın gelişim planları dikkate alınarak yetenek geliştirme programları düzenlenmektedir.

Bununla beraber şirketlerimizdeki kilit rolleri ve o rollere kısa, orta ve uzun vadede aday olabilecek çalışanlarımızı yedekleme planları çalışmaları kapsamında belirliyoruz. İlgili kilit roller için aday olan çalışanlarımızı, gelecek rollerine hazırlayabilmek adına gelişim planlarını oluşturuyoruz ve bu doğrultuda sürekli destekliyoruz. Sürdürülebilir organizasyon ve İnsan Kaynakları Politikalarımız ve uygulamalarımız çerçevesinde organizasyon gelişim planlarımızı şirketimizin stratejik planları ve yetenek havuzumuz doğrultusunda sürekli gözden geçiriyoruz.

Bu süreç ile sadece Zorlu Enerji için değil tüm Zorlu Grubunun Yetenek Havuzunun ve Sürdürülebilir Organizasyon Başarı Planlarına katkıda bulunuyoruz.

Geleceğin Enerji Şirketi Olma Vizyonumuzda Odaklandığımız

Temel Yetkinlikler

  • Değişime Uyum ve Yenilikçilik
  • İşbirliği
  • Merak ve Öğrenme Çevikliği
  • Dayanıklılık

Yönetsel Yetkinlikleri:

  • Performans ve Yeteneği Yönetmek
  • Koçluk ve Mentorluk
  • Stratejik Liderlik
  • Değişime Öncülük Etmek