Yenilenebilir Enerji Kapasitesi ve Toplam Üretimdeki Payı

Zorlu Enerji sürdürülebilir ve kesintisiz enerjinin tüm sektörler için öneminin bilinciyle enerji kaynaklarını korumaya, tüm faaliyetlerimizde enerji verimliliğini sağlamaya ve sorumlu enerji tüketimi hakkında bilinç oluşturmaya öncelik veriyoruz. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımla enerjide sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz. 2023 yıl sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye operasyonlarımızın toplam kurulu gücü içerisindeki payı %87 olurken, toplam elektrik üretimi içerisindeki payı ise %99,99 olmuştur.