Performans Yönetimi

Zorlu Enerji olarak çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine paralel olarak artan performanslarının; hem çalışanlarımız hem de Zorlu Enerji için değer yaratan en önemli fonksiyonlardan biri olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu anlayışla başarıyı ödüllendirmek ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak üzere, performans yönetimini şeffaf bir yaklaşımla gerçekleştiriyoruz.

Çalışanların yetkinliklerine ve iş sonuçlarına odaklanan performans değerlendirme sistemimizi, yılda en az bir kere, altıncı ayını tamamlamış tüm çalışanlarımıza uyguluyoruz. Performans yönetimini “Hedefler” ve “Yetkinlik” olmak üzere iki ana başlık altında yapıyoruz. Hedefler; performansı ve iş sonuçlarını belirlerken, yetkinlikler ise hedefe giderken gösterilen davranışlar ve çalışanların potansiyeli hakkında önemli bir girdi sağlıyor.

2023 Yılında hayata geçirilen Dengeli Performans Karnesi ile müdür ve üzeri unvan grubunda yer alan çalışanlarımız hedeflerini Çevre, Sosyal ve Yönetişim alanı doğrultusunda Stratejik, Fonksiyonel ve Finansal kategorilerine göre belirlemektedir. Buna ek olarak Organizasyonel Hedefler ile fırsat eşitliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, iş kazasını önleme gibi insana dokunan alanlardan da hedefler atanmaktadır.

Sürdürülebilirlik stratejimizin İnsan ve Kültür alanındaki ana motivasyonları kapsamında sürekli gelişim kültürümüzün yaygınlaşması için 2023 yılında ilk defa “Ara Dönem İzleme” ve “Yıl Sonu Değerlendirme Görüşmeleri” yanında odak alanları üzerindeki gelişimi takip etmek ve olası engelleri ele almak için yönetici ve çalışanların sıklıkla bir araya gelmesi hedeflenmektedir. 

Performans değerlendirme çıktılarını ücret artışları ve gözden geçirme dönemlerinde, atama ve terfi değerlendirmeleri gibi tüm İnsan Kaynakları Süreçlerimizde bir girdi olarak kullanıyoruz. Yönetici ve çalışan arasında geribildirim ve gelişime odaklanıyor Yüksek Performans Kültürümüzü destekliyoruz.

Performans Yönetimi uygulamalarımızda cinsiyet, yaş, din, dil, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, cinsel yönelim veya herhangi başka bir kişisel özellikten ötürü hiçbir ayrımcılığa izin verilmeksizin tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde sürecimizi yönetiyoruz.