Performans Yönetimi

 

Zorlu Enerji olarak çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine paralel olarak artan performanslarının; hem çalışanlar hem de Zorlu Enerji için değer yaratan en önemli fonksiyonlardan biri olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu anlayışla başarıyı ödüllendirmek ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak üzere, performans yönetimini şeffaf bir yaklaşımla gerçekleştiriyoruz.

Çalışanların yetkinliklerine ve iş sonuçlarına odaklanan performans değerlendirme sistemimizi, yılda en az bir kere, altıncı ayını tamamlamış tüm çalışanlara uyguluyoruz. Performans yönetimini “Hedefler” ve “Yetkinlik” olmak üzere iki ana başlık altında yapıyoruz. Hedefler; performansı ve iş sonuçlarını belirlerken, yetkinlikler ise hedefe giderken gösterilen davranışlar ve çalışanların potansiyeli hakkında önemli bir girdi sağlıyor. Bu ana başlıklar çerçevesinde yaptığımız değerlendirmelerle; senelik ücret artışlarını planlıyor, atama ve terfi değerlendirmelerini yapıyoruz.

2020 yılı içerisinde çalışanlarımızın %91’i yıllık performans değerlendirmesi kapsamına dahil edilmiştir.