Gerçekleşen Üretim Değerleri

2023 yılında Türkiye operasyonlarında kaynak bazında net elektrik üretimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye operasyonlarımızın net elektrik üretimi içerisindeki payı ise %99,9 olmuştur.

Kaynak

Net Üretim (kWh)

Jeotermal

1.552.000.000

Rüzgar

320.814.928

Hidroelektrik

329.000.000