Kalite Yönetim Sistemleri

Zorlu Enerji; sürdürülebilirlik yaklaşımını, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst seviyede kullanarak şekillendirmeye devam ederken çevreye ve topluma verdiği değeri aldığı bağımsız sertifikalarla tescillendirmeyi de sürdürüyor.

Zorlu Enerji SEÇK Yönetim Sistemi, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Zorlu Enerji hedeflerine uygun entegre bir Yönetim Sistemi sağlayacak şekilde süreç temelli olarak hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmaların önemli bir bölümü entegre yönetim sistemleri çerçevesinde yürütülmektedir. 2015 yılında ISO 9001 kalite yönetim sistemleri, ISO 14001 çevre yönetim sistemleri standartlarının yenilenmesiyle, Lüleburgaz Doğalgaz ve Osmaniye RES santrallerinde 2015 versiyonuna göre geçiş çalışmaları tamamlanarak belgelendirilmesi gerçekleştirilmiştir. 

Zorlu Enerji “iş sağlığı ve güvenliğine olan duyarlılığı” şirket politikasında öncelikli bir öneme sahiptir. Hedefimiz; “işletme, yapım, bakım faaliyetlerimizde kaza yapmamak, insanlara ve tesislere zarar vermemek için her türlü tedbiri almaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası doğrultusunda prosedür ve dökümanlar oluşturulmuş olup, tüm sahalarda bu prosedürler doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Her yıl hazırlanan hedef eylem alanlarıyla, sürekli iyileştirme faaliyetleri yürütülmekte olup, ölçülebilir hedeflere ne derece ulaşılabildiği takip edilmektedir.

Zorlu Enerji, çevreyi, gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görmektedir. Toplumsal sorumluluğun gereği olarak, daha yaşanır bir dünya yaratmak için, çevre bilincinin geliştirilmesi ve çevre ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir çevre yönetim sistemi yaklaşımı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda Zorlu Enerji'nin tüm faaliyetlerinde; Zorlu Enerji işletme, bakım ve yapım faaliyetlerinde çevreye saygı, ürün ve hizmetlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Zorlu Enerji olarak “çevreyi” gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görmekte, çevre ve doğal kaynakları korumayı Toplam Kalite felsefesini esas alan, Entegre Yönetim Sistemi anlayışımızın bir gereği olarak benimsemekteyiz. Yeni yatırımlarımızda, çevre faktörünü de göz önüne alan etki analizleri gerçekleştirilmektedir.

 

Zorlu Enerji sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen sistematik çalışmalarını desteklemek ve sera gazı emisyonlarını şeffaf bir şekilde doğrulatmak amacıyla, “TS ISO 14064-1 Sera Gazları – Bölüm 1: Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına ve Rapor Edilmesine Dair Kılavuz ve Özellikler” standardı gerekliklerine uygun olarak denetimler gerçekleştirilmektedir.

Zorlu Enerji, Zorlu Jeotermal ve Zorlu Doğal şirket tesisleriyle tüketilen her mal ve hizmetin üretiminden tüketimine kadar kullanılan su miktarını tanımlayan su ayak izini hesaplatarak onaylatan Türkiye’deki ilk enerji şirketi oldu.

Enerji sektöründe Türkiye’nin ilk ISO 14046 Su Ayak izi Belgesini alan Zorlu Enerji'nin üç şirketi; su yönetimi konusunda ülkemizin öncü çalışmalarından birini gerçekleştirerek doğaya verdikleri değeri bir kez daha bağımsız kurumlarca tescilletmiş oldu.

Denetim Aracı  

Tam Adı

Periyodu   

Kapsamı

ISO 14046 

Su Ayak İzi  

1 Yıl 

Bursa, Yalova, Lüleburgaz Doğalgaz Santralleri, Alaşehir,

Kızıldere 1-2-3 Jeotermal Santralleri 

ISO 14 064-1

Sera Gazı Emisyonları Doğrulama

1 Yıl

Bursa, Yalova, Lüleburgaz Doğalgaz Santralleri, Alaşehir,

Kızıldere 1-2-3 Jeotermal Santralleri

 ISO 14 001

 Çevre Yönetim Sistemi

 1 Yıl

Lüleburgaz Doğalgaz, Osmaniye RES, Kızıldere 1-2-3

 OHSAS 18001

 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  

 1 Yıl

Lüleburgaz Doğalgaz, Osmaniye RES, Kızıldere 1-2-3

 ISO 9001

 Kalite Yönetim Sistemi

 1 Yılı

Lüleburgaz Doğalgaz, Osmaniye RES, Kızıldere 1-2-3

 ISO 27001

 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

 1 Yıl

 Lüleburgaz Doğalgaz, Osmaniye RES