Misyon ve Vizyonumuz

Zorlu Enerji olarak sürdürülebilirlik misyonumuz, çevre ile uyumlu, güvenli, kaliteli, sürdürülebilir enerji üretimi ve dağıtımı sağlarken; paydaşlarımızı merkeze alan çalışmalarla yarattığımız değeri güçlendirmektir.

Sürdürülebilirlik vizyonumuz ise yenilenebilir enerjiyi önceliklendiren, operasyonel açıdan etkin, sürekli gelişim bakış açısıyla invasyon ve Ar-Ge’ye yatırım yapan, tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratan Geleceğin Enerji şirketi olmaktır.