Şirket Profili

Kısaca Zorlu Enerji

Zorlu Grubu'nun elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla 1993 yılında faaliyetlerine elektrik üretimi ile başlayan Zorlu Enerji, bugün yurt içi ve yurt dışındaki santrallerinden oluşan ve kaynak çeşitliliğini gözeten dengeli üretim portföyü, elektrik üretiminin yanı sıra elektrik ve doğal gaz satışı, ticareti ve dağıtımı, güneş paneli ticareti, elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesi ile elektrikli araç kiralamasını da kapsayan uçtan uca hizmet sunabilen entegre bir yapıyla faaliyet gösteriyor.

Zorlu Enerji, geleceğin enerji şirketi olma vizyonu doğrultusunda tüm faaliyetlerinde ESG’yi iş yapış biçimi olarak içselleştiriyor ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veriyor. Akıllı enerji yönetim sistemleri, akıllı şebekeler gibi yeni teknolojiler ile elektrikli araç şarj istasyonları gibi büyüyen yeni alanlarda yatırımlarını artırarak dijitalizasyon alanına odaklanıyor.

Geleceğin enerjisini bugünden yönetmeye aday olan Zorlu Enerji, güçlü yazılım ekibiyle dijitalizasyon alanında hızla gelişirken yaptığı global ortaklıklar ve Avrupa ile ABD pazarlarında kurduğu elektrikli araç şarj istasyonu şirketleri vasıtası ile küreselleşme yolunda ilerleyen bir şirket.

Elektrik Üretimi

Zorlu Enerji’nin toplam kurulu gücü 991 MW*’tır.

Faaliyette olan Santraller ve Kurulu Güç için tıklayın

Şirketin

  • Türkiye’de 7 hidroelektrik, 1 rüzgâr, 4 jeotermal ve 2 doğal gaz santrali,
  • Yurt dışında ise, Pakistan’da 1 rüzgar santrali, Filistin’de 1 güneş santrali ve İsrail’de 3 doğal gaz santrali bulunmaktadır.

Yurtiçi ve Yurtdışında Faaliyette olan Santraller için tıklayın     


Zorlu Enerji’nin Türkiye’deki kurulu gücünün %87’si, toplam kurulu gücünün ise %62’si yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmaktadır.

Sürdürülebilirliğe her yönüyle katkı sağlayan projeler gerçekleştirme ilkesiyle hareket eden Zorlu Enerji, üretim portföyünde, başta jeotermal ve güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerjinin payını daha da artırmayı ve kaynak çeşitliliğini geliştirmeyi hedeflemektedir.


Yurt içinde özellikle jeotermal enerji yatırımlarına odaklanan Zorlu Enerji, toplam 305 MW kurulu gücüyle Türkiye’nin jeotermal enerjideki en büyük oyuncusu olup, ülkenin toplam jeotermal enerji kapasitesinin yaklaşık %18’sini tek başına temsil etmektedir.

*Ortaklık paylarına göre


Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışı

Zorlu Enerji, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde hizmet vermekte olan elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ile elektrik perakende satış şirketi Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ’nin (OEPSAŞ) paylarının tamamını Şubat 2017 tarihi itibarıyla devralmıştır.

Osmangazi Elektrik Dağıtım Bölgesi için tıklayın

İlgili bölgede elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetini yürütmekte olan OEDAŞ, 2022 yılsonu itibarıyla yaklaşık 1,98 milyon aboneye hizmet vermektedir. OEPSAŞ ise ilgili dağıtım bölgesindeki görevli tedarik şirketidir ve ayrıca serbest tüketicilere de elektrik satışı gerçekleştirmektedir, 2022 yılında toplam 1,98 milyon aboneye yaklaşık 6,8 milyar kWh elektrik satışı gerçekleştirmiştir.

Elektrik Ticareti ve Satışı

Zorlu Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan AŞ (Zorlu Elektrik), Elektrik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen “Tedarik Lisansı” altında serbest tüketicilere elektrik satışı gerçekleştirmektedir.

Zorlu Elektrik’in temel faaliyetleri:

  • Serbest tüketici kapsamındaki kişi ve kurumlara perakende elektrik satışı,
  • EPİAŞ tarafından işletilen Organize Toptan Elektrik Piyasaları’nda elektrik alım-satımı,
  • Tezgahüstü (OTC) ve Vadeli İşlem ve Opsiyon (VİOP) Piyasaları’nda toptan elektrik ticareti,
  • Elektrik ihracat ve ithalatı
  • Dengeden sorumlu grup yönetimi

Zorlu Elektrik, büyük kurumsal müşteriler ve sanayi müşterilerinin yanı sıra meskenlerden KOBİ’lere kadar geniş bir yelpazede serbest tüketici kapsamına giren kişi ve kurumlara doğrudan elektrik satışı gerçekleştirmektedir.


Doğal Gaz Dağıtımı

Zorlu Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Dağıtım AŞ, doğal gaz dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ ("Trakya Gaz") ve Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin ("Gazdaş") %90 oranındaki paylarını Haziran 2018’de Zorlu şirketlerinden ve Zorlu ailesinden satın almıştır.

Gazdaş ve Trakya Gaz için tıklayın

Zorlu Enerji, 2022 yıl sonu itibarıyla, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ (“Trakya Doğal Gaz”) ile Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Doğal Gaz Dağıtım Bölgesi’nde 452 bin aboneye, Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ (“Gaziantep Doğal Gaz”) ile Gaziantep-Kilis-Nizip Doğal Gaz Dağıtım Bölgesi’nde 384 bin aboneye hizmet vermektedir.


Akıllı Sistemler

Zorlu Enerji, geleceğin enerji şirketi olma vizyonu doğrultusunda, elektrikli araç kiralamadan elektrikli araç şarj noktalarına, akıllı ev sistemlerinden akıllı enerji yönetim sistemlerine kadar bir dizi akıllı sistemi hayata geçirmek için 2017 yılında Akıllı Sistemler Grubu’nu kurmuştur. Akıllı Sistemler Grubu, öncelikli olarak Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.