Çalışan Profili

Son 5 yıl içerisinde ülke bazında çalışan sayısı dağılımı şu şekilde gerçekleşmiştir;

  2022 2021 2020 2019 2018
Türkiye 2662 2403 2268 922 919
İsrail 33 33 33 34 12
Pakistan 66 66 65 65 32
Hollanda 1 1      
Hırvatistan 1 1      
Bulgaristan 3 3      
Yunanistan 2 1      
İtalya 2 2      
Polonya 1        

 

Ortalama Şirket Kıdemi (YIL)
Zorlu Enerji Grubu  2019 2020 2021 2022
  6,9 7,5 8 7.8

 

Engelli Çalışan Sayısı
Zorlu Enerji Grubu  2019 2020 2021
  52 52 50

 

 

 

STEM Pozisyonlarında Çalışan Sayısı
  2022
Erkek 176
Kadın 90
Toplam 266