Çalışan Profili

31 Aralık 2018 itibarıyla toplam çalışan sayısı 919’dur.

Tüm çalışanlar beyaz yakalıdır. Çalışanların yaklaşık %7’si müdür ve üzeri yöneticiler oluşturmaktadır. %11,5’i ilk kademe yönetici ve %81,5’i yönetici altı pozisyonlarda görev almaktadır.

Çalışanların %16’sı kadın %84’ü erkektir. Çalışanların %43'ü üniversite ve üzeri, %29’u ön lisans mezunudur. Lise ve altı çalışanlar toplam sayının %28’ini oluşturmaktadır.

Ortalama kıdem 6.7 yıldır.