Çalışan Profili

31 Aralık 2019 itibarıyla toplam çalışan sayımız 922’dir. Çalışanların %21,9’u kadın, %78,1’i erkektir. Tüm çalışanlarımız beyaz yakalıdır ve çalışanlarımızın yaklaşık %19’u yönetici rolünde görev yapmaktadır.

Toplamda sayısı 172 olan yöneticilerin %22,1’i kadın yöneticilerdir. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde bu oranların tablodaki gibi seyretmiştir:

Yıl Kadın Yönetici Oranı
2015 %24
2016 %23
2017 %20
2018 %18,7
2019 %22,1

Zorlu Enerji’nin son 5 yılda engelli çalışan oranları tablodaki gibidir:

Yıl Engelli Çalışan Oranı
2015 %1,6
2016 %1,7
2017 %1,8
2018 %1,4
2019 %3

Son 5 yılda ülke bazlı çalışan sayıları şu şekildedir:

Ülke Yıl Çalışan Sayısı
Türkiye 2015 598
2016 643
2017 673
2018 919
2019 922
İsrail 2015 4
2016 14
2017 17
2018 12
2019 34
Pakistan 2015 60
2016 60
2017 69
2018 32
2019 65
Birleşik Arap
Emirlikleri (Dubai)
2018 3
2019 4

Bölgelere çalışan dağılımımız aşağıdaki gibidir;

Bölge Adı Aralık 2019 Çalışan Sayısı (%)
Akdeniz Bölgesi %4,5
Doğu Anadolu Bölgesi %3,9
Ege Bölgesi %27,2
Güneydoğu Anadolu Bölgesi %1,2
İç Anadolu Bölgesi %14,6
Karadeniz Bölgesi %1,8
Marmara Bölgesi %46,8

Çalışanlarımızın işten ayrılma oranları 2018 yılında %12,4 iken 2019 yılında %18’dir. Ayrıca çalışanlarımızın %34’ü OHSAS Sertifikası kapsamına dahildir.