Çalışan Hakları ve İş Etiği

Zorlu Enerji olarak uluslararası kurallarla belirlenmiş temel insan haklarına uymayı ve bu kuralların korunmasını desteklemeyi temel ilke olarak kabul ediyoruz. Çalışanlarımızın haklarını yürürlükteki yasal mevzuat, çalışan ve işveren arasında akit altına alınmış iş sözleşmeleri ve etik kurallar çerçevesinde koruyor ve yönetiyoruz.

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamındaki gereklilikleri uyguluyor ve takip ediyoruz. Çalışanlarımızın kişisel bilgileri; gizlilik ilkeleri çerçevesinde kurum içinde kalırken çalışanlarımız da yine aynı ilkeler doğrultusunda şirketimize ait tescil edilmiş uygulamalar, şirket isimleri, veri tabanında bulunan bilgiler dahil tüm teknik bilgilerin gizliliğine tartışmasız riayet edecek şekilde hareket ediyor.

 

 

Bu genel uygulamalarımızın yanı sıra Zorlu Enerji çatısı altındaki farklı şirketlerimizde, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda çalışan haklarına yönelik özel belgelendirme sistemlerini de devreye alıyoruz. Bu kapsamda şirketlerimizden Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.’nin üretim santrallerinde; iş sağlığı ve güvenliği, zorunlu çalıştırma, çocuk işçiliği, ayrımcılık, çalışma saatleri ve ücretler, disiplin uygulamaları ve yönetim sistemleri konularını ele alan SA 8000 (Social Accountability 8000) belgesini almış bulunuyoruz.

Bununla birlikte Zorlu Enerji’de Etik İlkeler, tüm çalışanlarımızla paylaşılmış olup, bu konuda zorunlu eğitim verilmiş bulunuyor. Etik İlkeler’in içeriğine ilişkin herhangi bir şüphe durumunda ve/veya kurallara aykırı bir davranış ya da uygulamaya tanık olunduğunda söz konusu durumu iletmek veya danışmak isteyen tüm çalışanlarımız için bu konuya özel iletişim kanallarını devreye almış durumdayız. Çalışanlarımız, Etik İlkeler Bildirim Hattı’na e-postayla ve günün her saatinde bu konuya özel iki telefon hattı üzerinden ulaşabiliyor.

Çalışan Elçisi Uygulaması

Zorlu Enerji olarak, en büyük enerjimizin çalışanlarımız olduğunun farkındayız. Bundan hareketle lokasyonlarda görev yapan çalışanlarımızın seslerini duyabilmek için “Yönetim Çalışan Elçişi” programımızı başlattık. Çalışanlarımız, Çalışma hayatı ile ilgili yaşadığı her türlü sorunda ve iletmek istediği her türlü mesaj için kendi bölgesinde atanmış olan Çalışan Elçisine ulaşabilecektir. Her ay düzenli yapılacak toplantılarla da Saha ve Merkez koordinasyonunu en üst düzeyde tutarak gelen talepleri değerlendirip, aksiyonlarımızı planlayacağız.