Onaylı izahname

06.08.2021 tarihli özel açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1174 sayılı toplantısında onaylanan ve tarafımıza 09.08.2021 tarihinde tebliğ edilen onaylı izahname kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.