Zorlu Enerji sürdürülebilirlik yolculuğunda yeni bir adım atarak UN Global Compact üyesi oldu

Enerji sektörünün sürdürülebilirlik alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik vizyonunu benimseyen kurumlar arasındaki yerini sağlamlaştırarak bu alandaki çalışmalarını bir üst seviyeye taşıdı. Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan United Nations (UN) Global Compact katılımcı üyesi olan Zorlu Enerji, bu alandaki adımlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.  

Zorlu Enerji, Akıllı Hayat 2030 vizyonuyla hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketi kapsamında, yaklaşık 10 yıldır ilkelerini benimsediği ve çalışmalarını buna göre şekillendirdiği UN Global Compact katılımcı üyesi oldu. Katılımcı üye şirketler, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını gözeterek stratejilerini, politikalarını ve prosedürlerini bu ilkelere uyumlu hale getirmek için taahhütte bulunuyor. 

Zorlu Holding’in 2010 yılında katılımcı üye olduğu UN Global Compact’in 10 ilkesini dikkate alarak bugüne kadar faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji, attığı bu yeni adımla UN Global Compact katılımcı üyesi olarak, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifinin içinde yer aldı ve sürdürülebilirlik çalışmalarını bir üst seviyeye taşıdı.

Zorlu Enerji, 2009 yılından itibaren GRI (Küresel Raporlama İnisiyatifi) çerçevesinde, UN Global Compact’ın 10 ilkesini de kapsayan ‘Sürdürülebilirlik Raporu’nu iki yılda bir paylaşıyordu. UN Global Compact üyeliğiyle birlikte 2020 yılından itibaren Zorlu Enerji sürdürülebilirlik raporunu yıllık olarak yayınlamaya devam edecek.

UN Global Compact’ın Türkiye yerel ağı olan Global Compact Türkiye; gerçekleştirdiği etkinlikler ve sunduğu kaynaklarla üyelerinin sürdürülebilirlik alanında gelişimini desteklerken hem yerelde hem de küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve iş birliklerinin kurulması için bir buluşma noktası işlevi görüyor.

Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik vizyonu

Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden olan Zorlu Enerji, 2009 yılından itibaren sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda; hayata geçirdiği ekonomik, sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim uygulamalarını ve bu konulardaki performansını içeren Sürdürülebilirlik Raporu’nu düzenli olarak yayınlıyor. Sürdürülebilirlik raporunun yanı sıra CDP Platformu İklim Değişikliği Programı’na katılan ve 2010 yılından itibaren karbon ayakizi, 2017 yılından itibaren ise su ayakizi raporlarını paydaşlarıyla şeffaf bir biçimde paylaşan Zorlu Enerji sektöründe bu alanda birçok ilke imza atıyor.

2016 yılından itibaren Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeks’inde gönüllü olarak yer almaya devam eden Zorlu Enerji bu vizyonuyla; Garanti BBVA’dan 10 milyon ABD Doları tutarında Türkiye’nin ilk Yeşil Kredi anlaşmasını gerçekleştirdi. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları kapsamında enerji sektöründeki kadın ve erkekler için “eşit bi’ hayat” sağlamak üzere Women’s Empowerment Principles (WEPs) imzacıları arasında yer aldı.

Zorlu Enerji, Zorlu Doğal şirketi ile Uluslararası Sosyal Sorumluluk Örgütü tarafından yayınlanan SA8000 standardı ile sertifikalandırılmış ilk elektrik üretim şirketi oldu. Ayrıca, Eskişehir’deki perakende satış faaliyetleriyle, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonlu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001:2018) belgesini Türkiye’de ilk Zorlu Enerji almaya hak kazandı.