01.
Doğal Gaz Dağıtım

Acil Durum ve Kontrol

Acil Durum ve Kontrol

Doğal gazın güvenli kullanımı için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Doğal gaz konusunda Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım tarafından yapılan tüm açıklama, duyuru ve tanıtımları takip ediniz.
 • Kaçak doğal gaz kullanmayın.
  Projeniz onaylanmadan tesisat yaptırmayınız veya mevcut tesisatınızda değişikliğe gitmeyiniz. Sayacınıza müdahale etmeyiniz veya sayacınızı değiştirmeyiniz.
 • Usulsüz doğal gaz kullanmayın.
  Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım ile sözleşme yapılmamış veya sözleşmesi başkasına ait tesisatta doğal gaz kullanmayınız. Tesisatınızdan başkasına doğal gaz kullandırmayınız, bağlantılara müdahale etmeyiniz, sayaç veya cihazların yerlerini değiştirmeyiniz.
 • Doğal gaz tesisatına ait havalandırma menfez ve kanallarını hiçbir sebeple kapatmayınız, bu kanalların sürekli açık kalmasını sağlayın.
  Cihazların verimli çalışabilmesi ve kaçak durumunda doğal gazın ortamda birikmeden dış ortama doğal olarak tahliye edilmesi için havalandırma menfezlerine müdahale etmeyiniz. Zehirlenme, boğulma ve doğal gaz sızıntılarına karşı havalandırma menfezlerini her zaman açık tutun ve iptal etmeyin.
 • Doğal gaz tesisatlarının kontrol ve bakımlarını her yıl ısıtma sezonu başında yaptırın. 
  Tesisat kontrollerini ‘’ Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım Sertifikalı Firmalarına’’, cihaz bakımlarını ise mutlaka ‘’Marka Yetkili Cihaz Servislerine’’ yaptırınız.
 • Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım onayı olmayan doğal gaz tesisatını kesinlikle kullanmayın ve yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyin. 
  İzinsiz yapılan en küçük bir değişikliğin bile can ve mal güvenliğini tehlikeye attığını ve suç olduğu unutulmamalıdır.)
 • Açık balkonlara yerleştirdiğiniz yakıcı cihazlar için gerekli tedbirleri alın.
  Doğal gazlı cihazlarının açık balkonlara yerleştirilmeleri, ancak bir kabin içine alınmaları halinde mümkündür. Buna rağmen, cihazların çalışmasının durduğu soğuk gece saatlerinde tesisat suyu donarak genleşip, sıcak su gidiş ve soğuk su dönüş borularının yırtılmasına neden olabilir. Sabah saatlerinde havanın tekrar ısınmasıyla eriyen tesisat suyu, ev ve eşyalarınıza zarar verebilir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için sertifikalı firmalar aracılığıyla, tesisatların yalıtımı ve kabinlerin varsa kırık onarımlarının yapılmasını isteyin.
 • Baca bakım ve kontrolleri düzenli olarak yaptırın.
 • Doğal gaz cihazı bulunan ortamlarda karbonmonoksit ve gaz dedektörü kullanın.
 • Pişirme ocağınızı temizlerken, ocağı doğal gaz tesisatına bağlayan esnek bağlantı elemanını sızıntı tehlikesine karşı çektirmeyin.
 • Bina doğal gaz tesisatınızın uzun ömürlü olması ve korozyon (paslanma) tehlikesinin önlenmesi için tesisatınızı antipas üzerine sarı renkli yağlı boya ile boyayın.
 • Can ve mal güvenliğiniz için doğal gaz servis kutusu çıkışında, tesisata montajlanan bakır/galvaniz topraklama çubuklarının çalınmaması için dikkatli ve duyarlı davranın.

Doğal gaz çürük sarımsak kokusu benzeri özel bir kokulandırma maddesi ile kokulandırılır. Evinizde bu kokuyu hissettiğiniz an kesinlikle paniğe kapılmayın. Acil müdahale ekipleri gelene kadar aşağıda belirtilenleri yapmalısınız;

 • Sigara içmeyiniz; çakmak, kibrit vs. kullanmayınız.
 • Elektrik düğmelerini açmayınız, açık olanları kapatmayınız.
 • Elektrikli cihazlardan uzak durunuz fişlerine karışmayınız, asansör vb. cihazları çalıştırmayınız.
 • Kapı zilini kullanmayınız ve kullanılmasına müsade etmeyiniz.
 • Kapı ve pencereleri açarak ortamın havalanmasını sağlayınız.
 • Koku apartman boşluğunda hissedilirse, ana kesme vanasını, daire içinde hissedilirse sayaç vanasını kapatınız.
 • Gaz kokusunun olduğu yerde telefonlarınızı kullanmayınız. Gaz kokusu olmayan yerde Doğal Gaz Acil Hattı 187'yi arayınız.
 • Arızayı kendiniz düzeltmeye çalışmayınız. 

 

 • Derhal 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı arayarak bilgi veriniz.
 • Bölgedeki vatandaşları uyarınız. Çevrede kazı ve kaynak yapanları uyarınız. Yoğun gaz kaçağı durumunda yakındaki otomobiller çalıştırılmadan uzaklaştırılmalıdır.
 • Sigara içmeyiniz; çakmak, kibrit vs. yakmayınız.
 • Gaz kaçağı ihtimalinin yüksek olabileceği bodrum katlarına girmeyiniz.

Cadde ve sokağın doğal gaz emniyeti için

 • Cadde/sokakta izinsiz kazı yapanları (kim olursa olsun) 187 Acil telefon hattına bildirin.
 • Bina girişlerindeki doğal gaz servis kutularına zarar verilmesini engelleyin.
 • Servis kutularının önüne ve doğal gaz vana kapaklarının üzerine acil müdahaleyi önleyecek biçimde araç park ettirmeyin.
 • Doğal gaz hattı ve servis kutusu hasarlarını hemen 187 Acil hattına bildirin,
 • Çöp kutularını servis kutularından uzak tutun.

Depremde yapılması gerekenler;

Deprem öncesinde:

 • Gaz akışını sağlayan tesisat vanasının yerini öğreniniz. 
 • Kombinizin ve diğer sabit cihazlarınızın sağlam monte edildiğinden emin olunuz.
 • Belli şiddetteki deprem sarsıntısında binaya giden doğal gaz akışının otomatik olarak kesilebilmesi için iç tesisat yapım aşamasında deprem sismik cihazı montajını yaptırınız. (Özellikle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il sınırları genelinde).

Deprem sonrasında:

 • Doğal gaz tesisat vanasını kapatınız.
 • Doğal gaz yakıcı cihazlarını, bacaları, havalandırma menfezlerini ve bağlantı noktalarını kontrol ediniz.
 • Gaz sızıntısı varsa, tamamen giderildiğinden emin olmadan açık olan elektrik düğmelerini kapatmayınız, kapalı olanları açmayınız.
 • Cep telefonunuzu kullanmayınız.
 • Ateş ve kıvılcım çıkaran aletleri (çakmak, kibrit vb.) kullanmayınız.

Doğal gaz yangınlarında yapılması gerekenler:

 • Birçok yangın çeşidinden farklı olarak, gaz yangınlarının söndürülmesinde uygulanacak genel kural, öncelikle gaz akışını kesmektir.
 • Derhal İtfaiye’ye (110) ve Doğal Gaz Acil Hattına (187) haber veriniz.
 • Yangına bireysel olarak müdahale etmeden önce, bina ve konutun doğal gaz akışının kesilmesine dikkat ediniz.
 • Yakınlarda bulunan yanıcı maddeleri su ile ıslatıp, yangından uzaklaştırınız.
 • Yangın kapalı alandaysa yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız.
 • Binanızdaki katlarda her an çıkabilecek yangınlar için yangın söndürme cihazları bulundurulmalı, düzenli bakımları yaptırılmalı ve nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.
 • Doğal gaz yanıyorsa patlama ihtimali kalmamış demektir. Çıkan alevi söndürmeye çalışmayınız. Eğer doğal gaz alevini söndürürseniz patlama ihtimalini tekrar yaratmış olursunuz. Doğal gaz yanıyorsa, doğal gaz akışını vanayı kapatarak kesiniz.
 • Bunlar yapılırken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız.

Doğal gaz acil hattı 187'yi aradığınızda:

 • Telaşa kapılmayın ve söyleyeceklerinizi anlaşılır bir şekilde sakince aktarınız.
 • Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve abone numaranızı bildiriniz.
 • İhbarın nedenini açıklayınız.
 • Duyduğunuz gaz kokusunun yoğunluğunu (az, çok, aşırı vb.) bildiriniz.
 • İhbar verdiğiniz yerin adresini bildiriniz ve yeri mümkün olabildiğince çabuk ve pratik bir şekilde tarif ediniz. Gereksiz konuşmalardan kaçınınız; operatörü ve hattı meşgul etmeyiniz.

Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım acil müdahale ekibi geldiğinde kendilerine lütfen yardımcı olunuz.