01.
Doğal Gaz Dağıtım

Konut Aboneliği Başlatma

BAĞLANTI ANLAŞMASI İŞLEMLERİ

 • Gaz kullanmak için ilk olarak Bağlantı Anlaşması için gerekli belgelerle Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım'a başvuruda bulunarak Bağlantı Anlaşması imzalamanız gerekmektedir.
 • Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım’a yapılacak abonelik talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır.
 • Bağlantı Anlaşması sırasında abonelerimizden bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere Abone Bağlantı Bedeli tahsil edilir. Abone bağlantı bedelleri EPDK tarafından yıllık olarak belirlenmektedir.
 • Abone bağlantı Bedeli, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde, ''Sayaç dâhil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedel'' olarak tanımlanmıştır.
 • İlgili mevzuat gereğince 200 m²'ye kadar olan brüt alan 1 BBS (Bağımsız Birim Sayısı) olarak kabul edilir. 200 m²'den sonraki her 100 m² 1 BBS (Bağımsız Birim Sayısı) olarak hesaplanır.
 • Brüt alanı 200 m2 ye kadar alan için 3.458,00 TL + KDV, sonraki her 100 m² alan için 3.008,00 TL + KDV abone bağlantı bedeli alınır.
 • Bağlantı bedeli ödemlerinizi adınıza ait kredi kartınız ile işlem anında müşteri hizmetleri ofislerimiz ve online işlemler/ online ödeme menüsünden, nakit ile anlaşmalı banka ve PTT şubelerini kullanarak yapabilirsiniz. Ödeme noktaları için tıklayınız.

Hesaplanan bedele KDV dahil değildir.

Lütfen kullanım alanı seçiniz


Merkezi SİSTEM KULLANIM ŞEKLİ HESAPLAMA


BİREYSEL SİSTEM KULLANIM ŞEKLİ HESAPLAMA

Kullandığınız cihazları seçiniz

Hesaplanan bedele KDV dahil değildir.

Binanızda ilk defa gaz kullanılacak ise;

 • Bağımsız bölüm sayısı 8 ve 8 den fazla olan binalarda ısınma şekli ve yakıt türünü belirten karar defterinin aslı ve fotokopisi,
 • Bağımsız bölüm sayısı 8’den az olan binalarda ısınma şekli ve yakıt türünü belirten kat maliklerinin dilekçesi

* Kararda kullanılmak istenen ısı sisteminin bireysel (kombi) doğal gaz olduğu belirtilmelidir. Toplam inşaat alanı 2000 m² ve geçen binaların bireysel (kombi) sistemine geçişi için % 100 diğer durumlar için maliklerin sayı ve arsa payı oranında % 51 çoğunluğu ile karar alınmalıdır.

 • Müracaat eden abonenin kimlik fotokopisi
 • Tapu fotokopisi ( Kat Mülkiyetli )
 • Yapı Kullanım izin belgesi ve bina ruhsatı düzenlenmemiş ise belediyeden emlak beyannamesi

* Bağlantı Anlaşmasının mal sahibini temsilen bir başka şahısla yapılabilmesi için ilgili kişinin kimlik belgesi ve vekâletnamesi gerekmektedir.

Binanızda doğal gaz kullanan yada Abone Bağlantı sözleşmesi imzalamış olan var ise;

 • Müracaat eden abonenin kimlik fotokopisi
 • Tapu fotokopisi ( Kat Mülkiyetli )
 • Yapı Kullanım izin belgesi ve bina ruhsatı düzenlenmemiş ise belediyeden emlak beyannamesi

* Bağlantı Anlaşmasının mal sahibini temsilen bir başka şahısla yapılabilmesi için ilgili kişinin kimlik belgesi ve vekâletnamesi gerekmektedir.

Abone Bağlantı sözleşmenizi imzaladıktan sonra Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım  tarafından yetkilendirilen Sertifikalı firmalardan biri ile anlaşarak Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım’a iç tesisat projenizi onaylattırınız. Bu konudaki detaylı bilgiye "İç Tesisat İşlemleri" menüsünden ulaşabilirsiniz.

Proje onayınızı takiben Abonelik Sözleşmesi için gerekli belgeler ile Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım’a başvuruda bulunarak Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekmektedir.

Doğal Gaz Bağlantı Anlaşması işlemlerinizi Sertifikalı İç Tesisat Firmaları aracılığıyla veya Online Bağlantı Anlaşması İşlemleri menüsünü kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Online Bağlantı Anlaşması İşlemleri için tıklayınız

 • Bağımsız bölüm sayısı 8 ve 8 den fazla olan binalarda ısınma şekli ve yakıt türünü belirten karar defterinin aslı ve fotokopisi,
 • Bağımsız bölüm sayısı 8’den az olan binalarda ısınma şekli ve yakıt türünü belirten kat maliklerinin dilekçesi

* Kararlarda kullanılmak istenen ısı sisteminin merkezi (kazan) olduğu belirtilmelidir. Karar  maliklerinin sayı ve arsa payı oranında % 51 çoğunluğu ile alınmalıdır.

 • Yöneticinin kimlik fotokopisi
 • Apartman yönetiminin kaşesi

*Bağlantı Anlaşmasının apartman yöneticisi dışında bir başka şahısla yapılabilmesi için ilgili kişinin kimlik belgesi ve vekâletnamesi gerekmektedir.

Abone Bağlantı sözleşmenizi imzaladıktan sonra Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım tarafından yetkilendirilen Sertifikalı firmalardan biri ile anlaşarak Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım’a iç tesisat projenizi onaylattırınız. Bu konudaki detaylı bilgiye "İç Tesisat İşlemleri" menüsünden ulaşabilirsiniz.

Proje onayınızı takiben Abonelik Sözleşmesi için gerekli belgeler ile Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım’a başvuruda bulunarak Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekmektedir.

Abonelik Sözleşmesi dairede ev sahibi ya da kiracı, her kim oturuyor ise o kişi adına yapılmalıdır. Eğer dairenizde daha önce gaz kullanılmış ise lütfen Abonelik Rehberinde ""İkinci Sözleşme"" başlığını takip ediniz.

Abonelik Sözleşmesi imzalanması sırasında abonelerimizden Güvence Bedeli Tahsil edilir.

Güvence Bedeli; Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde; Doğal Gaz Dağıtım şirketinin ilgili mevzuat ve yönetmelikler uyarınca alacaklarını garanti altına almak amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden tahsil ettiği bedeldir. Abonelerden alınacak olan güvence bedeli tarifeleri EPDK tarafından yıllık olarak belirlenmektedir.

Abonelik Sözleşmesinin sona erdirilmesi durumunda, aboneden alınan güvence bedeli varsa borçları tahsil edildikten sonra ilgili yönetmelik uyarınca güncellenerek aboneye iade edilir.

Güvence bedeli ödemlerinizi adınıza ait kredi kartınız ile işlem anında müşteri hizmetleri ofislerimiz ve online işlemler / online ödeme menüsünden, nakit ile anlaşmalı banka ve PTT şubelerini kullanarak yapabilirsiniz. Ödeme noktaları için tıklayınız!

 • Kimlik fotokopisi

* Abonelik Sözleşmesinin gaz kullanıcısının dışında bir başka şahısla yapılabilmesi için ilgili kişinin kimlik belgesi ve noter onaylı vekâletnamesi gerekmektedir.

Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi işlemlerinizi e-Devlet üzerinden, 0850 222 9 429 numaralı çağrı merkezimizden, Sertifikalı İç Tesisat Firmaları aracılığıyla veya Online Abonelik Sözleşmesi işlemleri menüsünü kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Online Abonelik Sözleşmesi İşlemleri için tıklayınız!

 • Yöneticinin kimlik fotokopisi
 • Apartman yönetiminin kaşesi

* Abonelik Sözleşmesinin apartman yöneticisi dışında bir başka şahısla yapılabilmesi için ilgili kişinin kimlik belgesi ve noter onaylı vekâletnamesi gerekmektedir.

Abonelik Sözleşmesi Genel Şartlar Formunu görmek için tıklayınız. 

Abonelik Sözleşmesi Özel Şartları görmek için tıklayınız.

Bağlantı Anlaşmasını görmek için tıklayınız.